ดัชนี

ดัชนีหุ้นเป็นตัวชี้วัดภาพรวมของตลาดหุ้น หากท่านมีมุมมองเกี่ยวกับตลาด เช่น หุ้นบุคคล หรือ ดัชนี CFDs สามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งการซื้อและขาย ทำการซื้อขายในตลาดดัชนีหุ้นที่มีความนิยมสูงและสร้างโอกาสในการลงทุนให้แก่ท่าน

เปิดบัญชีซื้อขายจริงเปิดบัญชีซื้อขายทดลอง