A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / คู่มือการเทรด

ทำความรู้จัก Forex Factory และวิธีการใช้งานเบื้องต้น

ธันวาคม 29, 2020 15:32

Forex Trading หรือ การเทรด Forex เว็บไซต์หนึ่งที่นักเทรดแทบทุกคนต่างต้องเคยผ่านหูผ่านตาหรือใช้งานกันเป็นประจำก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ‘Forex Factory’ นักเทรดมือใหม่หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วเว็บไซต์ดังกล่าวมีฟังก์ชันและประโยชน์อย่างไร ทำไมจึงกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของนักเทรดทั่วโลก? ตาม ZFX มาหาคำตอบกันในบทความนี้เลยครับ

อะไรคือ Forex Factory?

ดังที่เกริ่นข้างต้น Forex Factory คือ เว็บไซต์ยอดนิยมของ Forex Trading นักเทรด Forex มีฟังก์ชันและคุณประโยชน์สำคัญ คือ การเป็น ‘แหล่งข่าวยอดเยี่ยม’ ของหลากหลายเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อ Forex โดย Section สำคัญของเว็บไซต์จะอยู่ที่หน้า ‘Calendar’ หรือ ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ (Economic Calendar) ที่ทางเว็บไซต์จะคอยรายงานข่าวสารกันแบบ Real Time ตามวันและเวลาที่ระบุล่วงหน้า (ตามกำหนดวันและเวลาของอีเวนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญ) เช่น การประกาศอัตราการจ้างงานใหม่ (Non-Farm Employment Chang) ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีประกาศกันออกมาในศุกร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน ตลอดจนบรรดา ข่าวสารนอกตาราง ในหน้า ‘News’ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจกะทันหัน เป็นข่าวการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประจำวันที่มักไม่มีใครล่วงรู้และไม่ใช้ในลักษณะอีเวนต์ประจำ เช่น ข่าว Brexit, ข่าวการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐ ฯลฯ ที่อาจมีผลสำคัญต่อกราฟ Forex

ในการใช้งาน Forex Factory เบื้องต้น ส่วนใหญ่นักเทรดจึงมักเข้าดู Calendar เพื่อเตรียมตัวและคาดการณ์ผลกระทบและทิศทางการเทรดกันล่วงหน้า ส่วนในหน้าของ News ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว (ไม่ว่าจะเพิ่งแค่ 2-3 นาทีที่ผ่านมา) นักเทรดอาจเข้ามาเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกราฟ เช่น หากอยู่ๆ กราฟก็วิ่งแรงกว่าปกติ นักเทรดอาจมองว่าคงมีสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบางอย่างและลองเข้าเช็กดูในหน้าข่าวสารของ Forex Factory

จะรู้ได้อย่างไรว่าควรให้ความสนใจ/ไม่ให้ความสนใจข่าวใด?

ข่าวสารทางเศรษฐกิจมีมากมายต่อวัน และ Forex Factory เองก็รายงานแทบทุกข่าวและทุกอีเวนต์ ข่าวดีคือในการรายงานแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะในหน้า News หรือ Calendar นักเทรดสามารถเช็กระดับความสำคัญและผลกระทบของข่าวผ่านระดับผลกระทบที่ Forex Factory กำหนดไว้ได้ ดังนี้

การรายงานข่าวและระดับข่าวสารในหน้าปฏิทิน

การรายงานข่าวและระดับข่าวสารในหน้าปฏิทิน

 1. สีแดง (High Impact) ใน forex factory หมายถึงความรุนแรงผลกระทบต่อคู่เงิน ในระดับมากที่สุด
 2. สีส้ม (Medium impact) ใน forex factory หมายถึงผลกระทบในระดับกลาง ระดับ
 3. สีเหลือง (Low impact) ใน forex factory หมายถึง ผลกระทบในระดับต่ำ
 4. สีขาว (Non-Economic) ใน forex factory หมายถึง ผลกระทบในระดับต่ำมากจนแทบไม่มี

การรายงานข่าวและระดับข่าวสารในหน้าปฏิทิน

การรายงานข่าวและระดับข่าวสารในหน้าข่าวสาร

การใช้งานและอ่านปฏิทิน Forex Factory

การใช้งานและอ่านข่าวของ forex factory ในหน้า News ค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อน มีองค์ประกอบเพียงแค่ข่าวและระดับผลกระทบ แต่ forex factory ในหน้า Calendar จะมีฟีเจอร์กันให้ใช้งานหลากหลายจุดที่รับรองว่าทำความเข้าใจไม่ยากและถ้าเข้าใจแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ

การใช้งานและอ่านปฏิทิน Forex Factory

องค์ประกอบสำคัญของหน้าปฏิทิน Forex Factory

 1. Navigation (ช่วงเวลาข่าว) – ใน forex factory ฟีเจอร์การปรับช่วงเวลาข่าวที่ต้องการ ปรากฏอยู่ในตารางขนาดเล็กที่มุมซ้ายสุดของหน้า หากต้องการข่าวเฉพาะวันนี้ ให้คลิก ‘Today’ ข้อมูลข่าวในตารางฝั่งซ้ายก็จะขึ้นเฉพาะข่าวของวันนี้ หรือหากต้องการข่าวของทั้งรอบเดือนนี้ ก็สามารถเลือกเป็น ‘This Month’
 2. Filter (คัดกรอง) – ใน forex factor ฟีเจอร์การคัดกรองประเภทข่าวที่นักเทรดสามารถปรับตามต้องการ เช่น ปรับให้รายงานเฉพาะข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง, ปรับให้รายงานเฉพาะข่าวสกุลเงิน USD, ปรับให้รายงานเฉพาะบางประเภทข่าวเท่านั้น เช่น ข่าวประเภท Housing, Consumer Surveys เป็นต้น

