minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

การแจ้งเตือนความเสี่ยง

 

 คำเตือน: แพลตฟอร์ม DEMO

คุณสามารถฝึกใช้แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายจริงโดยใช้เงินทุนเสมือนจริงในแพลตฟอร์ม DEMO อย่างไรก็ตามผลกำไร-ขาดทุนที่เกิดจากการซื้อ-ขายในแพลตฟอร์ม DEMOไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการลงทุนที่คุณจะได้รับจากแพลตฟอร์มจริง คุณสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์ม DEMO นาน 30 วัน คุณไม่สามารถเข้าใช้หลังวันหมดอายุ คุณจะสามารถซื้อ-ขายในแพลตฟอร์มจริงได้ทันที่ที่คุณเปิดบัญชีและฝากเงินเข้าบัญชี

 

คำเตือน: ความเสี่ยงจากการซื้อ-ขายในออนไลน์

การซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์มีความเสี่ยง เช่น  ความผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเหตุสุดวิสัยอื่น (เช่น น้ำท่วม, สภาพอากาศไม่ปกติ, แผ่นดินไหวหรือเหตุสุดวิสัยอื่น เช่น ไฟไหม้, สงคราม, การจลาจล, การก่อกบฏ, การนัดหยุดงาน, อุบัติเหตุ, การดำเนินการของรัฐบาล, ความล้มเหลวในการสื่อสารหรือการควบคุม, อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน)

ZFX และบริษัทในเครือของเรา (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) ไม่สามารถควบคุมความแรงของสัญญาณการรับหรือส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความเชื่อถือได้ของการเชื่อมต่อ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบปัญหาในการเชื่อมต่อ ความไม่เสถียรหรือความล่าช้า (แม้เราจะพยายามป้องกันปัญหาในระบบแล้ว) โปรดติดต่อเราทันทีหากคุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชี เราจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของคุณทางโทรศัพท์ แต่คุณต้องผ่านยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะรับคำสั่งซื้อ-ขายของคุณ หากเราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณเราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของคุณ

 

คำเตือน: ความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) 

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง คุณจะสูญเงินอย่างรวดเร็วหากคุณใช้เงินที่กู้ยืมมาในการลงทุน (leverage) คุณอาจต้องฝากเงินเพิ่มในบัญชีตามข้อกำหนดเงินประกัน คุณควรเช็กว่าคุณเข้าใจกลไกการทำงานของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) หรือไม่และคุณสามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นผลจากหลายปัจจัยในระดับโลกซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ราคาสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถชำระมูลค่าที่ขาดทุน เจ้าหน้าที่ของ Zeal Capital Market ไม่สามารถรับประกันการคาดการณ์ตลาด (หากเจ้าหน้าที่ทำการคาดการณ์ตลาด) และไม่สามารถรับประกันระดับการขาดทุนสูงสุด

คำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำทั่วไป

คำแนะนำทั่วไปที่เราแจ้งคุณหรือคำแนะนำบนเว็บไซต์หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อ-ขายไม่ได้พิจารณาสถานะทางการเงิน, วัตถุประสงค์หรือความต้องการส่วนตัวของคุณเป็นการเฉพาะ การซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ไม่เหมาะกับลูกค้าทุกท่าน เราแนะนำให้คุณฝึกการซื้อ-ขายแบบไม่มีความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มตัวอย่างก่อนการลงทุนจริง คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์, สถานะทางการเงิน, วัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ และค่อยๆทำความเข้าใจผลการซื้อ-ขายและยุทธศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้กับแพลตฟอร์มการซื้อ-ขายจริง คุณควรรับคำแนะนำด้านการเงินจากหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นเหมาะกับสถานะทางการเงินและความต้องการของคุณ

 

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก