minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / สินค้าโภคภัณฑ์

แพลเลเดียม: ราคา, กราฟ, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน

December 24, 2021 12:16 PM

Palladium ได้กลายเป็นที่นิยมสำหรับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะสั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งจากการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงข้อดีที่สำคัญเหนือกว่าโลหะมีค่าอื่นๆเช่นทองคำ

แพลเลเดียม (Palladium) คืออะไร และ มีข้อดีอย่างไรในมุมมองของนักลงทุน? บทความนี้จะอธิบายคำตอบ โดยเราจะได้พบกับการคาดการณ์, ข้อแนะนำที่สำคัญ และ วิธีการเทรดแพลเลเดียมที่ดีที่สุด

แพลเลเดียม คืออะไร? ภาพรวมและความหมายของแพลเลเดียม

แพลเลเดียม (Palladium)  เป็นโลหะที่หายากจึงมีมูลค่าในตัวเอง ดังนั้นจากความหายากและความต้องการใช้งานที่สูงในช่วงปีที่ผ่านๆมา ทำให้มูลค่าของแพลเลเดียมเพิ่มสูงขึ้น

แพลเลเดียมมีความคล้ายคลึงกับ ทองคำขาว และ แพลตินั่ม

แพลเลเดียมถูกใช้งานหลายรูปแบบดังนี้

 • ใช้ในการผลิตเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาของยานยนต์พาหนะ จากการที่สามารถเร่งปฏิกิริยาทางเคมีและกรองไอเสียได้ดี
 • แพลเลเดียมก็ถูกใช้เป็นส่วนของการผลิตเพชรพลอยแทนที่นิคเกิลซึ่งถูกห้ามโดยสหภาพยุโรปในปี 2000 จากเหตุผลด้านมลพิษ
 • ถูกใช้ในการผลิตส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือ, ในด้านทันตกรรมเพื่อผลิตฟันโลหะ รวมถึงถูกใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อผลิตใยสังเคราะห์

แพลเลเดียม | ราคา, กราฟ, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน 

ราคาในอดีตและปัจจุบันของ แพลเลเดียม

เราจะมาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาแพลเลเดียมในอดีตและราคาในปัจจุบัน

ราคาในอดีตของแพลเลเดียม

มาดูกันที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของราคาแพลเลเดียมต่อออนซ์ และโปรดทราบว่าราคาแพลเลเดียมต่อกรัม จะไม่ค่อยถูกใช้งานในรูปแบบการลงทุน

ระหว่างปี 1998 ถึง 2001 นั้น แพลเลเดียมอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจาก 200 ดอลลาร์ เป็น 1100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่อมาราคาแพลเลเดียมได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจนกลับมาอยู่ที่จุดต่ำสุดคือ $144 ในกลางปี 2003

จากนั้นแพลเลเดียมได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่มีการปรับตัวลงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีราคาเพิ่มสูงกว่าระดับสำคัญคือ $1,000 ในปี 2017 และต่อมาแพลเลเดียมได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในปี 2018 จนกระทั่งขึ้นสูงสุดที่ราคา $2875 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 แต่โรคระบาดไวรัสโคโรน่าได้ทำให้มูลค่าแพลเลเดียมลดลงครึ่งหนึ่งในระยะเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตามโลหะมีค่าชนิดนี้ได้ฟื้นฟูมูลค่าและขึ้นถึงจุดสูงสุดมากกว่า $3,000 ในเดือนพฤษภาคม 2021

ต่อมาราคาของแพลเลเดียมได้ตกลงไปต่ำกว่า $2,000 ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงลงอีกครั้งแต่แนวโน้มระยะยาวของแพลเลเดียมยังคงดำเนินอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นมีตัวชี้วัดมากมายแสดงให้เห็นว่าแพลเลเดียมอาจจะพบแนวรับในระยะยาวและกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขาขึ้นครั้งใหม่ ดังนั้นตอนนี้จึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแพลเลเดียม หากมองในรูปแบบการลงทุนระยะยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของแพลเลเดียม

ราคาของแพลเลเดียมมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของอุปสงค์และอุปทาน โดยการลดลงของอุปสงค์หรือการเพิ่มขึ้นของอุปทานจะทำให้ราคาลดลง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และการลดลงของอุปทานจะทำให้ราคาสูงขึ้น โดยเพื่อที่จะทำการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีความผันผวนสูงนี้นั้น คุณจะต้องจับตาดูที่อุตสาหกรรมเพชรพลอยและยานยนต์เป็นหลัก

ปัจจัยที่สำคัญและส่งผลต่อราคาแพลเลเดียมมีดังนี้

 • การขาดแคลนอุปทานของแพลเลเดียมส่งผลให้ตลาดมีการผันผวนสูงมาก โดยมีเพียงสองประเทศที่ครอบครองกำลังการผลิต ซึ่งอุปทานของแพลเลเดียมนั้น 50% มาจากรัสเซีย และ 30% จากแอฟริกาใต้ ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยความเสี่ยง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศหนึ่งจะส่งผลต่อตลาดแพลเลเดียมอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจับตาดูนโยบายการผลิตและส่งออกของทั้งสองประเทศนี้
 • 60% ของการผลิตแพลเลเดียมจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้นถ้าตัวเลขการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาแพลเลเดียมสูงขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องติดตามตลาดยานยนต์ที่ใช้แพลเลเดียม คือ จีน, ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ควรทราบว่าการผลิตรถยนต์ส่วนมากในยุโรปจะใช้แพลตินั่มในการผลิต
 • ราคาแพลเลเดียมจะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง USD และ แพลเลเดียม จะอยู่ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือหากราคาแพลเลเดียมเพิ่มขึ้นจะทำให้มูลค่าดอลลาร์ลดลง หรือ ราคาแพลเลเดียมลดลงจะทำให้มูลค่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น
 • การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณสินค้าในประเทศส่งออกที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อราคาของแพลเลเดียมอย่างมาก กล่าวคือ ปริมาณสินค้าที่น้อยจะทำให้โลหะแพลเลเดียมมีราคาสูงขึ้นในกรณีที่มีความต้องการซื้อมาก และ ปริมาณสินค้าที่มากจะทำให้ราคาแพลเลเดียมลดลงในกรณีความต้องการซื้อต่ำ

กราฟของแพลเลเดียม

เพื่อที่จะทำความเข้าใจในการลงทุนแพลเลเดียมแล้ว เราจำเป็นต้องดูที่กราฟราคาในระยะยาวและมุมมองด้านเทคนิค ซึ่งเราจะอ้างอิงจากราคากราฟรายเดือนของแพลเลเดียมด้านล่างนี้

กราฟราคาแสดงให้เห็นว่าหลังจากลดลงต่ำกว่า $1500 ในช่วงโรคระบาดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ราคาแพลเลเดียมเพิ่มสูงขึ้นสองเท่าในระยะเวลา 1 ปี ไปที่ราคาสูงกว่า $3000 ในเดือนเมษายน 2021 แต่กลายเป็นว่าราคาของมันเพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไป

ดังนั้นหลังจากที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้ว โลหะมีค่าชนิดนี้เข้าสู่การปรับตัวลงอย่างรุนแรงทำให้ราคาแพลเลเดียมในตอนนี้ต่ำกว่า $2000 โดยการปรับตัวลงครั้งนี้ทำให้ทำลายเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่รองรับราคาแพลเลเดียมมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018

ทั้งนี้แพลเลเดียมยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับที่ประมาณ $1800 ต่อออนซ์ จึงแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงครั้งนี้ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นการลดลงของราคาในครั้งนี้อาจเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นที่มากจนเกินไป ซึ่งกล่าวได้ว่าเวลานี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแพลเลเดียม

ทำไมจึงต้องลงทุนแพลเลเดียมตอนนี้? สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน

แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมเท่ากับทองคำ, แร่เงิน หรือ แพลตินั่ม แต่แพลเลเดียมก็ยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเริ่มลงทุนในการเทรดแพลเลเดียม มีดังนี้

 • แพลเลเดียมถูกใช้งานในอุตสาหกรรมมากมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้มีระดับอุปสงค์ที่มั่นคงต่างจากโลหะมีค่าอื่นๆที่มีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรมน้อยกว่า
 • แพลเลเดียมถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกับทองคำ ซึ่งหากเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อและไม่ได้มีการปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงเป็นลบ ดังนั้นการที่แพลเลเดียมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยแท้จริง จึงกลายเป็นการป้องกันความเสี่ยง
 • อุตสากรรมยานยนต์มีความสำคัญสูงสุดต่อความต้องการของแพลเลเดียม โดยการที่ภาพรวมของธุรกิจด้านยานยนต์มีทิศทางที่ดี ทำให้ราคาของแพลเลเดียมถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • นอกจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์แล้ว ด้านอุปทานของแพลเลเดียมก็ถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงเพราะกำลังการผลิตมีจำกัดและมีต้นทุนการขุดเจาะที่เพิ่มสูงขึ้น
 • ท้ายสุดคือ ราคาแพลเลเดียมได้มีการลดลงในช่วงหลัง แต่ทั้งนี้เราก็ได้แสดงให้เห็นข้างต้นว่าอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ ดังนั้นภาพรวมระยะปานกลางของแพลเลเดียมมีทิศทางที่ดีมาก

ฉันจะเทรดแพลเลเดียมได้ที่ไหน?

