minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าที่ของเราที่มีต่อคุณ

ZFX เข้าใจความสำคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและลูกค้าอื่น (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “นโยบาย”) เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์และใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้

เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2561 (2018) และระเบียบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (EC Directive) พ.ศ. 2546 (2003)

เราจะแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย, เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คุณควรเช็กหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะเก็บและจัดการข้อมูลตามนโยบายล่าสุดของเรา

การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว

เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลต่อไปนี้ของคุณ:

วิธีที่เราใช้คุกกี้

 เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้ท่านอื่น, เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ รวมทั้งช่วยเรานำเสนอเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการและความชื่นชอบของคุณและช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์โดยรวม โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

วิธีที่เราใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ เราหรือบุคคลที่สามอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทางอีเมล

บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และบริการและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลต่อไปนี้:

สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปกติเราจะแจ้งคุณ (ก่อนการเก็บข้อมูล)  หากเรามีเจตนาใช้ข้อมูลของคุณหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณสามารถใช้

สิทธิไม่ให้เราใช้ข้อมูลลักษณะนี้โดยเช็กในช่องในแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บข้อมูลของคุณ และคุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ cs@zfx.com

คุณมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้และแจ้งเราหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2561 (2018) คุณต้องเขียนคำขอถึงเรา, ยืนยันตัวตนและระบุว่าคุณต้องการข้อมูลใด

คุณมีสิทธิขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณ เช่น สิทธิขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เราอาจเรียกเก็บค่าบริหารจัดการสำหรับค่าใช้จ่ายในการยืนยันข้อมูลการสมัครและการจัดเก็บ, การกู้ข้อมูล, การตรวจแก้และทำสำเนาเอกสาร

มาตรการป้องกัน

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในพื้นที่ปลอดภัยในคอมพิวเตอร์และเก็บในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์และในรูปแบบบันทึกอื่นๆ เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้ในทางที่ผิด, การสูญหาย, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การปรับแก้หรือเปิดเผยข้อมูล

เราจำกัดการเข้าใช้ข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องทราบข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญา เราไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เรามีแนวทางเพื่อการปกป้องและใช้ข้อมูลของคุณ เช่น เราขอให้บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่รักษาความลับข้อมูลของคุณ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนานกว่าที่จำเป็น หากเราเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกแล้วเราจะลบรายละเอียดที่ระบุตัวตนคุณหรือทำลายบันทึกโดยไม่เปิดเผยข้อมูลลับ แม้เราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า แต่คุณทราบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัย เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งมาให้เราหรือเราส่งถึงคุณผ่านอินเทอร์เน็ต

ความยินยอมจากคุณ

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัว (เช่น รายละเอียดบัญชีของคุณ) มาถึงเรา จะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลตามที่ระบุในนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัว หากเราปรับแก้นโยบายเราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคุณส่งข้อมูลมาให้เราคุณมีหน้าที่ต้องเช็กนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนส่ง เมื่อคุณใช้เว็บไซต์จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้น

เนื่องจากลักษณะเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ข้อมูลที่ส่งมาจากคุณอาจส่งผ่านประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และเนื่องจากเราดำเนินธุรกิจในระดับโลกเราจึงจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัทอื่นในเครือหรือส่งไปที่บุคคลที่สามที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพื่อให้บริการตามที่คุณมีคำขอ ซึ่งประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจไม่ปกป้องข้อมูลหรือใช้ข้อมูลของคุณแบบเดียวกับในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการที่จำเป็นตามที่ระบุข้างต้นและตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อพยายามปกป้องข้อมูลของคุณ

 

ข้อมูลส่วนตัวและเว็บไซต์อื่น

เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางการปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นแม้คุณจะเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นผ่านลิงก์ในเว็บไซต์ของเรา โปรดเช็กนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้และติดต่อเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นหากคุณมีข้อกังวลหรือข้อสงสัย

ช่องทางการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้, ต้องการอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูล, มีข้อร้องเรียน, หรือมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งอีเมลมาที่ cs@zfx.com

 

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก