ลูกค้าใหม่เพลิดเพลินกับเครดิตโบนัส $30

ลูกค้าที่ลงทะเบียนและฝากเงิน $50 ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะได้รับโบนัสต้อนรับ $30! เครดิตโบนัส $30 สามารถถอนเป็นเงินสด เมื่อเทรด 6 ล็อต!

A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / ดัชนี

ดัชนี Hong Kong China H-Shares: ราคาหุ้น, กราฟ และ การคาดการณ์

ธันวาคม 19, 2021 16:20

ดัชนี Hong Kong China H-Shares เป็นหนึ่งในดัชนีที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนที่ต้องการคว้าโอกาสจากความเป็นไปได้ของตลาดหุ้นจีนอย่างตรงไปตรงมา  

ในบทวิเคราะห์นี้เราจะแสดงข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การลงทุนในดัชนี Hong Kong China H-Shares ทั้งข้อมูลในอดีตจนไปถึงการคาดการณ์ และ เราจะแนะนำให้คุณเห็นวิธีในการเริ่มเทรดดัชนี

ชนี Hong Kong China H-Shares เป็นหนึ่งในดัชนีที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนที่ต้องการคว้าโอกาสจากความเป็นไปได้ของตลาดหุ้นจีนอย่างตรงไปตรงมา  

ในบทวิเคราะห์นี้เราจะแสดงข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การลงทุนในดัชนี Hong Kong China H-Shares ทั้งข้อมูลในอดีตจนไปถึงการคาดการณ์ และ เราจะแนะนำให้คุณเห็นวิธีในการเริ่มเทรดดัชนี 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares คืออะไร? 

มาเริ่มเรียนรู้ว่าดัชนี Hong Kong China H-Shares คืออะไร รวมถึงรูปแบบและเป้าหมายของดัชนี

ความหมายของดัชนี China H-Shares

ดัชนี Hong Kong China H-Shares หรือเรียกกันว่า China H-Shares เป็นดัชนีตลาดหุ้นเอเชียที่รวบรวมบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 50 บริษัทจากประเทศจีนที่มีรายชื่ออยู่ในฮ่องกง โดยเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดและปรับมูลค่าแบบลอยตัว โดยจำกัดมูลค่าสูงสุด 8% ต่อหุ้น โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 และมีการรีวิวเป็นรายไตรมาส หมายความว่าองค์ประกอบของดัชนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 3 เดือน คือสิ้นเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม

Hong Kong China H-Shares เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนกับประเทศจีน ซึ่งการลงทุนโดยตรงกับตลาดประเทศจีนอาจจะยุ่งยาก ดังนั้นดัชนีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ 

TH index trading

ดัชนี Hong Kong China H-Shares ในอดีตและปัจจุบัน 

The China H-Shares was launched in 1994 and is managed by Hang Seng Indexes. The unique feature of the index at its inception was to focus on H-shares, which are stocks of Chinese companies that are majority-owned by a government entity. 

China H-Shares เริ่มต้นใช้งานเมื่อปี 1994 และ ควบคุมโดยดัชนี Hang Seng ซึ่งมีจุดเด่นเฉพาะของดัชนีในตอนแรก คือ เน้นไปที่ H-shares ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจีนที่ส่วนมากถูกดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี 2018 นั้น ดัชนี Hong Kong China H-Shares ได้รวมหุ้นอื่นๆ ที่เรียกว่า Red Chips และ P Chips โดย Red Chips เป็นหุ้นบริษัทจีนที่ถูกครอบครองโดยรัฐบาลจีนขั้นต่ำ 30% ส่วน P-chips คือหุ้นประเทศจีนที่ไม่ใช่ทั้ง H-shares หรือ Red-chips 

การเปลี่ยนแปลงราคาของ Hong Kong China H-Shares 

เราจะมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ China H-Shares ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในอดีต 

