การแจ้งเตือนความเสี่ยง

 

 คำเตือน: แพลตฟอร์ม DEMO

คุณสามารถฝึกใช้แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายจริงโดยใช้เงินทุนเสมือนจริงในแพลตฟอร์ม DEMO อย่างไรก็ตามผลกำไร-ขาดทุนที่เกิดจากการซื้อ-ขายในแพลตฟอร์ม DEMOไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการลงทุนที่คุณจะได้รับจากแพลตฟอร์มจริง คุณสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์ม DEMO นาน 30 วัน คุณไม่สามารถเข้าใช้หลังวันหมดอายุ คุณจะสามารถซื้อ-ขายในแพลตฟอร์มจริงได้ทันที่ที่คุณเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชี

 

คำเตือน: ความเสี่ยงจากการซื้อ-ขายในออนไลน์

การซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์มีความเสี่ยง เช่น  ความผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเหตุสุดวิสัยอื่น (เช่น น้ำท่วม, สภาพอากาศไม่ปกติ, แผ่นดินไหวหรือเหตุสุดวิสัยอื่น เช่น ไฟไหม้, สงคราม, การจลาจล, การก่อกบฏ, การนัดหยุดงาน, อุบัติเหตุ, การดำเนินการของรัฐบาล, ความล้มเหลวในการสื่อสารหรือการควบคุม, อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน)

ZFX และบริษัทในเครือของเรา (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) ไม่สามารถควบคุมความแรงของสัญญาณการรับหรือส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเชื่อถือได้ของการเชื่อมต่อ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบปัญหาในการเชื่อมต่อ ความไม่เสถียรหรือความล่าช้า (แม้เราจะพยายามป้องกันปัญหาในระบบแล้ว) โปรดติดต่อเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชี เราจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของคุณทางโทรศัพท์ แต่คุณต้องผ่านยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะรับคำสั่งซื้อ-ขายของคุณ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณเราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของคุณ

 

คำเตือน: ความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) 

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง คุณจะสูญเงินอย่างรวดเร็วหากคุณใช้เงินที่กู้ยืมมาในการลงทุน (leverage) คุณอาจต้องฝากเงินเพิ่มในบัญชีตามข้อกำหนดเงินประกัน คุณควรเช็กว่าคุณเข้าใจกลไกการทำงานของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) หรือไม่และคุณสามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นผลจากหลายปัจจัยในระดับโลกซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ราคาสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถชำระมูลค่าที่ขาดทุน เจ้าหน้าที่ของ Zeal Capital Market ไม่สามารถรับประกันการคาดการณ์ตลาด (หากเจ้าหน้าที่ทำการคาดการณ์ตลาด) และไม่สามารถรับประกันระดับการขาดทุนสูงสุด

คำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำทั่วไป

คำแนะนำทั่วไปที่เราแจ้งคุณหรือคำแนะนำบนเว็บไซต์หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อ-ขายไม่ได้พิจารณาสถานะทางการเงิน, วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณเป็นการเฉพาะ การซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ไม่เหมาะกับลูกค้าทุกท่าน เราแนะนำให้คุณฝึกการซื้อ-ขายแบบไม่มีความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มตัวอย่างก่อนการลงทุนจริง คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์, สถานะทางการเงิน, วัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ และค่อยๆทำความเข้าใจผลการซื้อ-ขายและยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้กับแพลตฟอร์มการซื้อ-ขายจริง คุณควรรับคำแนะนำด้านการเงินจากหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นเหมาะกับสถานะทางการเงินและความต้องการของคุณ

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก