นโยบายเลเวอเรจ

สำหรับบัญชี ZFX Cent ในการเทรดฟอเร็กซ์และทองคำเท่านั้น
เลเวอเรจอ้างอิงจาก Equity ในบัญชีซื้อขาย
เมื่อท่านซื้อขายผลิตภัณฑ์ FX และ ทองคำ ในบัญชี ZFX Cent ท่านสามารถใช้เลเวอเรจสูงสุดถึง 1:2000 ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายของท่าน เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ระบบของเราจะดำเนินการปรับลดเลเวอเรจสูงสุดของท่านเมื่อ Equity ในบัญชีถึงระดับที่กำหนด การซื้อขายที่มีอยู่ของคุณจะได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของระดับเลเวเรจด้านล่างนี้
Equity ของบัญชีซื้อขาย (USD) สูงสุด เลเวอเรจ
0-3,000 1:2000
>3,000-10,000 1:1000
>10,000-20,000 1:888
>20,000-50,000 1:600
>50,000-100,000 1:400
>100,000-200,000 1:200
>200,000 1:100
การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด
ระบบบริหารความเสี่ยงของเราเพื่อลดผลกระทบที่ไม่จำเป็นใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดต่อบัญชีซื้อขายของลูกค้า เนื่องจากสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจและการตลาดที่สำคัญ ระบบอาจปรับลดเลเวอเรจสูงสุดลงที่ 1:400 ในบัญชี ZFX Cent ของการซื้อขาย FX และโลหะมีค่า โดยปกติคือ 30 นาทีก่อนการประกาศข่าวสำคัญและกลับสู่สภาวะปกติที่เลเวอเรจเดิม ใน 10 นาที หลังจากจบการประกาศข่าวสำคัญ ผลบังคับใช้นี้จะส่งผลการซื้อขายที่เปิดอยู่ คำสั่งที่รอดำเนินการซื้อขาย (Pending Order) และการซื้อขายใหม่ทั้งหมด โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจจะส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้นที่ต้องใช้ของบัญชีซื้อขายของท่าน และท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินทุนให้เพียงพอเพื่อที่จะรองรับการเทรดของท่าน ZFX จะดำเนินการปรับนโยบายเลเวอเรจเพื่อตอบสนองต่อสถานกาณ์ตลาดที่แตกต่างกัน โปรดระมัดระวังและตรวจสอบประกาศจากทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจในช่วงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
ระบบการบริหารความเสี่ยงของเราเพื่อลดผลกระทบที่ไม่จำเป็นใดๆที่อาจเกิดจากความผันผวนของตลาดต่อบัญชีซื้อขายของลูกค้า เนื่องด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดที่สำคัญ ระบบอาจปรับลดเลเวอเรจสูงสุดลงมาที่ 1:400 ในบัญชี ZFX Cent ของการซื้อขาย FX และโลหะมีค่า โดยปกติคือ 30 นาที ก่อนการประกาศข่าวสำคัญและกลับคืนสู่ระดับเลเวอเรจเดิม หลังจากมีการประกาศข่าวประมาณ 10 นาที ผลบังคับใช้นี้จะส่งผลการซื้อขายที่เปิดอยู่ คำสั่งที่รอดำเนินการซื้อขาย (Pending Order) และการซื้อขายใหม่ทั้งหมด
โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราเลเวอเรจจะส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้นที่ต้องใช้ของบัญชีซื้อขายของท่าน และท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินทุนให้เพียงพอเพื่อที่จะรองรับการเทรดของท่าน ZFX จะดำเนินการปรับนโยบายเลเวอเรจเพื่อตอบสนองต่อสถานกาณ์ตลาดที่แตกต่างกัน โปรดระมัดระวังและตรวจสอบประกาศจากทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ZFXจะดำเนินการปรับนโยบายเลเวอเรจเพื่อตอบสนองต่อสถานกาณ์ตลาดที่แตกต่างกัน โปรดระมัดระวังและตรวจสอบประกาศจากทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