ในการเทรดแพลเลเดียมนั้น คุณจะต้องทำการเลือกโบรคเกอร์ที่ได้รับการกำกับทางกฎหมาย, เชื่อถือได้ และ มีต้นทุนที่ต่ำ เช่น ZFX โดย ZFX เป็นโบรคเกอร์ MT4 ระดับโลกที่ทำให้ลูกค้าสามารถเทรดแพลเลเดียมรวมถึงหุ้น, ดัชนี, ฟอเร็กซ์ และ สินค้าโภคภัณฑ์ได้ในไม่กี่ขั้นตอน

แพลเลเดียม | ราคา, กราฟ, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน

วิธีการเทรดแพลเลเดียมอย่างง่ายดาย

ทำการซื้อแพลเลเดียมผ่าน ZFX อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยทำการเปิดบัญชีออนไลน์ในเวลาไม่กี่นาทีตามขั้นตอนดังนี้

1 – ลงทะเบียนกับ ZFX 

ขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ในการยืนยันผ่าน SMS

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม “ถัดไป” ด้านล่าง และทาง ZFX จะแสดงข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของ MT4 พร้อมทั้งให้คุณดาวน์โหลด Platform โดยคุณจะต้องใช้ MT4 ในการเริ่มต้นเทรด แพลเลเดียม

2 – ฝากเงินครั้งแรก

เลือก “ฝากเงิน” ที่แสดงบนหน้าต่างถัดมาหลังการสมัคร

จากนั้นคุณจะต้องเลือกช่องทางชำระเงิน คือ โอนผ่านธนาคาร หรือ Mastercard

ราคาหุ้น Visa

เมื่อเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการรวมถึงจำนวนเงินฝากแล้ว เลือกปุ่ม “ยืนยันการฝาก” และทำการระบุข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน

3 – ยืนยันบัญชี

ท้ายสุดนั้น คุณจำเป็นต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชี โดยการส่งเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธนาคาร

ราคาหุ้น Intel

คุณจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารไปที่เว็บไซต์ ZFX โดยตรงตามภาพที่แสดงด้านบน

4 – ซื้อแพลเลเดียม

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถเริ่มต้นการลงทุนแพลเลเดียมได้ทันที โดยดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4 และใช้ข้อมูลล็อกอินในการเข้าแพลตฟอร์ม จากนั้นคุณจะสามารถลงทุนในแพลเลเดียมรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่ให้บริการโดย ZFX

สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนในแพลเลเดียม

เราจะให้ข้อแนะนำที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณสามารถเริ่มเทรดแพลเลเดียมได้อย่างถูกต้อง

 • การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำให้คุณสามารถศึกษาแนวโน้มและคาดการณ์จากกราฟ โดยมันจะแสดงให้คุณเห็นสัญญาณการซื้อหรือขายและช่วยให้คุณตัดสินใจวางเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเทรดระยะสั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายวันมักจะอ้างอิงจากวิธีนี้
 • จากที่กล่าวข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าอุปสงค์หลักของแพลเลเดียมมาจากการผลิตรถยนต์ ดังนั้น สถานะของอุตสาหกรรมยานยนต์จะส่งผลโดยตรงต่อราคาของโลหะนี้ ซึ่งถ้าตลาดยานยนต์อยู่ในสภาวะที่ดีจะทำให้แพลเลเดียมมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
 • บัญชีทดลองจะทำให้คุณสามารถฝึกฝนการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยง โดยทาง ZFX ให้บริการรูปแบบดังกล่าวเพื่อให้คุณสามารถทดสอบแพลตฟอร์มด้วยเงินจำลอง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับคุณก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดจริง
 • ในการเทรดแพลเลเดียมหรือสินทรัพย์การเงินอื่นๆนั้น คุณจะต้องมั่นใจว่าเลือกโบรคเกอร์ที่เหมาะสมที่สุด โดยทาง ZFX ให้บริการแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม, ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และ ความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
 • คุณควรที่จะทำการบันทึกการเทรดเพื่อที่จะดูข้อมูลการเทรดย้อนหลัง โดยวิธีนี้จะทำให้คุณสามารถศึกษาการเทรดของคุณเพื่อดูว่าสิ่งใดที่เหมาะสมและสิ่งใดที่ไม่เหมาะ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการวางแผนการเทรดแพลเลเดียมและพัฒนาการเทรดต่อไป

ท้ายสุดนี้ควรทราบว่ามีวิธีการลงทุนในแพลเลเดียมที่หลากหลาย คือ แพลเลเดียมแบบฟิวเจอร์ส, แพลเลเดียม ETF และ แพลเลเดียม CFD โดยวิธีการที่ง่ายและมีต้นทุนต่ำที่สุดคือการเทรดแพลเลเดียมในรูปแบบ CFDs ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้เลเวอเรจและขายแพลเลเดียมได้

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของแพลเลเดียม

มาดูกันที่การคาดการณ์แพลเลเดียมจากการวิเคราะห์ทา่งเศรษฐศาสตร์และเทคนิค

การคาดการณ์แพลเลเดียม: อุปสงค์ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แพลเลเดียมมีราคาลดลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวล แต่ก็มีสาเหตุที่ชัดเจน นั่นก็คือ จากการที่อุปสงค์รวมของแพลเลเดียมมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ถึง 80% แต่จากการขาดแคลนส่วนประกอบทำให้อุตสหกรรมยานยนต์ชะงักตัวลงมาเป็นเวลาหลายเดือน

ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องทำการใช้สินค้าในคลังจนหมดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรถยนต์ แสดงว่าผู้ผลิตจะต้องทำการผลิตเป็นจำนวนมากและรวดเร็วในทันทีเมื่อวิกฤตการขาดแคลนจบสิ้นลงเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าในคลัง ประกอบกับความต้องที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากช่วงการฟื่นตัวหลังโรคระบาด

ในมุมมองของแพลเลเดียม นั้นทำให้มั่นใจได้ว่าการจะมีความต้องการสูงขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ราคาแพลเลเดียมมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมาก

การคาดการณ์แพลเลเดียม: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

มาดูกันที่ภาพรวมสำหรับแพลเลเดียมจากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้กราฟราคารายสัปดาห์ของแพลเลเดียมด้านล่างนี้

เราจะเห็นได้ว่าการลดลงของราคาแพลเลเดียมในหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวตั้งแต่กลางปี 2018 ถูกทำลายลง ยิ่งไปกว่านั้นแพลเลเดียมได้ลดลงต่ำกว่าค่าการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยของ 50 และ 100 สัปดาห์

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นสัญญาณของตลาดขาลง แต่ปัจจัยอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงครั้งนี้อาจจะสิ้นสุดลง และ ราคาแพลเลเดียมในวันนี้จะเป็นราคาที่เหมาะสมในการซื้อ

สรุปภาพรวม: แพลเลเดียมเป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้หรือไม่?

แพลเลเดียมเป็นการลงทุนที่มีเอกลักษณ์ในหลายๆด้าน โดยมีข้อดีที่เหมือนกันทองคำที่ถือเป็นราชาของโลหะมีค่า ซึ่งจากการที่แพลเลเดียมถูกใช้ในอุตสาหกรรมจึงทำให้เป็นโลหะที่มีการใช้งานจริงและมีมูลค่าในตัวเอง รวมถึงถูกใช้เพื่อป้องกันสภาวะเงินเฟ้อ และสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนั้น ความผันผวนของแพลเลเดียมจะสร้างโอกาสในการลงทุนรายวันที่น่าสนใจ

และเรายังได้เห็นว่าภาพรวมของแพลเลเดียมมีทิศทางที่ดี ทั้งจากมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค และยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแพลเลเดียม โดยความเป็นจริงแล้วราคาของมันได้ลดลงอย่างมากในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ตัวชี้วัดทั้งหมดแสดงว่าช่วงการลดลงได้สิ้นสุดแล้ว และกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นครั้งใหม่

พร้อมที่จะเพิ่มแพลเลเดียมในพอร์ตการลงทุนของคุณแล้วหรือยัง? หากรพร้อมแล้วสามารถลงทะเบียนกับ ZFX เพื่อทำการลงทุนในไม่กี่ขั้นตอน โดย ZFX ให้บริการแพลตฟอร์ม MT4 ที่มีประสิทธิภาพสูง, ค่าธรรมเนียมต่ำ และ ยังเป็นโบรคเกอร์ที่ได้รับการกำกับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้บริการสินทรัพย์ที่หลากหลายที่คุณสามารถลงทุนได้

แพลเลเดียม | ราคา, กราฟ, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา