A-to-Z Academy
A-to-Z Academy /  เริ่มต้น (1) - ตลาดการเงินคืออะไร 

ตลาดการเงิน (Financial Market) ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

พฤศจิกายน 23, 2020 10:00

ตลาดการเงิน (Financial Market)

ในความหมายกว้างๆ ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดที่ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจากด้านอุปสงค์หรือด้านอุปทาน กระจายทรัพยากรเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีเสถียรภาพที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ตลาดการเงิน รวมถึงตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดอนุพันธ์ทั้งหมด 

ด้านอุปสงค์และอุปทานของแหล่งทุนสามารถซื้อขายในรูปแบบของตลาดซื้อขายทันที ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลาดเจรจาต่อรอง หรือตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ผ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์และอนุพันธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ของตลาดการเงินทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดการเงินส่งเสริมการเพิ่มทุนและการพัฒนาสังคมทุนนิยม สร้างสภาพคล่องให้กับองค์กร และโอกาสสำหรับนักลงทุน แม้แต่นักเก็งกำไร

ตลาดการเงินประกอบด้วยตลาดไรบ้าง?

ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร ตลาดทองคำ และตลาด Forex คืออะไร 

ตลาดหุ้น

หุ้นเป็นหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนและต่อรองได้ บริษัทเพิ่มทุนในตลาดโดยการออกหุ้น ด้วยการไหลเข้าของเงินทุนในระยะยาว บริษัทสามารถเสริมสร้างฐานะเงินทุนและเร่งการพัฒนาธุรกิจได้ ในตลาดหุ้น ผู้เข้าร่วมสามารถถือ โอน และถอนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยประวัติการพัฒนาอันยาวนาน ตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่พบบ่อยที่สุดในตลาดการเงิน 

ตลาดพันธบัตร

มีตลาดหลักและตลาดรอง ตลาดหลัก คือ ตลาดที่รัฐบาล บริษัท และสถาบันการเงินขายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนและผู้ซื้อครั้งแรกเพื่อเพิ่มทุน ผู้ถือพันธบัตรได้รับอนุญาตให้ขายพันธบัตรเพื่อนำเงินออกมาอย่างอิสระในตลาดรอง ในฐานะที่เป็นตลาดสำหรับรัฐบาลแต่ละประเทศในการระดมทุนสำหรับงบประมาณ ตลาดพันธบัตรก็เป็นช่องทางสำคัญสำหรับธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายการเงิน เนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความเสี่ยงในตลาด อัตราผลตอบแทนและเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทั้งหมดช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้ 

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

กระแสเงินสดส่วนมากในตลาดโลกเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ และการติดต่อระหว่างเศรษฐกิจในตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการบริโภค การค้า การลงทุนและอื่นๆ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินและนโยบายการเงินของแต่ละประเทศ บุคคลและธุรกิจ ธนาคารและรัฐบาลจำเป็นต้องแปลงสกุลเงินของตนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดที่ตลาด Forex เข้ามามีบทบาทในตลาดโลก ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ Forex ทำการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการพัฒนาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายในรูปแบบของการซื้อขายทันที (Spot Trading) สวอป (Swap) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แตกต่างจากตลาดอื่นๆ ที่ดำเนินการด้วยธุรกรรมเงินสด ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายสินค้าในรูปแบบ futures กระบวนการซื้อขายมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ขายมักจะจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าที่กำหนดภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สินค้าจะได้รับการตรวจสอบและเก็บไว้ในคลังสินค้าซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงินจากคลังสินค้า เมื่อถึงวันครบกำหนดส่งมอบ ผู้ขายจะส่งใบเสร็จรับเงินจากคลังสินค้า และผู้ซื้อจ่ายเงินจำนวนเพียงพอ เพื่อซื้อสินค้าและดำเนินการส่งมอบที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เนื่องจากการพัฒนาของตลาดทำให้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สามารถทำได้ในรูปแบบของการกำหนดส่วนต่างราคา โดยให้นักลงทุนซื้อขายผ่านสัญญา ป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดทองคำ

ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ตลาดทองคำมีบทบาทสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็น Safe Haven ของเงินทุน เมื่ออัตราเงินเฟ้อหรือสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเลวร้ายลง เนื่องจากทองคำมีจำนวนจำกัด จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะสินทรัพย์สำรอง บริษัทเหมืองทอง ธุรกิจ บุคคล สถาบันการเงิน ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เป็นผู้เข้าร่วมหลักของตลาดทองคำ  

ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก

ในบรรดาตลาดการเงินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดในการระดมทุน หุ้นเป็นประเภทของการเป็นเจ้าของทุนและเจ้าของเรียกว่าผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับเงินปันผลจากส่วนแบ่งและผลกำไรจากการที่ราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นต้องแบกรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและตลาดที่บริษัท จดทะเบียนที่ตนเข้าไปลงทุน 

เนื่องจากความผันผวนในแต่ละวันของตลาดหุ้นในประเทศต่างๆ ตลาดการเงินได้พัฒนาการรวมกันของหุ้นที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งความผันผวนของราคาหุ้นจะถูกคำนวณให้เป็น “ดัชนี” เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจระบบของตลาดหุ้นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว หรือวัดผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเฉพาะ ในบรรดาตลาดหุ้นต่างๆ ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ นักลงทุนให้ความสำคัญกับดัชนีเหล่านี้Dow Jones Industrial Average, ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ของสหรัฐอเมริกา; ดัชนี DAX ของเยอรมนีดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงและดัชนี SSE Composite ของจีน 

ตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาพเศรษฐกิจโลก เมื่อดัชนีของตลาดหุ้นมีความผันผวนจะมีผลต่อดัชนีของตลาดหุ้นอื่นๆ และตลาดอื่นๆ เสมอ 

การเทรดค่าเงิน (Forex) คืออะไร?

แนะนำการเทรด Forex อย่างไรให้ได้กำไร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรด Forex

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา