สินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้าขั้นต้นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโลก ท่านสามารถลงทุนได้ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น น้ำมัน โลหะมีค่า (ทองคำ แร่เงิน) และ ทองแดง

เปิดบัญชีซื้อขายจริงเปิดบัญชีซื้อขายทดลอง