A-to-Z Academy
A-to-Z Academy /  เริ่มต้น (2) - ฟอเร็กซ์คืออะไร

สภาพคล่อง (Liquidity) คืออะไร? ทำไมสภาพคล่องในตลาด Forex จึงสูง?

ธันวาคม 02, 2020 02:07

สภาพคล่องคืออะไร? ทำไมสภาพคล่องในตลาด Forex จึงสูง?

สภาพคล่อง (Liquidity) คือตัวชี้วัดความสามารถของสินทรัพย์ในการแปลงเป็นเงินสด ยิ่งสินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงเท่าใด ก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายขึ้น และ ไม่จำเป็นต้องประสบปัญหาราคาขาดทุนมากเกินไปโดยไม่จำเป็น เนื่องจากปัญหาอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลาหนึ่งๆ

ตัวอย่างเช่น หุ้นขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหรือทองคำสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายมาก เนื่องจากเป็นที่รู้จักในตลาด ในทางกลับกัน สิ่งที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น สินทรัพย์ถาวร ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแปลงสภาพ ตัวอย่างเช่น บ้านชานเมือง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขายบ้านในเขตชานเมือง จึงมักจะเกิดขั้นตอนการต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลง เพื่อให้ขายบ้านได้เร็วขึ้น เจ้าของบ้านมักจะลดราคา ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งราคาและเวลา

สภาพคล่องของตลาดForex

สภาพคล่องของตลาดการเงิน หมายถึง จำนวนผู้ซื้อและผู้ขายสินทรัพย์ในตลาด เกี่ยวกับจำนวนผู้คนในตลาดที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการทำธุรกรรมซื้อขายกันมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้มีปริมาณเงินหมุนเวียนสูง การซื้อและขายสินทรัพย์ก็จะง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของสภาพคล่องสูง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายของตลาด Forex มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นผู้ค้าจึงสามารถซื้อและขาย Forex ได้เกือบทุกเวลา และราคามักจะไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ธุรกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการในราคาตลาด และโดยทั่วไปความผันผวนจะคงที่และความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

หากในตลาดมีสภาพคล่องไม่ดี เนื่องจากการขาดแคลนจำนวนผู้ซื้อและผู้ขาย จะทำให้ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายแตกต่างกันมาก ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอำนวยความสะดวกในการจับคู่ส่วนที่เหลือ นี่เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปของตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ นั่นคือการขยายตัวของส่วนต่างราคาเสนอซื้อ (bid-ask spread)

ตัวอย่างที่พบบ่อยคือ หุ้นที่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง จึงมักไม่สามารถซื้อหรือขายได้ เพื่อทำการขาย ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือผู้ขายต้องลดราคาลง

ระดับสภาพคล่องของตลาดสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อขาย หากมีคนเข้าร่วมในตลาดมากขึ้น ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ และราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่มาก เนื่องจากมี “ขีดความสามารถในการรองรับ” ที่มาก

ทำไมสภาพคล่องในตลาด Forex จึงสูง?

ตามสถิติปี 2019 จากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ที่เกือบ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ แล้วอะไรเป็นสาเหตุของสภาพคล่องในตลาด Forex?

ตลาด Forex มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและการค้าของประเทศต่างๆ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด เช่น การบริโภคและการลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ทำให้การชำระหนี้ระหว่างประเทศมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex ทั่วโลกยังคงเติบโตในยุคโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว

เกือบทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในตลาด Forex รวมถึงรัฐบาล ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินและผู้ค้ารายย่อย เนื่องจากความแตกต่างของเวลาในศูนย์การเงินทั่วโลก ตลาด Forex จึงเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขของเกณฑ์การเริ่มต้นที่ต่ำกว่าและต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำลง การดำเนินการที่ยืดหยุ่นโดยผู้เข้าร่วมได้สร้างสภาพคล่องอย่างมากในตลาด Forex

ตลาด Forex คืออะไร?

แนะนำการเทรด Forex อย่างไรให้ได้กำไร

—— 

Risk Warning: The above content is for reference only and does not represent ZFX’s position. ZFX does not assume any form of loss caused by any trading operations conducted by this article. Please be firm in your thinking and do the corresponding risk control. 

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา