minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
A-to-Z Academy
A-to-Z Academy /  เริ่มต้น (1) - ตลาดการเงินคืออะไร 

2. สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

November 23, 2020 13:00 PM

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุดิบ พลังงานและโลหะ ซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าและบริการ โดยปกติสินค้าโภคภัณฑ์จะอธิบายโดย "Bulk" ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงประเภทสินทรัพย์ที่มีจำนวนหรือปริมาณมากและเกี่ยวข้องกับพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก 

เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการบริโภคของประชาชน อุปสงค์และอุปทานจึงมีขนาดใหญ่มาก และอาจส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมถึงรายได้ของทั้งประเทศ ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและตลาดการเงิน 

 

สินค้าโภคภัณฑ์มี ประเภทหลักๆ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  รวมถึงพืชผลที่กินได้ (ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ถั่วเหลือง โกโก้ กาแฟ น้ำส้ม น้ำตาลและปศุสัตว์ (หมูไม่ติดมัน โคสด ฯลฯ )
วัตถุดิบ  รวมถึงฝ้าย ไม้ ยางพารา ฯลฯ
พลังงาน  รวมถึงก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ถ่านหิน ฯลฯ
โลหะ  รวมทั้งโลหะพื้นฐานและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (แร่เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม นิกเกิล เหล็กกล้าและโลหะมีค่า (ทอง เงิน แพลเลเดียม แพลทินัม) 

ในตลาดการเงิน สินค้าที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุด ได้แก่ ทองคำ เงิน น้ำมันดิบ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และอื่นๆ เมื่อพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงตลาดทองคำและตลาดน้ำมันซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบ BRENT ในทะเลเหนือของสหราชอาณาจักรและน้ำมันดิบ WTI ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตด้วยว่าเนื่องจากความเป็นธรรมชาติ ความขาดแคลน และความทันเวลาของสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น การเน่าเสียปริมาณการค้าของสินค้าเฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และปัจจัยตามฤดูกาล (เช่น การเก็บเกี่ยว หรือความล้มเหลวของพืชดังนั้นลักษณะอย่างหนึ่งของสินค้าโภคภัณฑ์ คือ ราคามีความผันผวนอย่างมาก 

สินค้าโภคภัณฑ์มีความสำคัญ แต่อุปสงค์และอุปทานไม่คงที่ ด้วยเหตุนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดจึงมักหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มาจากความผันผวนของราคา ดังนั้นการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าในตลาดการเงินจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอดีต โดยมีจุดประสงค์เพื่อล็อกราคาล่วงหน้าและป้องกันความเสี่ยง

นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนได้พูดคุยกันว่า bitcoin หรือที่เรียกว่า cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินเสมือน เป็นสกุลเงินชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามตลาดได้กำหนดให้ bitcoin เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้เปิดตัวและพัฒนาการซื้อขาย bitcoin futures โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลเพื่อยืนยันสถานะ "สินค้าโภคภัณฑ์ของ bitcoin 

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา