บัญชี MAM

The Multi Account Manager (MAM) เหมาะสำหรับผู้จัดการกองทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง และ สำนักงานครอบครัว ด้วยบัญชี Zeal’s MAM นักลงทุนสามารถเซ็นต์ Limited Power of Attorney ร่วมกันกับผู้จัดการกองทุนที่เลือกเพื่อตกลงค่าธรรมเนียม โดย Zeal จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในการแบ่งผลการดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในขณะที่นักลงทุนมีสิทธิ์ในการควบคุมบัญชีของตนอย่างเต็มที่ Zeal’s MAM account อำนวยความสะดวกในด้าน ประสิทธืภาพ การจัดการ และ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

บัญชี MAM

MAM รองรับรูปแบบการจัดสรรคำสั่ง 5 ประเภท

  • แบ่งตามสัดส่วนของเงินทุน
  • แบ่งรูปแบบร้อยละ
  • แบ่งตามสัดส่วนของเงินคงเหลือ

แบ่งโดยใช้ผลกำไร/ขาดทุน

  • แบ่งตามกำไร/ขาดทุนแบบร้อยละ
  • แบ่งตามสัดส่วนกำไร/ขาดทุน

ข้อดีและจุดเด่น

รองรับระบบ EA และ กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ

การออกคำสั่งแบบกลุ่ม

ทำการซื้อขายระดับบัญชีด้วยระบบปิดคำสั่งบางส่วน (สามารถทำได้ในแต่ละบัญชีซื้อขาย)

สามารถจัดสรรแบ่งคำสั่งได้ต่ำสุดที่ 0.01 ล็อต

สามารถใช้งานได้ทุกประเภทคำสั่งซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็น Stops, Limits, Trailing Stops, Close all และอื่นๆ

การควบคุมโพสิชั่นแบบเรียลไทม์ และ สังเกตการณ์กำไร/ขาดทุน ของบัญชีที่ดูแลอยู่