องค์ประกอบสำคัญของหน้าปฏิทิน Forex Factory

 1. Date (วันที่) – วันที่ข่าวออก ใน 1 วันสามารถมีหลากหลายข่าว
 2. Time (เวลา) – เวลาที่ข่าวออก โดยสังเกตว่าหากวันใดมีหลากหลายข่าว ก็จะมีหลากหลายเวลาที่จะกำหนดไว้ล่วงหน้าเลย (ตามกำหนดการอีเวนต์) ข่าวใดที่ประกาศเสร็จสิ้นของวันนั้น ๆ จะขึ้นเป็นสีเทา และข่าวต่อไปจะมีไอคอนสีเขียวกำกับอยู่ด้านหน้า

ปฏิทิน Forex Factory

หากเวลาที่ปรากฏในหน้าปัจจุบันไม่ตรงกับเวลาท้องถิ่นของเรา ให้ ‘กดปรับโซนเวลา’ ใหม่ที่ ‘ไคอนเวลา’ บริเวณมุมขวาสุดด้านบน เลือก Time Zone เป็น (GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

ปฏิทิน Forex Factory

 1. Currency (สกุลเงินของข่าว) – สกุลเงินของข่าว โดยในการดูผลกระทบต่อสกุลเงิน ให้ดูผลกระทบต่อคู่สกุลเงินดักงล่าว เช่น ข่าวสกุลเงิน USD ให้ดูคู่สกุลเงิน USD เช่น EUR/USD, GBP/USD หรือ คู่เงินอื่นๆ ที่ คู่กับ USD
 2. ระดับผลกระทบ (Impact) – ดังที่อธิบายข้างต้น
 1. ชื่อของข่าว – ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่ออีเวนต์ทางเศรษฐกิจประจำปี, ประจำเดือน ที่นักเทรดหลายคนมักคุ้นเคยกันดี
 1. Detail (รายละเอียดข่าว) ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าดูเนื้อหาข่าว ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น ตัวเลขทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับข่าว, แหล่งที่มา, ผลการประเมินเบื้องต้น, ความถี่, เหตุผลที่นักเทรดควรส่วนใจ

ปฏิทิน Forex Factory

ในแต่ละรูปแฟ้มรายละเอียดยังมีลักษณะแตกต่างกันตามรายละเอียดสำคัญเฉพาะบางอย่างเกี่ยวกับข่าว ได้แก่

    1. ข่าวเนื้อหาปกติ – รูปแฟ้มปกติ

    2. ข้าวเนื้อหาที่มีข่าวสารเพิ่มเติม (ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักเทรด) – รูปแฟ้มพร้อมกับใบเอกสารสีขาว

    3. ข่าวมีหมายเหตุ – เช่น ข่าวออกก่อนเวลากำหนด, ข่าวรั่วไหล ปรากฏในรูปแฟ้มติดดาว

 1. Actual – ค่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงจากการประกาศของข่าวดังกล่าว
 2. Forecast – ตัวเลขประมาณการของบรรดาสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับ Actual ในระดับหนึ่ง เหมาะกับการใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์เบื้องต้น
 3. กราฟ – ท้ายสุด นักเทรดยังสามารถกดคลิกเข้าดูกราฟ (Graph) ที่คอลัมน์ท้ายสุด เพื่อดูแนวโน้มและทิศทางของกราฟสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคควบคู่

Forex Factory

มาถึงตรงนี้ หลายท่านคงพอเข้าใจการใช้งาน Forex Factory กันมากขึ้นแล้ว โดยในการใช้งาน Forex Factory ให้เกิดประสิทธิภาพ นักเทรดส่วนใหญ่ยังอาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเทคนิคการเทรดส่วนบุคคลต่าง ๆ ของตนประกอบ และสำหรับใครที่สนใจอยากเริ่มเทรด Forex ยังสามารถเริ่มต้นเรียนรู้และเริ่มเทรด Forex กันได้ง่าย ๆ ผ่าน แพลตฟอร์ม Forex Trading ยอดนิยมของ ZFX อย่าง ZFX MT4

5 เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจโลก Forex ยอดนิยมสำหรับนักเทรด Forex

ทำความรู้จัก 5 ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์ข่าว Forex Factory

ZFX (Zeal Capital Market) คือ โบรกเกอร์ CFD และ Forex ออนไลน์ชั้นนำ ผู้คว้ารางวัล The Best Trading Platform Award ประจำปี 2019 จาก Financial Weekly  ให้บริการการเทรดสินค้ามากกว่า 100 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเทรด Forex, ทองและน้ำมัน, ดัชนีหุ้น และ CFDs เปิดบัญชีกับ ZFX วันนี้ได้ง่าย ๆ ด้วยการฝากขั้นต่ำเพียงแค่ $50

——

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ ZFX ทางบริษัท ZFX ไม่ถือว่าการสูญเสียรูปแบบใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทความนี้ โปรดตั้งมั่นในความคิดของคุณและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ZFX (Zeal Capital Market) เป็นนายหน้าฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ที่ให้บริการมากกว่า 100 รายการสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์, การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์, การซื้อขายดัชนีและการซื้อขาย CFDs เงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 50 เหรียญสหรัฐเปิดบัญชีซื้อขายและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ของเราตอนนี้!

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา