นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าที่ของเราที่มีต่อคุณ

ZFX เข้าใจความสำคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและลูกค้าอื่น (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “นโยบาย”) เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์และใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้

เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2561 (2018) และระเบียบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (EC Directive) พ.ศ. 2546 (2003)

เราจะแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย, เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คุณควรเช็กหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะเก็บและจัดการข้อมูลตามนโยบายล่าสุดของเรา

การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว

เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลต่อไปนี้ของคุณ:

 • ข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มในเว็บไซต์, ข้อมูลที่คุณแจ้งเมื่อลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี, เข้าใช้เว็บไซต์, สมัครใช้บริการของเราหรือโพสต์เรื่องต่าง ๆ
 • หากคุณติดต่อเราหรือตอบแบบสอบถามของเรา เราอาจบันทึกคำตอบของคุณ
 • รายละเอียดคำสั่งซื้อ-ขายหรือธุรกรรม (ในอดีตหรืออื่นๆ) ซึ่งคุณดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา
 • รายละเอียดการเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (traffic data), การระบุพิกัดสถานที่ (location data), ข้อมูลประวัติการเข้าเว็บไซต์และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าข้อมูลนี้จะเก็บเพื่อการออกบิลของเราเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและลิงก์เพจที่คุณเข้าใช้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึง IP address, ระบบปฏิบัติการ, ประเภทเบราว์เซอร์ เราเก็บข้อมูลนี้เพื่อบริหารระบบและรายงานข้อมูลต่อผู้ลงโฆษณาของเราโดยข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนลูกค้ารายบุคคล

วิธีที่เราใช้คุกกี้

 เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้ท่านอื่น, เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ รวมทั้งช่วยเรานำเสนอเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการและความชื่นชอบของคุณและช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์โดยรวม โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

วิธีที่เราใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณมีคำขอ หรือเราอาจติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เรารู้สึกว่าคุณอาจสนใจหากคุณให้การยินยอม
 • เพื่อจัดการและบริหารผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอให้คุณ
 • แจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อทำหน้าที่ของเราตามสัญญาต่างๆระหว่างคุณและเรา

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ เราหรือบุคคลที่สามอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทางอีเมล

บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และบริการและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลต่อไปนี้:

 • สมาชิกในกลุ่มบริษัทของเราที่ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น
 • ผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ในธุรกิจของเรา
 • ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการอื่นที่เป็นบุคคลที่สามผู้ซึ่งต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อให้บริการแก่เรา ( เช่น บริการความช่วยเหลือด้าน IT)
 • โบรกเกอร์ที่แนะนำนักลงทุนให้กับเราซึ่งเราและคุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย (ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกพื้นที่สหภาพยุโรป)
 • องค์กรหรือบุคคลที่ทำการในนามของคุณ และคุณขอให้เรามอบข้อมูลให้ซึ่งรวมถึงผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน, โบรกเกอร์, ทนายหรือนักบัญชีของคุณ
 • บุคคลที่สาม ในกรณีที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมหรือให้บริการที่คุณมีคำขอ
 • หน่วยงานที่เก็บและบันทึกข้อมูลการซื้อ-ขายอนุพันธ์ด้วยวิธีซื้อ-ขายโดยตรง (Over-the-counter (OTC)) หรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
 • ผู้ให้บริการด้านเครดิต, ศาล, อนุญาโตตุลาการ, และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล (หากหน่วยงานด้านกฎหมายหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมีคำขอหรือการปฏิบัติตามที่กฎหมายอนุญาตหรือยินยอม)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้รับเหมา, ผู้ให้คำแนะนำที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี, ช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำด้านธุรกิจในประเทศที่เราทำธุรกิจ
 • เมื่อคุณมีคำขอหรือคำยินยอม

สิทธิในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปกติเราจะแจ้งคุณ (ก่อนการเก็บข้อมูล)  หากเรามีเจตนาใช้ข้อมูลของคุณหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณสามารถใช้

สิทธิไม่ให้เราใช้ข้อมูลลักษณะนี้โดยเช็กในช่องในแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บข้อมูลของคุณ และคุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ cs@zfx.com

คุณมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้และแจ้งเราหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2561 (2018) คุณต้องเขียนคำขอถึงเรา, ยืนยันตัวตนและระบุว่าคุณต้องการข้อมูลใด

คุณมีสิทธิขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณ เช่น สิทธิขอให้เราลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เราอาจเรียกเก็บค่าบริหารจัดการสำหรับค่าใช้จ่ายในการยืนยันข้อมูลการสมัครและการจัดเก็บ, การกู้ข้อมูล, การตรวจแก้และทำสำเนาเอกสาร

มาตรการป้องกัน

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในพื้นที่ปลอดภัยในคอมพิวเตอร์และเก็บในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์และในรูปแบบบันทึกอื่นๆ เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้ในทางที่ผิด, การสูญหาย, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การปรับแก้หรือเปิดเผยข้อมูล

เราจำกัดการเข้าใช้ข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องทราบข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญา เราไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

เรามีแนวทางเพื่อการปกป้องและใช้ข้อมูลของคุณ เช่น เราขอให้บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่รักษาความลับข้อมูลของคุณ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนานกว่าที่จำเป็น หากเราเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกแล้วเราจะลบรายละเอียดที่ระบุตัวตนคุณหรือทำลายบันทึกโดยไม่เปิดเผยข้อมูลลับ แม้เราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า แต่คุณทราบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัย เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งมาให้เราหรือเราส่งถึงคุณผ่านอินเทอร์เน็ต

ความยินยอมจากคุณ

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัว (เช่น รายละเอียดบัญชีของคุณ) มาถึงเรา จะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลตามที่ระบุในนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัว หากเราปรับแก้นโยบายเราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคุณส่งข้อมูลมาให้เราคุณมีหน้าที่ต้องเช็กนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนส่ง เมื่อคุณใช้เว็บไซต์จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้น

เนื่องจากลักษณะเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ข้อมูลที่ส่งมาจากคุณอาจส่งผ่านประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และเนื่องจากเราดำเนินธุรกิจในระดับโลกเราจึงจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบริษัทอื่นในเครือหรือส่งไปที่บุคคลที่สามที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเพื่อให้บริการตามที่คุณมีคำขอ ซึ่งประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจไม่ปกป้องข้อมูลหรือใช้ข้อมูลของคุณแบบเดียวกับในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการที่จำเป็นตามที่ระบุข้างต้นและตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อพยายามปกป้องข้อมูลของคุณ

 

ข้อมูลส่วนตัวและเว็บไซต์อื่น

เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางการปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นแม้คุณจะเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นผ่านลิงก์ในเว็บไซต์ของเรา โปรดเช็กนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้และติดต่อเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นหากคุณมีข้อกังวลหรือข้อสงสัย

ช่องทางการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้, ต้องการอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูล, มีข้อร้องเรียน, หรือมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งอีเมลมาที่ cs@zfx.com

 

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก