Forex Economic Announcements & Updates | ZFX

ประกาศ

การบำรุงรักษา
ประกาศ

ปฏิทินการบำรุงรักษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเราและทําให้ประสบการณ์การซื้อขายของคุณราบรื่น ZFX จะทําการปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์เป็นประจําทุกสัปดาห์

ในระหว่างระยะเวลาการปรับปรุงระบบ บริการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจถูกขัดจังหวะหรือออฟไลน์ชั่วคราวและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน

หากคุณมีคําถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ทันที

ผลิตภัณฑ์ 30 กรกฎาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 25 พฤศจิกายน 2566 30 ธันวาคม 2566
MT4 Live01 & Live02 & Demo 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย) 21:00 น. – 21:30 น. (ตามเวลาในไทย)
MyZFX
เว็บไซต์หลัก ZFX
แอปพลิเคชันมือถือ ZFX
ZFX Rewards
IB Portal

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เพื่อการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ทางเราขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเราจะทำการปิดพัฒนาระบบ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 5:00 – 6:00 PM  (ตามเวลาสากล) 12:00 – 13:00 น. (ตามเวลาในไทย) 

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ประมาณ 10 นาที) 

  • MT4 เซิร์ฟเวอร์ Live01, Live02, Live04, Demo01
  • ระบบ MyZFX – ระบบการทำธุรกรรม ได้แก่ การฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนภายใน
  • แอปพลิเคชันมือถือ ZFX

โดยบริการทั้งหมดจะกลับมาเป็นปกติหลังจากเสร็จสิ้นช่วงเวลาการปิดพัฒนาระบบ สำหรับการปิดปรับปรุงแพลตฟอร์มในครั้งนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการหรือกระทำการใดๆ 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณในความเข้าใจ

ด้วยความนับถือ

ZFX Team