เกี่ยวกับ ZFX

ZFX เป็นชื่อทางการค้าของ Zeal Capital Market ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Zeal Group องค์กรที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายสากล และ กลุ่มบริษัท FinTech ให้บริการในด้านการเงินและเทคโนโลยีแก่นักเทรดมืออาชีพและสถาบัน องค์กรมีพนักงานมากกว่า 250 ในสำนักงาน 8 แห่งใน สหราชอาณาจักร, เอเชีย และ ตะวันออกกลาง

ภารกิจขององค์กรคือนำเสนอสิทธิ์ในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่และมีสภาพคล่องสูงสุดของโลกแก่นักลงทุนและสถาบันทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ, เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง, นักลงทุนและผู้ให้ความรู้มืออาชีพ, ปฏิบัติการใต้บรรทัดฐานการเงินอย่างเข้มงวด และ มุ่งหวังการให้บริการประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยม

ค่านิยมหลักของ ZFX

ความปลอดภัยของเงินทุน

เงินของลูกค้ารายย่อยจะถูกแยกจากบัญชีบริษัทอย่างชัดเจน ดังนั้นเงินทุนในส่วนนี้จะไม่มีการนำมาใช้เพื่อการชำระภาระหนี้ของบริษัทแต่อย่างใด

การกำกับดูแลกิจการ

เรามีการดำเนินการภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารทางการเงินที่เข้มงวด เพื่อสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยม การดำเนินการทั้งหมดของ Zeal ถูกควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎหมาย

ความเป็นกลางและความโปร่งใส

ธุรกิจของเรามุ่งเน้นการให้บริการการซื้อขายที่ดีที่สุดในอย่างต่อเนื่อง ผลการซื้อขายของท่านถูกกำหนดโดยสถานการณ์ตลาดอย่างโปร่งใส เราได้รับค่าดำเนินการส่วนใหญ่จากความแตกต่างระหว่างราคาที่เราได้รับจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราและราคาที่เราเสนอให้กับลูกค้าเท่านั้น

ภายใต้การกำกับดูแลทางกฎหมายของหน่วยงานด้านการเงิน (เซเชลส์)

ใบอนุญาตเลขที่ N: SD027

สำนักงานทั่วโลก