บัญชี MAM

MAM รองรับรูปแบบการจัดสรรคำสั่ง 5 ประเภท

  • แบ่งตามสัดส่วนของเงินทุน
  • แบ่งรูปแบบร้อยละ
  • แบ่งตามสัดส่วนของเงินคงเหลือ

แบ่งโดยใช้ผลกำไร/ขาดทุน

  • แบ่งตามกำไร/ขาดทุนแบบร้อยละ
  • แบ่งตามสัดส่วนกำไร/ขาดทุน
ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

ข้อดีและจุดเด่น

ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

รองรับระบบ EA และ กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ

ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

การออกคำสั่งแบบกลุ่ม

ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

ทำการซื้อขายระดับบัญชีด้วยระบบปิดคำสั่งบางส่วน (สามารถทำได้ในแต่ละบัญชีซื้อขาย)

ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

สามารถจัดสรรแบ่งคำสั่งได้ต่ำสุดที่ 0.01 ล็อต

ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

สามารถใช้งานได้ทุกประเภทคำสั่งซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็น Stops, Limits, Trailing Stops, Close all และอื่นๆ

ZFX MAM Service | MT4 Multi Account Manager | ZFX

การควบคุมโพสิชั่นแบบเรียลไทม์ และ สังเกตการณ์กำไร/ขาดทุน ของบัญชีที่ดูแลอยู่