ภาพรวมของตลาด

ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) วันที่ 18 ธ.ค. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1    *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้มรายวันใหม่ กรอบ H1 และ  H4  ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
18-12-2023 08:20
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) และ WTI วันที่ 30 พ.ย. 2566
กรอบราคาระยะสั้น - ทองคำหากยังไม่รีบฟื้นตัวทะลุเหนือ 2004
12-12-2023 11:04
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) และ WTI วันที่ 30 พ.ย. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1    *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้มรายวันใหม่ กรอบ H4 และ D1  ราคาทองคำปรับฟื้นตัวสู่บริเวณเหนือ
30-11-2023 05:56
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) และ DXY  วันที่ 27 พ.ย. 2566 
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1    *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้มรายวันใหม่ กรอบ H4 และ
27-11-2023 04:51
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD)  วันที่ 15 พ.ย. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H1+H4  *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้มรายวันใหม่ กรอบ H1และ
15-11-2023 10:05
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) และ น้ำมัน WTI  วันที่ 7 พ.ย. 2566 
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1  *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้ม  ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสู่บริเวณ Demand Zone
07-11-2023 05:40
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD)  วันที่ 1 พ.ย. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1  *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้ม    ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังยังไม่สามารถปรับตัวทะลุผ่าน Supply
01-11-2023 08:10
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) และ GBP/JPY วันที่ 30 ต.ค. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1  *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้ม  ราคาทองคำทำสถิติใหม่ใกล้แนวต้านที่ 2010
30-10-2023 09:41
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) วันที่ 24 ต.ค. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H4+D1  *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้ม  ราคาทองคำปรับตัวย่อลงเล็กน้อยจากระดับแนวต้านที่ 1980-1981
24-10-2023 06:51
ภาพรวมของตลาด เทรดเดอร์ ควรดูเพื่อใช้เป็น เทคนิค การเทรด | ZFX
การวิเคราะห์แนวโน้ม ทองคำ (XAU/USD) และ WTI วันที่ 19 ต.ค. 2566
📌การวิเคราะห์แนวโน้ม / Trade idea  : XAU/USD (ทองคำ) - TF H1+H4  *อัปเดตโครงสร้างและแนวโน้ม  ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเหนือ 1945
19-10-2023 07:31