กราฟ Hong Kong China H-Shares

เราจะใช้การสังเกตการณ์ที่กราฟรายเดือนของดัชนี Hong Kong China H-Shares ตามรูปด้านล่างนี้ 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares มีมูลค่าประมาณ 2,500 จุดในปี 2003 ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยขึ้นไปสูงสุดที่ 20,500 จุดในปี 2007 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 720% ในเวลา 4 ปี โดยวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ทำให้ดัชนีร่วงลงเช่นเดียวกับดัชนีอื่นๆ และลงถึงจุดต่ำสุด คือ 4,790 จุด ในเดือนตุลาคม คิดเป็นการลดลง 75% จากราคาสูงสุด 

หลังจากนั้นการซื้อขายดัชนีอยู่ที่ระดับระหว่าง 8,000 ถึง 15,000 จุด ซึ่งในปัจจุบันราคา Hong Kong China H-Shares ใกล้เคียงกับขอบล่างของช่วงราคา 10 ปีนี้ แสดงให้เห็นว่าดัชนีอาจจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเป็นระยะเวลาหลายเดือน 

สิ่งใดบ้างที่มีผลต่อราคาของดัชนี Hong Kong China H-Shares? 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาดัชนี Hong Kong China H-Shares มีดังนี้ 

 • กิจกรรมและสถิติทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  เช่น GDP จะมีผลต่อ China H-Shares อย่างชัดเจน จากการที่ดัชนีรวบรวมหุ้นจากประเทศจีน ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจจะส่งผลดีต่อหุ้นเหล่านั้น ดังนั้นนักเทรดควรที่จะติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีนอย่างใกล้ชิด 
 • ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ:เศรษฐกิจของประเทศจีนพึ่งพาการส่งออกเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อตกลงทางการค้ากับภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี Hong Kong China H-Shares เช่น ในปี 2018-2020 นั้น ดัชนีได้รับผลกระทบจากสงครามภาษีนำเข้าระหว่าง จีน และ สหรัฐอเมริกา 
 • ข่าวสารเกียวกับบริษัทชั้นนำในดัชนี: เนื่องจากเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนัก จึงทำให้หุ้นบางส่วนมีผลกระทบกับราคาดัชนีมากกว่าส่วนอื่นๆ เช่น หุ้นสูงสุด 5 ลำดับแรกคิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในดัชนี แต่มีมูลค่ากว่า 37% ดังนั้นข่าวสารต่างๆ เช่น ผลประกอบการไตรมาสของบริษัทเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้น 

บริษัทและองค์ประกอบของ Hong Kong China H-Shares 

รวบรวมบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยหุ้น 5 ลำดับแรก คือ 

 • Alibaba: 10.1%  
 • CCB: 7.8%  
 • Meituan: 7.4%  
 • Tencent: 7.1%  
 • Xiaomi: 5.2%  

หากทำการจำแนกดัชนี Hong Kong China H-Shares ตามภาคธุรกิจแล้ว จะพบว่าด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงสุด ตามข้อมูลการจำแนก 5 สาขาสูงสุดของดัชนี ดังนี้ 

 • เทคโนโลยี: 36% (9 หุ้น) 
 • การเงิน: 27% (10 หุ้น) 
 • สินค้าฟุ่มเฟือย: 9% (5 หุ้น) 
 • อสังหาริมทรัพย์ & การก่อสร้าง: 7% (10 หุ้น) 
 • สินค้าจำเป็น: 5% (4 หุ้น) 

ดัชนี Consumer Discretionary ทำการเลือกบริษัทอย่างไร? 

เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ดัชนี Hong Kong China H-shares แล้ว หุ้นนั้นๆจะต้อง: 

 • เป็นหุ้นของบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ 
 • มีอายุมากกว่า 1 เดือน 
 • มีความผันผวนรายเดือนมากกว่า 0.1% 

จากนั้น Hang Seng Indexes จะทำการจัดอันดับหุ้นตาม “MV Rank” เพื่อที่จะเลือก 50 หุ้นเข้าสู่ดัชนี 

มูลค่าตลาด (“MV”) สำหรับหุ้นที่สามารถเข้าร่วมได้ หมายถึง มูลค่าเฉลี่ยของ 12 เดือนก่อนหน้าของแต่ช่วงเวลาตรวจสอบ โดยหุ้นที่มีอายุต่ำกว่า 12 เดือน จะใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นเดือนนับตั้งแต่เริ่มมีรายชื่อ จากนั้นจะทำการเรียงลำดับตามมูลค่า MV  

รายชื่อหุ้นใน Hong Kong China H-Shares  

ตารางแสดงรายชื่อองค์ประกอบดัชนี Hong Kong China H-Shares 20 ลำดับแรก 

Companies  Ticker  Sector 
Alibaba  9988  Technology 
China Construction Bank  0939  Financials 
Meituan  3690  Technology 
Tencent  0700  Technology 
Xiaomi  1810  Technology 
Ping An  2318  Financials 
ICBC  1398  Financials 
China Mobile  0941  Telecommunications 
CM Bank  1723  Financials 
BYD Company  1211  Consumer Discretionary 
Bank of China  3988  Financials 
Anta Sports  2020  Consumer Discretionary 
Sunny Optical  2382  Industrials 
Geely Auto  0175  Consumer Discretionary 
JD  9618  Information Technology 
Kuaishou  1024  Information Technology 
CNOOC  0883  Energy 
Mengniu Dairy  2319  Consumer Staples 
ENN Energy  2688  Utilities 
SMIC  0981  Information Technology 

รายชื่อ China H Shares แสดงให้เห็นว่ามูลค่าส่วนใหญ่ของดัชนีเป็นของสาขาเทคโนโลยี  

ฉันควรที่จะเทรด Hong Kong China H-Shares หรือไม่? สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ 

ก่อนเริ่มลงทุนในดัชนี Hong Kong China H-Shares  นั้น คุณควรที่จะเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยของดัชนี เพื่อที่จะมั่นใจว่าเหมาะกับคุณหรือไม่ 

 • ความผันผวนเฉลี่ยของดัชนี Hong Kong China H-Shares มีค่าสูงกว่าดัชนีหุ้นสำคัญอื่นๆเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนยังคงพัฒนาต่อเนื่อง โดยเป็นเรื่องดีสำหรับนักเทรดระยะสั้นที่จะมีโอกาสทำกำไรในแต่ละวัน 
 • ดัชนี Hong Kong China H-Shares ถูกมองเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะมีส่วนรวมลงทุนกับตลาดของประเทศจีน 
 • รวบรวม 50 หุ้นจากบริษัทชั้นนำ จึงเป็นไปได้ยากที่หุ้น และ ดัชนี จะสูญเสียมูลค่าทั้งหมด 
 • สามารถลงทุนในดัชนีอย่างง่ายดาย ด้วยโบรคเกอร์ออนไลน์ เช่น ZFX ซึ่งสามารถเทรดดัชนี Hong Kong China H-Shares ในรูปแบบ CFDs โดยใช้เลเวอเรจและสามารถเทรดขาลงของดัชนีได้ 
 • มีทางเลือกอื่นสำหรับการลงทุนดัชนี เช่น China H Share ฟิวเจอร์ส และ China H Share ETF แต่ส่วนมากจะมีต้นทุนสูงและซับซ้อนกว่า CFDs  

ฉันสามารถเทรด Hong Kong China H-Shares (China H) ได้ที่ไหน? 

ZFX เป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อดัชนี Hong Kong China H-Shares โดย ZFX ได้รับการกำกับทางกฎหมาย และ เป็นโบรคเกอร์ที่มีข้อดีมากมาย เช่น ให้บริการลูกค้าด้วยแพลตฟอร์ม MT4 ที่เป็นที่นิยมสูงสุดทั่วโลกจากการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย และ เหมาะสำหรับการเทรดแบบอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้นโบรคเกอร์ยังให้บริษัททั้ง หุ้น, ดัชนี, ฟอเร็กซ์ และ สินค้าโภคภัณฑ์ 

 วิธีการเทรด ดัชนี Hong Kong China H-Shares อย่างง่ายดาย

ทำการซื้อดัชนี Hong Kong China H-Shares ผ่านโบรคเกอร์ ZFX อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยขั้นตอนการสมัครทั้งหมดสามารถทำในรูปแบบออนไลน์เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

TH index trading

1 – สมัครบัญชีกับ ZFX 

ขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ในการยืนยันผ่าน SMS 

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม “ถัดไป” ด้านล่าง และทาง ZFX จะแสดงข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของ MT4 พร้อมทั้งให้คุณดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม

2 – ฝากเงินครั้งแรก  

สำหรับขั้นตอนนี้ ให้เลือก “ฝากเงิน” ที่แสดงบนหน้าต่างถัดจากการสมัคร จากนั้นคุณจะต้องเลือกช่องทางชำระเงิน เช่น Mastercard

ราคาหุ้น Visa

ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องทำการกรอกจำนวนเงินฝาก และ กดที่ “ยืนยันการฝากเงิน” จากนั้นคุณจะต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่การยืนยันการชำระเงินขั้นสุดท้าย

3 – ยืนยันบัญชี 

คุณจำเป็นต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชี โดยการส่งเอกสารที่รองรับ

ราคาหุ้น Intel

คุณจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารไปที่เว็บไซต์ ZFX โดยตรงตามภาพที่แสดงด้านบน 

4 – ซื้อดัชนี Hong Kong China H-shares 

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเริ่มซื้อดัชนี Hong Kong China H-shares ได้ทันที เพียงแค่เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม MT4 และทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ จากนั้นเลือกเทรด China H  และสินทรัพย์อื่นๆได้ตามต้องการ

สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนใน Hong Kong China H-Shares

ในช่วงสุดท้ายของคู่มือนี้ เราจะให้คำแนะนำเล็กน้อยเพื่อที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเทรด Hong Kong China H-Shares  

 • ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเข้าถึงหุ้นประเทศจีนน้อยกว่า หุ้นของสหรัฐหรือยุโรป แต่ก็มีมากเพียงพอ ดังนั้นก่อนที่จะเทรด China H แล้ว คุณควรที่จะหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ศึกษาและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดการเงินของจีน 
 • ทิศทางในระยะกลางของดัชนี China H ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกราฟและเทคนิคมากกว่า ดังนั้นหากคุณต้องการเทรดดัชนีในระยะสั้น จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟและเทคนิคพื้นฐาน 
 • คุณสามารถเทรดบัญชีทดลองกับโบรคเกอร์ที่มีคุณภาพ เช่น ZFX เพื่อฝึกฝนการเทรดโดยปราศจากความเสี่ยงจากการขาดทุน และ พัฒนาแผนการเทรดของคุณก่อนเข้าสู่ตลาดจริง 
 • ดำเนินการตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัดเมื่อเทรด Hong Kong China H-Shares ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การจัดการความเสี่ยง, ลิมิตและสต็อป เป็นต้น ซึ่งการเทรดแบบไม่มีหลักการก็เหมือนการเสี่ยงโชค ดังนั้นนักเทรดควรที่จะมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 • ท้ายที่สุด ควรคำนึงว่าดัชนีนี้เป็นการลงทุนในหุ้นประเทศจีน ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดอเมริกาและยุโรป ดังนั้นควรที่จะกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากดัชนี China H-Shares ด้วยดัชนีหุ้นสหรัฐหรือยุโรป

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของดัชนี Hong Kong China H-Shares  

มาดูที่การคาดการณ์หุ้น Hong Kong China H-Shares  โดยเราจะอ้างอิงจากมุมมองของนักวิคเราะห์, พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำและการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ต่อ Hong Kong China H-Shares

มีนักวิเคราะห์ไม่กี่รายที่รายงานการคาดการณ์ Hong Kong China H-Shares อย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูความหุ้นของนักวิเคราะห์ต่อหุ้นในดัชนีได้ เช่น หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี อย่าง Alibaba นั้น มีนักวิเคราะห์คาดการณ์ถึงขาขึ้น ซึ่งมีนักวิเคราะห์ติดตามหุ้นดังกล่าว 26 ราย โดย 23 รายแนะนำให้ซื้อ, 2 รายให้ความเห็นเป็นกลาง และ มีเพียง 1 รายแนะนำให้ทำการขาย

และเป้าหมายราคาเฉลี่ยของหุ้น Alibaba สำหรับตลาดหุ้น US คือ $246 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 75% จากราคาปัจจุบัน โดยนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ราคาสูงสุด คือ Vincent Yu of Needham วางเป้าหมายราคาไว้ที่ $330 ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าปัจจุบันถึง 135%

มุมมองปัจจัยพื้นฐานของ Hong Kong China H-Shares

เศรษฐกิจของประเทศจีน ถูกคาดการณ์ว่าจะพัฒนาอย่างมากในตลอด 2-3 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะไม่ได้ถูกคาดการณ์อัตราเติบโตสูงมากนัก แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศจีนจะมีการเติบโตมากกว่าทางฝั่งยุโรปและสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของหุ้นจีน และ หุ้น China H-shares นั้นดีกว่า  

Hong Kong China H-Shares Index Technical Analysis การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี Hong Kong China H-Shares 

เราจะมาวิเคราะห์ดัชนี Hong Kong China H-Shares จากมุมมองทางเทคนิค โดยเราจะวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากกราฟรายสัปดาห์ด้านล่างนี้

กราฟดัชนี Hong Kong China H-Shares นี้แสดงให้เห็นว่า หลังจากดัชนีขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 12,255 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ก็ได้มีการลดลงอย่างมากจนถึงระดับประมาณ 8,500 จุดในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 คิดเป็นการลดลง 30% ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม การลดลงครั้งนี้ทำให้ดัชนี Hong Kong China H-Shares กลับเข้าสู่แนวรับระยะยาวที่ระดับราคาประมาณ 8000/8500 จุด ซึงทำให้การลดลงในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2020 นั้นหยุดลง

จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่า ต่อไป China H-shares อาจจะเริ่มฟื้นตัวนับจากแนวรับนี้ ดังนั้นแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ 10,000 จุด และ ราคาสูงสุด 12,250 จุดในปีก่อนจะเป็นเป้าหมายแรกในระยะกลางที่ควรจับตาดู ทำให้เวลานี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อ Hong Kong China H-Shares 

สรุปภาพรวม: Hong Kong China H-Shares เป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้หรือไม่? 

ดัชนี Hong Kong China H-Shares เป็นการลงทุนที่น่าสนใจในหลายๆด้าน ไม่ใช่แค่เพราะเป็นวิธีการลงทุนกับหุ้นจีนที่ง่ายที่สุดเท่านั้น แต่ยังทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุ้นจีนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง 

ยิ่งไปกว่านั้น ภาพรวมต่างๆยังเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งการที่เศรษฐกิจจีนถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ นักวิเคราะห์ยังมีความเห็นเชิงบวกต่อหุ้นสำคัญของดัชนี ยิ่งไปกว่านั้นการที่ราคาดัชนี Hong Kong China H-Shares มีการลดลงในช่วงหลังนี้ ทำให้อยู่ในระดับแนวรับระยะยาวซึ่งถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อเพื่อลงทุนในระยะกลางจนถึงระยะยาว 

หากคุณสนใจที่จะคว้าโอกาสลงทุนกับความเป็นไปได้ของดัชนี Hong Kong China H-Shares แล้ว คุณสามารถลงทุนกับ ZFX ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ที่มีข้อดีมากมายและเป็นหนึ่งในโบรคเกอร์ที่ดีที่สุดในการเทรดและลงทุน China H Shares และ ดัชนีอื่นๆอีกมากมาย 

TH index trading

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา