A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / ดัชนี

กราฟดัชนี IBEX 35, การคาดการณ์ และ วิธีลงทุน SPAIN35

ธันวาคม 21, 2021 17:33

ดัชนี IBEX 35 เป็นดัชนีอ้างอิงที่ติดตามหุ้นที่มีสภาพคล่องและถูกเทรดมากที่สุดบนตลาดหุ้น  Spanish stock exchanges ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดปรับตัวแบบลอยตัวและถูกติดตามจากทั่วโลกเพื่อเป็นตัวชี้วัดสถานะและผลการดำเนินการของประเทศสเปน ด้วยความที่เป็นดัชนีภายในสกุลเงินยูโร ส่งผลให้ IBEX 35 ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุโรป 

ถ้าคุณสนใจที่จะเทรด IBEX35 และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับดัชนีสเปน ทั้งประวัติและการคาดการณ์รวมไปถึงวิธีการเทรดด้วยขั้นตอนง่ายๆ 

ดัชนี IBEX 35 คืออะไร? 

IBEM 35 เป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นที่ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุด 35 ลำดับแรกในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของสเปน คือ Bolsa de Madrid โดยถูกใช้งานเมื่อวันที่ 14 มกราคม 1992 จึงเป็นดัชนีที่ค่อนข้างใหม่ที่ติดตามสถานการณ์ตลาดของสเปน 

ความหมายของดัชนี IBEX 35 

IBEX35 เป็นดัชนีมูลค่าตลาดลอยตัวที่กำกับและดูแลโดยบริษัทสถาบันการเงิน Sociedad de Bolsas, S.A ซึ่งเป็นดัชนีสกุลเงินยูโร และ ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงทั้งภายในและภายนอกประเทศสำหรับตลาดประเทศสเปน โดยข้อมูลเรียลไทม์ของดัชนีจะถูกคำนวณ, รวบรวม และ เผยแพร่ โดย Sociedad de Bolsas 

หุ้นที่อยู่ใน IBEX 35 จะถูกประเมิน 2 ครั้งต่อปี โดย Technical Advisory Committee ของ Sociedad da Bolsas ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้นักลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก, ผู้จัดการการเงิน และ นักลงทุนรายย่อยจะให้ความสนใจลงทุน IBEX 335 เพราะเป็นดัชนีที่มีการซื้อขายด้วยเงินสดถึง 90% ในตลาดของสเปน 

วัตถุประสงค์หลักของดัชนี IBEX 35 คือ 

 1. สะท้อนถึงสถานการณ์ของตลาดหุ้นจึงทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจ
 2. เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของการซื้อขายอนุพันธ์ (ฟิวเจอร์สและออปชั่น) ถูกดำเนินการภายใน Bolsa de Madrid

TH index trading

ดัชนี IBEX 35 ถูกคำนวณด้วยวิธีการใด? 

IBEX 35 เป็นหนึ่งในดัชนีอ้างอิงไม่กี่ตัวของยุโรปที่ไม่จำกัดมูลค่า โดยบริษัทที่มีจำนวนหุ้นมากกว่า 50% บนตลาดหุ้นโดยไม่มีข้อจำกัดในการเทรด (ลอยตัวจะถูกระบุเป็นปัจจัยลอยตัวเท่ากับ 1 โดยมูลค่าดัชนีสามารถคำนวณได้ดังนี้ 

IBEX 35 index =

ดัชนี IBEX 35 = มูลค่าตลาดรวมของ 35 บริษัท ณ ช่วงเวลา T

__________________________________________

มูลค่าตลาดรวมของ 35 บริษัท ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า (T-1) + ปัจจัยปรับมูลค่า ‘J’  

เมื่อมูลค่าตลาดของบริษัท = ราคา x (จำนวนหุ้นที่ออก – จำนวนหุ้น) ปัจจัยปรับมูลค่า J ที่เพิ่มเข้าไปในการคำนวณมูลค่าตลาดของดัชนีในช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อแก้ไขรูปแบบการเทรดที่ผิดปกติ 

องค์ประกอบของ IBEX 35 สามารถแบ่งได้เป็น 7 ภาคอุตสาหกรรมดังนี้ 

 1. บริการด้านการเงิน (25%) 
 2. ด้านน้ำมันและพลังงาน (24% )  
 3. เทคโนโลยีและการสื่อสารทางไกล (17.5% )  
 4. สินค้าบริโภค (15%) 
 5. วัตถุดิบ, อุตสาหกรรม และ การก่อสร้าง (11%) 
 6. บริการลูกค้า (6%)
 7. อสังหาริมทรัพย์ (1.5%)  

ส่วนประกอบขอดัชนี IBEX 35 นั้นจะประเมินถูกสองครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีเศรษฐกิจ โดยมีการติดตามและประเมินในเดือนมีนาคมและกันยายนของแต่ละปี ซึ่งบริษัทที่มีสภาพคล่องและปริมาณการเทรดสูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ดัชนีได้ 

ดัชนี IBEX 35 ในอดีตและปัจจุบัน 

ดัชนี IBEX 35 ถูกเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี 1992 โดยมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 3,000 จุด  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสเปนจากอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2000 ถึง 2007 ทำให้ IBEX มีผลประกอบการที่ดีกว่าดัชนียุโรปส่วนมาก ทำให้ดัชนีขึ้นถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ราคาสูงกว่า 15,945 ในเดือนพฤศจิกายน 2007 

วิกฤตการณ์การเงินในปี 2008 ทำให้การเพิ่มขึ้นของ IBEX 35 หยุดลง และปิดตัวลดลง 7.5% ในวันที่ 21 มกราคม 2008 และหลังจากนั้นดัชนีก็มีลักษณะขึ้นๆลงๆ โดยมีการลดลงต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2020 ที่ราคาต่ำกว่า 6443 จุด  

ดัชนี IBEX ติดตามหุ้นที่มีสภาพคล่องและถูกซื้อขายมากที่ 35 ลำดับบนตลาดหุ้น Spanish stock exchange ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยดัชนีมีอัตราความผันผวนต่อปี และ สามปี คือ 20.19% และ 22.55% ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนต่อปีคือ 6.82% ทั้งนี้ดัชนีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 258.61% นับตั้งแต่เริ่มใช้งานในปี 1192 ดังนั้นจึงกลายเป็นดัชนีอ้างอิงของตลาดหุ้นสเปน 

การเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนี IBEX 35 

ดัชนี IBEX 35 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 250% นับตั้งแต่เริ่มใช้ในปี 1992 โดยกราฟราคาแสดงให้เห็นถึงประกอบการที่ยอดเยี่ยมมาตลอดหลายปี 

กราฟดัชนี IBEX 35 

หนึ่งดัชนี IBEX 35 เป็นในดัชนีที่มีความผันผวนมากที่สุดของโลก โดยได้เผชิญกับความผันผวนมากมายตลอดเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ในสถานะขาขึ้นโดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นกว่า 250% จากมูลค่าเริ่มต้นที่ 3,000 จุดในปี 1992 

ดัชนีอ้างอิงของสเปน ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.84% ตลอดปี 2021 นี้ ซึ่งเป็นผลประกอบการที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงของสหรัฐอย่าง S&P 500 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 30.50% 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี IBEX 35 ?

ดัชนี IBEX 35 ได้รับผลกระทบจากข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดัชนีประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุด 35 ตัว ดังนั้น การชะลอตัวใดๆของตลาดอาจส่งผลต่อแนวโน้มของ IBEX 35 ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา IBEX 35 มีดังนี้ 

1. ราคา IBEX 35 และ ภารวมของเศรษฐกิจ

ตัวแปรด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคส่งผลสำคัญต่อผลการดำเนินการของ IBEX 35 โดยในช่วงการฟื้นตัวของประเทศในปี 2021 ทำให้ดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ซึ่งจากการคาดการณ์ของนายกเศรษฐกิจ Nadia Calvino นั้น GDP ของสเปนจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนเหตุโรคระบาดในปี 2022 และจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วงขาขึ้น รวมถึงประกอบการของดัชนี IBEX 35 ทั้งนี้ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงจะเพิ่มความสนใจในการลงทุนต่อ IBEX 35 และจะทำให้ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น 

2. การเปลี่ยนแปลงในสหภาพยุโรป

สเปนพึ่งพาสหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากด้านการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆภายในภูมิภาค เช่น การประกาศ Brexit ในปี 2016 ส่งผลให้ดัชนีร่วงลงถึง 12.40% 

ในปี 2019 นั้นดัชนีได้ลดลงถึงจุดสำคัญที่ระดับ 9,000 หลังจาก สหราชอาณาจักร และ สหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงการค้าหลังจาก Brexit ได้ และยิ่งกว่านั้น IBEX 35 ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สินของกรีซในปี 2011 ทำให้ความมั่นคงของภูมิภาคสั่นคลอดในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกลางยุโรปส่งผลให้มูลค่าเงินยูโรตกลงอย่างต่อเนื่อง และ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของสเปน 

3. สถานการณ์ตลาดโลก

IBEX 35 เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงภายในและภายนอกของเศรษฐกิจสเปน โดยเมื่อมีเงินลงทุนจากต่างประเทศจะส่งผลมีการลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆของตลาดโลกจะส่งผลต่อ IBEX 35 และยิ่งไปกว่านั้น GDP ของสเปนกว่า 34.89% มาจากด้านการส่งออก ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก 

4. IBEX 35 และ ความผันผวนของค่าเงิน

IBEX 35 ของสเปน เป็นดัชนีของยุโรป ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสกุลเงินหลักต่างๆ เพราะอาจส่งผลสำคัญต่อการไหลเข้าหรือออกของเงินลงทุน หากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆ จะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศในตลาดสเปนเพิ่มขึ้นจากโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของยูโรจะส่งผลเสียต่อดัชนี IBEX 35 จากการลงทุนที่ลดลง 

5. นโยบายของธนาคารกลางยุโรป

นโยบายการคลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งผลต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของประเทศส่วนมากในยุโรปซึ่งใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเฟียต ดังนั้นนโยบายการคลังขยายตัวเช่น ลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และ เพิ่มความต้องการเงิน จะส่งผลให้ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่นโยบายหดตัวจะทำให้ตลาดชะลอตัวลง 

6. สถานการณ์โควิด-19

โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้สเปนเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากพึ่งพารายรับจากการท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้นโรคระบาดและการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องทำให้สเปนเข้าสู่การชะลอตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในช่วงปี 1930 

ดัชนี IBEX 35 สูญเสียมูลค่า 9 พันล้านยูโรจากเหตุโรคระบาดในปี 2020 โดยภาคธนาคารและท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ในขณะที่เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากนั้น แต่การแพร่ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดัชนีในอนาคตอันใกล้นี้ 

บริษัทและองค์ประกอบของ IBEX 35 

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น IBEX 35 ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุดและถูกซื้อขายบนตลาดหุ้น Spanish stock exchanges โดยสภาพคล่องนั้นมีความสำคัญมากกว่าขนาดของบริษัท ทั้งนี้หุ้นที่จะสามารถเข้าสู่ IBEX 35 จะต้องมีมูลค่าตลาดขั้นต่ำตามที่กำหนด ซึ่งก็คือจะต้องมีมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นขั้นต่ำ 0.30% จึงจะสามารถเข้าสู่ดัชนีดังกล่าวได้ และหุ้นจะต้องถูกซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งในสามของวันซื้อขายในช่วงเวลาหกเดือน ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง หากบริษัทใดไม่เข้าเงื่อนไขการซื้อขาย จะทำให้บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 20 ลำดับแรกจะถูกพิจารณา 

Sociedad de Bolsas, S.A. ทำการรีวิวบริษัททั้ง 35 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี IBEX ในรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของเงินทุนผ่านการจ่ายเงินปันผล, การซื้อหุ้นกลับ หรือ การปล่อยหุ้นแก่สาธารณะ, การรวม หรือ เข้าซื้อบริษัท และ อื่นๆ โดยดัชนีจะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้มูลค่าที่แสดงเป็นภาพสะเทือนที่ตรงกับเศรษฐกิจของสเปน 

TH index trading

รายชื่อหุ้นของดัชนี IBEX 35 

ตารางแสดงหุ้น 35 ลำดับที่มีสภาพคล่องสูงสุดและถูกเทรดบน Bolsa de Madrid 

สัญลักษณ์ 

บริษัท หมวดธุรกิจ

ISIN 

ANA Acciona การก่อสร้าง ES0125220311
ACX Acerinox เหล็ก ES0132105018
ACS ACS Group การก่อสร้าง ES0167050915
AENA ENAIRE สนามบิน ES0105046009
ALM Almirall ยา ES0157097017
AMS Amadeus IT Group ท่องเที่ยว ES0109067019
MTS ArcelorMittal เหล็ก LU1598757687
SAB Banco Sabadell บริการทางการเงิน ES0113860A34
SAN Banco Santander บริการทางการเงิน ES0113900J37
BKT Bankinter บริการทางการเงิน ES0113679I37
BBVA BBVA บริการทางการเงิน ES0113211835
CABK CaixaBank บริการทางการเงิน ES0140609019
CLNX Cellnex Telecom โทรคมนาคม ES0105066007
CIE CIE Automotive ยานยนต์ ES0105630315
ENG Enagás ก๊าซธรรมชาติ ES0130960018
ELE Endesa ไฟฟ้า ES0130670112
FDR Fluidra อุตสาหกรรม ES0137650018
FER Ferrovial การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ES0118900010
GRF Grifols ยา ES0171996087
IAG IAG การบิน ES0177542018
IBE Iberdrola ไฟฟ้า ES0144580Y14
ITX Inditex เสื้อผ้า ES0148396007
IDR Indra บริการด้านไอที ES0118594417
COL Inmobiliaria Colonial อสังหาริมทรัพย์ ES0139140174
MAP Mapfre ประกันภัย ES0124244E34
MEL Meliá Hotels ท่องเที่ยว ES0176252718
MRL Merlin Properties อสังหาริมทรัพย์ ES0105025003
NTGY Naturgy ก๊าซธรรมชาติ ES0116870314
PHM PharmaMar ยา ES0169501022
REE Red Eléctrica de España ไฟฟ้า ES0173093024
REP Repsol น้ำมันและแก๊ส ES0173516115
SGRE Siemens Gamesa พลังงานลม ES0143416115
SLR Solaria ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ES0165386014
TEF Telefónica โทรคมนาคม ES0178430E18
VIS Viscofan เนื้อสัตว์ ES0184262212

ควรที่จะเทรดดัชนี IBEX 35 หรือไม่? สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ 

 • ก่อนที่จะลงทุนในดัชนี IBEX 35 นั้นคุณควรที่จะทราบว่ามันประกอบด้วย หุ้นที่มีความผันผวนสูงสุด 35 ตัวของตลาดหุ้นสเปน แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน แต่ก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนทั่วโลก และจากการที่ดัชนีไม่ได้คำนึงถึงการจำแนกอุตสาหกรรมในการเลือกส่วนประกอบของดัชนี ทำให้ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบของนักลงทุน ทั้งนี้บริษัทในดัชนีสามารถแบ่งได้เป็น 6 ภาคอุตสาหกรรม 
 • ตลาดของสเปนเปิดเวลา 8.30 a.m. ถึง p.m. ตามเวลา  Central European Summer time (GMT +2.00) ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ โดยช่วง 8.30 a.m. ถึง 9 a.m. เป็นช่วงก่อนชั่วโมงการซื้อขาย ในขณะที่เวลา 5.00 p.m. ถึง 5.30 p.m. เป็นช่วงหลังจากชั่วโมงการซื้อขาย ซึ่งจะไม่มีการซื้อขายถูกดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว แต่นักลงทุนสามารถวางคำสั่งซื้อขายได้ โดยการซื้อขายเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดราคาเปิดของช่วงเวลาซื้อขายตั้งแต่ 9.00 a.m. และตลาดปิดเวลา 5.00 p.m. 
 • นักลงทุนจะไม่สามารถลงทุนโดยตรงกับดัชนี IBEX 35 ได้ แต่สามารถลงทุนในรูปแบบ ETFs, กองทุน และ สัญญาส่วนต่าง (CFDs) ที่ให้บริการลงทุนกับดัชนีนี้ได้ ทั้งนี้การลงทุนในสกุลเงินต่างชาติจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินยูโรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตอนที่การลงทุนได้รับการดำเนินการ

ฉันจะเทรด IBEX 35 (SPAIN35) ได้อย่างไร? 

นักลงทุนสามารถลงทุนกับเศรษฐกิจของสเปนได้ผ่าน IBEX ETF หรือ สัญญาส่วนต่าง (CFDsทั้งนี้การลงทุนเทรดกับ CFD มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นหากคุณลงทุนดัชนี IBEX 35 ผ่านตราสารดังกล่าวจะสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยคุณสามารถเทรด SPAIN35 CFDs กับโบรคเกอร์ ZFX โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1 – ลงทะเบียนกับ ZFX

ขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ในการยืนยันผ่าน SMS 

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม “ถัดไป” ด้านล่าง และทาง ZFX จะแสดงข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของ MT4 พร้อมทั้งให้คุณดาวน์โหลด Platform โดยคุณจะต้องใช้ MT4 ในการเทรด SPAIN35 และตราสารอื่นๆตามที่คุณต้องการ

2 – ฝากเงินครั้งแรก 

เลือก “ฝากเงิน” ที่แสดงบนหน้าต่างถัดมา จากนั้นคุณจะต้องเลือกช่องทางชำระเงิน เช่น Mastercard 

ราคาหุ้น Visa

เมื่อเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการรวมถึงจำนวนเงินฝากแล้ว เลือกปุ่ม “ยืนยันการฝาก” และทำการระบุข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน 

3 – ยืนยันบัญชี

คุณจำเป็นต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชี โดยการส่งเอกสารที่รองรับ 

ราคาหุ้น Intel

คุณจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารไปที่เว็บไซต์ ZFX โดยตรงตามภาพที่แสดงด้านบน 

4 - เทรดดัชนี IBEX35

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถเริ่มต้นการลงทุน IBEX35 ได้ทันที โดยดัชนีอ้างอิงสเปนแบบ CFD สามารถเทรดผ่านแพลตฟอร์ม ZFX ในชื่อ “IBEX 35 Index SPAIN35” ซึ่งนักลงทุนสามารถเทรดดัชนีได้โดยตรงผ่าน ZFX และใช้แพลตฟอร์ม MT4 สำหรับการวางและดำเนินการคำสั่งการลงทุน 

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของดัชนี IBEX 35  

แม้ว่าดัชนีจะมีภาพรวมเป็นขาขึ้นในระยะยาว แต่สถานกาณ์ตลาดปัจจุบันมีความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ Evergrande และสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาดัชนีในด้านลบ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าตลาดของสหรัฐจะเข้าสู่ช่วงการปรับตัวลงของตลาด และ จะส่งผลอย่างมากต่อตลาดและดัชนีอ้างอิงของยุโรป เช่น IBEX 35 

สรุป: ดัชนี IBEX เป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้หรือไม่? 

IBEX เป็นดัชนีอ้างอิงสากลสำหรับเศรษฐกิจของสเปน โดยถูกสนใจโดยนักลงทุน, ผู้จัดการการเงิน และ สถาบันการเงินทั่วโลก เมื่อดูจากมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจแล้ว ดัชนีถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในปัจจุบันและโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวลง ทำให้ IBEX 35 ถูกคาดการณ์ว่ายังคงถูกทดสอบในระยะสั้น 

ถ้าคุณสนใจที่จะเทรดดัชนีนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆกับ ZFX ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ชั้นนำ, ได้รับการกำกับ และ มีประสิทธิภาพในการเทรด IBEX35 และ สินทรัพย์อื่นๆมากมาย 

TH index trading

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา