A-to-Z Academy
A-to-Z Academy /  เริ่มต้น (1) - ตลาดการเงินคืออะไร 

การซื้อขายspot (spot trading) และการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (futures trading) คืออะไร

พฤศจิกายน 23, 2020 16:00

การซื้อขายspot (spot trading) หมายถึง ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดซื้อขายทันที โดยผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องส่งมอบสินค้าทันทีหรือภายในสองสามวันหลังจากปิดการขาย 

ในตลาดการเงินที่เติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปการทำธุรกรรมการซื้อขายทันที (spot trading) ส่วนใหญ่จะใช้การชำระราคาที่เรียกว่า “T+2″ ตัวอย่างเช่น การซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่จะชำระในสองวันหลังจากการทำธุรกรรม อย่างไรก็ตามการซื้อขายทันที (spot trading) ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่กำหนด และธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดเจรจาต่อรอง เรียกอีกอย่างว่า ตลาดซื้อขายไม่ผ่านคนกลาง (Over-the-Counter: OTC) OTC เป็นธุรกรรมที่ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจากันโดยไม่ผ่านตลาดกลางที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ (Exchange) หรือคนกลางอื่นใด OTC ไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ไม่เหมือนกับในตลาดหุ้น ตัวอย่าง OTC ที่เห็นได้ชัด คือตลาดทองคำแบบทันที 

พูดง่ายๆ ก็คือ การซื้อขายทันทีเป็นวิธีการซื้อขายแบบดั้งเดิมและตรงที่สุด เช่นเดียวกับการขายของในตลาดขายของหรือตลาดนัด 

การซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (futures trading) ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายทันที และฟิวเจอร์สได้รับการพัฒนาจากพื้นฐานของการซื้อขายทันที สิ่งที่เรียกว่าการซื้อขายล่วงหน้า คือการที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะซื้อและขายสินทรัพย์หรือสินค้าบางอย่างที่มีปริมาณและคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงในเวลาและสถานที่หนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขสัญญาและราคาซื้อขาย 

ผู้เล่นแรกๆ ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกสินค้าบางประเภท ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าครั้งแรกของโลก เกิดขึ้นในตลาดข้าวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 และได้แพร่กระจายไปทั่วโลก เนื่องจากอุปทานที่ไม่สามารถควบคุมได้ของสินค้า (รวมถึงของที่มนุษย์สร้างขึ้น ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ) ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์จึงมีความผันผวน ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าบางประเภทต้องการคงราคาสินค้าในอนาคต เพื่อป้องกันความผันผวนในอนาคตซึ่งเป็นความตั้งใจเดิมของการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ไม่คงที่ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่อผู้ซื้อหรือผู้ขายอันเนื่องมาจากราคาผันผวน 

การป้องกันความเสี่ยง/การเก็งกำไร สามารถทำได้ระหว่างตลาดซื้อขายทันทีและตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ผู้ค้า ถือเงินยูโรจำนวนมากและคาดว่าจะไม่ต้องใช้เป็นเวลาหนึ่งปี หากอัตราแลกเปลี่ยนทันที EUR/USD เท่ากับ 1.3 และราคาฟิวเจอร์สเป็น 1.28 หลังจาก 12 เดือน ผู้ค้า สามารถเลือกที่จะขายในตลาดซื้อขายทันที และซื้อเงินยูโรหลังจาก 12 เดือนที่ 1.28 เพื่อดำเนินการเก็งกำไรล่วงหน้า อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น ผู้ค้า เก็บข้าวโพดจำนวนมากเพราะการเก็บเกี่ยว เนื่องจากพืชไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เขาจึงสามารถขายในตลาดซื้อขายทันทีได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอุปทานในอนาคต เขายังสามารถซื้อข้าวโพดที่จะส่งมอบในอนาคตหลายเดือนในตลาดล่วงหน้า  

เนื่องจากราคาซื้อขายทันทีและราคาฟิวเจอร์สเป็นของสองตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วราคาซื้อขายทันทีและราคาฟิวเจอร์สจึงมีความแตกต่างกัน 

อ่านเพิ่มเติมคำถามพบบ่อย

CFDs VS Futures

ศึกษาเลเวอเรจ

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา