A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / สินค้าโภคภัณฑ์

แพลเลเดียม (Palladium) : ราคา, กราฟ, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน

ธันวาคม 24, 2021 12:16

Palladium ได้กลายเป็นที่นิยมสำหรับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะสั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งจากการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงข้อดีที่สำคัญเหนือกว่าโลหะมีค่าอื่นๆเช่นทองคำ

แพลเลเดียม (Palladium) คืออะไร และ มีข้อดีอย่างไรในมุมมองของนักลงทุน? บทความนี้จะอธิบายคำตอบ โดยเราจะได้พบกับการคาดการณ์, ข้อแนะนำที่สำคัญ และ วิธีการเทรดแพลเลเดียมที่ดีที่สุด

แพลเลเดียม คืออะไร? ภาพรวมและความหมายของแพลเลเดียม

แพลเลเดียม (Palladium)  เป็นโลหะที่หายากจึงมีมูลค่าในตัวเอง ดังนั้นจากความหายากและความต้องการใช้งานที่สูงในช่วงปีที่ผ่านๆมา ทำให้มูลค่าของแพลเลเดียมเพิ่มสูงขึ้น

แพลเลเดียมมีความคล้ายคลึงกับ ทองคำขาว และ แพลตินั่ม

แพลเลเดียมถูกใช้งานหลายรูปแบบดังนี้

 • ใช้ในการผลิตเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาของยานยนต์พาหนะ จากการที่สามารถเร่งปฏิกิริยาทางเคมีและกรองไอเสียได้ดี
 • แพลเลเดียมก็ถูกใช้เป็นส่วนของการผลิตเพชรพลอยแทนที่นิคเกิลซึ่งถูกห้ามโดยสหภาพยุโรปในปี 2000 จากเหตุผลด้านมลพิษ
 • ถูกใช้ในการผลิตส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือ, ในด้านทันตกรรมเพื่อผลิตฟันโลหะ รวมถึงถูกใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อผลิตใยสังเคราะห์

แพลเลเดียม (Palladium) | ราคา, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน 

ราคาในอดีตและปัจจุบันของ แพลเลเดียม

เราจะมาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาแพลเลเดียมในอดีตและราคาในปัจจุบัน

ราคาในอดีตของแพลเลเดียม

มาดูกันที่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของราคาแพลเลเดียมต่อออนซ์ และโปรดทราบว่าราคาแพลเลเดียมต่อกรัม จะไม่ค่อยถูกใช้งานในรูปแบบการลงทุน

ระหว่างปี 1998 ถึง 2001 นั้น แพลเลเดียมอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจาก 200 ดอลลาร์ เป็น 1100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่อมาราคาแพลเลเดียมได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจนกลับมาอยู่ที่จุดต่ำสุดคือ $144 ในกลางปี 2003

จากนั้นแพลเลเดียมได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่มีการปรับตัวลงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีราคาเพิ่มสูงกว่าระดับสำคัญคือ $1,000 ในปี 2017 และต่อมาแพลเลเดียมได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในปี 2018 จนกระทั่งขึ้นสูงสุดที่ราคา $2875 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 แต่โรคระบาดไวรัสโคโรน่าได้ทำให้มูลค่าแพลเลเดียมลดลงครึ่งหนึ่งในระยะเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตามโลหะมีค่าชนิดนี้ได้ฟื้นฟูมูลค่าและขึ้นถึงจุดสูงสุดมากกว่า $3,000 ในเดือนพฤษภาคม 2021

ต่อมาราคาของแพลเลเดียมได้ตกลงไปต่ำกว่า $2,000 ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงลงอีกครั้งแต่แนวโน้มระยะยาวของแพลเลเดียมยังคงดำเนินอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นมีตัวชี้วัดมากมายแสดงให้เห็นว่าแพลเลเดียมอาจจะพบแนวรับในระยะยาวและกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขาขึ้นครั้งใหม่ ดังนั้นตอนนี้จึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแพลเลเดียม หากมองในรูปแบบการลงทุนระยะยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของแพลเลเดียม

ราคาของแพลเลเดียมมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของอุปสงค์และอุปทาน โดยการลดลงของอุปสงค์หรือการเพิ่มขึ้นของอุปทานจะทำให้ราคาลดลง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และการลดลงของอุปทานจะทำให้ราคาสูงขึ้น โดยเพื่อที่จะทำการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีความผันผวนสูงนี้นั้น คุณจะต้องจับตาดูที่อุตสาหกรรมเพชรพลอยและยานยนต์เป็นหลัก

ปัจจัยที่สำคัญและส่งผลต่อราคาแพลเลเดียมมีดังนี้

 • การขาดแคลนอุปทานของแพลเลเดียมส่งผลให้ตลาดมีการผันผวนสูงมาก โดยมีเพียงสองประเทศที่ครอบครองกำลังการผลิต ซึ่งอุปทานของแพลเลเดียมนั้น 50% มาจากรัสเซีย และ 30% จากแอฟริกาใต้ ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยความเสี่ยง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศหนึ่งจะส่งผลต่อตลาดแพลเลเดียมอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องจับตาดูนโยบายการผลิตและส่งออกของทั้งสองประเทศนี้
 • 60% ของการผลิตแพลเลเดียมจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้นถ้าตัวเลขการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาแพลเลเดียมสูงขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องติดตามตลาดยานยนต์ที่ใช้แพลเลเดียม คือ จีน, ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ควรทราบว่าการผลิตรถยนต์ส่วนมากในยุโรปจะใช้แพลตินั่มในการผลิต
 • ราคาแพลเลเดียมจะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง USD และ แพลเลเดียม จะอยู่ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือหากราคาแพลเลเดียมเพิ่มขึ้นจะทำให้มูลค่าดอลลาร์ลดลง หรือ ราคาแพลเลเดียมลดลงจะทำให้มูลค่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น
 • การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณสินค้าในประเทศส่งออกที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อราคาของแพลเลเดียมอย่างมาก กล่าวคือ ปริมาณสินค้าที่น้อยจะทำให้โลหะแพลเลเดียมมีราคาสูงขึ้นในกรณีที่มีความต้องการซื้อมาก และ ปริมาณสินค้าที่มากจะทำให้ราคาแพลเลเดียมลดลงในกรณีความต้องการซื้อต่ำ

กราฟของแพลเลเดียม

เพื่อที่จะทำความเข้าใจในการลงทุนแพลเลเดียมแล้ว เราจำเป็นต้องดูที่กราฟราคาในระยะยาวและมุมมองด้านเทคนิค ซึ่งเราจะอ้างอิงจากราคากราฟรายเดือนของแพลเลเดียมด้านล่างนี้

กราฟราคาแสดงให้เห็นว่าหลังจากลดลงต่ำกว่า $1500 ในช่วงโรคระบาดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ราคาแพลเลเดียมเพิ่มสูงขึ้นสองเท่าในระยะเวลา 1 ปี ไปที่ราคาสูงกว่า $3000 ในเดือนเมษายน 2021 แต่กลายเป็นว่าราคาของมันเพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไป

ดังนั้นหลังจากที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้ว โลหะมีค่าชนิดนี้เข้าสู่การปรับตัวลงอย่างรุนแรงทำให้ราคาแพลเลเดียมในตอนนี้ต่ำกว่า $2000 โดยการปรับตัวลงครั้งนี้ทำให้ทำลายเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่รองรับราคาแพลเลเดียมมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018

ทั้งนี้แพลเลเดียมยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับที่ประมาณ $1800 ต่อออนซ์ จึงแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงครั้งนี้ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นการลดลงของราคาในครั้งนี้อาจเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นที่มากจนเกินไป ซึ่งกล่าวได้ว่าเวลานี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแพลเลเดียม

ทำไมจึงต้องลงทุนแพลเลเดียมตอนนี้? สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน

แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมเท่ากับทองคำ, แร่เงิน หรือ แพลตินั่ม แต่แพลเลเดียมก็ยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเริ่มลงทุนในการเทรดแพลเลเดียม มีดังนี้

 • แพลเลเดียมถูกใช้งานในอุตสาหกรรมมากมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้มีระดับอุปสงค์ที่มั่นคงต่างจากโลหะมีค่าอื่นๆที่มีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรมน้อยกว่า
 • แพลเลเดียมถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกับทองคำ ซึ่งหากเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อและไม่ได้มีการปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงเป็นลบ ดังนั้นการที่แพลเลเดียมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยแท้จริง จึงกลายเป็นการป้องกันความเสี่ยง
 • อุตสากรรมยานยนต์มีความสำคัญสูงสุดต่อความต้องการของแพลเลเดียม โดยการที่ภาพรวมของธุรกิจด้านยานยนต์มีทิศทางที่ดี ทำให้ราคาของแพลเลเดียมถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • นอกจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์แล้ว ด้านอุปทานของแพลเลเดียมก็ถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงเพราะกำลังการผลิตมีจำกัดและมีต้นทุนการขุดเจาะที่เพิ่มสูงขึ้น
 • ท้ายสุดคือ ราคาแพลเลเดียมได้มีการลดลงในช่วงหลัง แต่ทั้งนี้เราก็ได้แสดงให้เห็นข้างต้นว่าอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ ดังนั้นภาพรวมระยะปานกลางของแพลเลเดียมมีทิศทางที่ดีมาก

ฉันจะเทรดแพลเลเดียมได้ที่ไหน?

ในการเทรดแพลเลเดียมนั้น คุณจะต้องทำการเลือกโบรคเกอร์ที่ได้รับการกำกับทางกฎหมาย, เชื่อถือได้ และ มีต้นทุนที่ต่ำ เช่น ZFX โดย ZFX เป็นโบรคเกอร์ MT4 ระดับโลกที่ทำให้ลูกค้าสามารถเทรดแพลเลเดียมรวมถึงหุ้น, ดัชนี, ฟอเร็กซ์ และ สินค้าโภคภัณฑ์ได้ในไม่กี่ขั้นตอน

แพลเลเดียม (Palladium) | ราคา, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน

วิธีการเทรดแพลเลเดียมอย่างง่ายดาย

ทำการซื้อแพลเลเดียมผ่าน ZFX อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยทำการเปิดบัญชีออนไลน์ในเวลาไม่กี่นาทีตามขั้นตอนดังนี้

1 – ลงทะเบียนกับ ZFX 

ขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ในการยืนยันผ่าน SMS

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม “ถัดไป” ด้านล่าง และทาง ZFX จะแสดงข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของ MT4 พร้อมทั้งให้คุณดาวน์โหลด Platform โดยคุณจะต้องใช้ MT4 ในการเริ่มต้นเทรด แพลเลเดียม

2 – ฝากเงินครั้งแรก

เลือก “ฝากเงิน” ที่แสดงบนหน้าต่างถัดมาหลังการสมัคร

จากนั้นคุณจะต้องเลือกช่องทางชำระเงิน คือ โอนผ่านธนาคาร หรือ Mastercard

ราคาหุ้น Visa

เมื่อเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการรวมถึงจำนวนเงินฝากแล้ว เลือกปุ่ม “ยืนยันการฝาก” และทำการระบุข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน

3 – ยืนยันบัญชี

ท้ายสุดนั้น คุณจำเป็นต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชี โดยการส่งเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธนาคาร

ราคาหุ้น Intel

คุณจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารไปที่เว็บไซต์ ZFX โดยตรงตามภาพที่แสดงด้านบน

4 – ซื้อแพลเลเดียม

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถเริ่มต้นการลงทุนแพลเลเดียมได้ทันที โดยดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT4 และใช้ข้อมูลล็อกอินในการเข้าแพลตฟอร์ม จากนั้นคุณจะสามารถลงทุนในแพลเลเดียมรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆที่ให้บริการโดย ZFX

สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนในแพลเลเดียม

เราจะให้ข้อแนะนำที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณสามารถเริ่มเทรดแพลเลเดียมได้อย่างถูกต้อง

 • การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำให้คุณสามารถศึกษาแนวโน้มและคาดการณ์จากกราฟ โดยมันจะแสดงให้คุณเห็นสัญญาณการซื้อหรือขายและช่วยให้คุณตัดสินใจวางเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเทรดระยะสั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายวันมักจะอ้างอิงจากวิธีนี้
 • จากที่กล่าวข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าอุปสงค์หลักของแพลเลเดียมมาจากการผลิตรถยนต์ ดังนั้น สถานะของอุตสาหกรรมยานยนต์จะส่งผลโดยตรงต่อราคาของโลหะนี้ ซึ่งถ้าตลาดยานยนต์อยู่ในสภาวะที่ดีจะทำให้แพลเลเดียมมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
 • บัญชีทดลองจะทำให้คุณสามารถฝึกฝนการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยง โดยทาง ZFX ให้บริการรูปแบบดังกล่าวเพื่อให้คุณสามารถทดสอบแพลตฟอร์มด้วยเงินจำลอง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับคุณก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดจริง
 • ในการเทรดแพลเลเดียมหรือสินทรัพย์การเงินอื่นๆนั้น คุณจะต้องมั่นใจว่าเลือกโบรคเกอร์ที่เหมาะสมที่สุด โดยทาง ZFX ให้บริการแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม, ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และ ความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
 • คุณควรที่จะทำการบันทึกการเทรดเพื่อที่จะดูข้อมูลการเทรดย้อนหลัง โดยวิธีนี้จะทำให้คุณสามารถศึกษาการเทรดของคุณเพื่อดูว่าสิ่งใดที่เหมาะสมและสิ่งใดที่ไม่เหมาะ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการวางแผนการเทรดแพลเลเดียมและพัฒนาการเทรดต่อไป

ท้ายสุดนี้ควรทราบว่ามีวิธีการลงทุนในแพลเลเดียมที่หลากหลาย คือ แพลเลเดียมแบบฟิวเจอร์ส, แพลเลเดียม ETF และ แพลเลเดียม CFD โดยวิธีการที่ง่ายและมีต้นทุนต่ำที่สุดคือการเทรดแพลเลเดียมในรูปแบบ CFDs ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้เลเวอเรจและขายแพลเลเดียมได้

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของแพลเลเดียม

มาดูกันที่การคาดการณ์แพลเลเดียมจากการวิเคราะห์ทา่งเศรษฐศาสตร์และเทคนิค

การคาดการณ์แพลเลเดียม: อุปสงค์ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แพลเลเดียมมีราคาลดลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวล แต่ก็มีสาเหตุที่ชัดเจน นั่นก็คือ จากการที่อุปสงค์รวมของแพลเลเดียมมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ถึง 80% แต่จากการขาดแคลนส่วนประกอบทำให้อุตสหกรรมยานยนต์ชะงักตัวลงมาเป็นเวลาหลายเดือน

ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องทำการใช้สินค้าในคลังจนหมดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรถยนต์ แสดงว่าผู้ผลิตจะต้องทำการผลิตเป็นจำนวนมากและรวดเร็วในทันทีเมื่อวิกฤตการขาดแคลนจบสิ้นลงเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าในคลัง ประกอบกับความต้องที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากช่วงการฟื่นตัวหลังโรคระบาด

ในมุมมองของแพลเลเดียม นั้นทำให้มั่นใจได้ว่าการจะมีความต้องการสูงขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ราคาแพลเลเดียมมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมาก

การคาดการณ์แพลเลเดียม: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

มาดูกันที่ภาพรวมสำหรับแพลเลเดียมจากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้กราฟราคารายสัปดาห์ของแพลเลเดียมด้านล่างนี้

เราจะเห็นได้ว่าการลดลงของราคาแพลเลเดียมในหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวตั้งแต่กลางปี 2018 ถูกทำลายลง ยิ่งไปกว่านั้นแพลเลเดียมได้ลดลงต่ำกว่าค่าการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยของ 50 และ 100 สัปดาห์

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นสัญญาณของตลาดขาลง แต่ปัจจัยอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงครั้งนี้อาจจะสิ้นสุดลง และ ราคาแพลเลเดียมในวันนี้จะเป็นราคาที่เหมาะสมในการซื้อ

สรุปภาพรวม: แพลเลเดียมเป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้หรือไม่?

แพลเลเดียมเป็นการลงทุนที่มีเอกลักษณ์ในหลายๆด้าน โดยมีข้อดีที่เหมือนกันทองคำที่ถือเป็นราชาของโลหะมีค่า ซึ่งจากการที่แพลเลเดียมถูกใช้ในอุตสาหกรรมจึงทำให้เป็นโลหะที่มีการใช้งานจริงและมีมูลค่าในตัวเอง รวมถึงถูกใช้เพื่อป้องกันสภาวะเงินเฟ้อ และสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนั้น ความผันผวนของแพลเลเดียมจะสร้างโอกาสในการลงทุนรายวันที่น่าสนใจ

และเรายังได้เห็นว่าภาพรวมของแพลเลเดียมมีทิศทางที่ดี ทั้งจากมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค และยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อแพลเลเดียม โดยความเป็นจริงแล้วราคาของมันได้ลดลงอย่างมากในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ตัวชี้วัดทั้งหมดแสดงว่าช่วงการลดลงได้สิ้นสุดแล้ว และกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นครั้งใหม่

พร้อมที่จะเพิ่มแพลเลเดียมในพอร์ตการลงทุนของคุณแล้วหรือยัง? หากรพร้อมแล้วสามารถลงทะเบียนกับ ZFX เพื่อทำการลงทุนในไม่กี่ขั้นตอน โดย ZFX ให้บริการแพลตฟอร์ม MT4 ที่มีประสิทธิภาพสูง, ค่าธรรมเนียมต่ำ และ ยังเป็นโบรคเกอร์ที่ได้รับการกำกับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้บริการสินทรัพย์ที่หลากหลายที่คุณสามารถลงทุนได้

รวมบทความ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ที่นี่

สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเราอย่างไร? อ่านที่นี่

แพลเลเดียม (Palladium) | ราคา, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา