minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / ดัชนี

ดัชนี CSI 300: ราคา การวิเคราะห์กราฟและคาดการณ์แนวโน้ม

December 21, 2021 18:28 PM

ดัชนี CSI 300 เป็นโปรเจคที่ถูกพัฒนาโดยสองตลาดหุ้นในประเทศจีน โดยจะชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการจาก 300 บริษัทที่มีการเทรดบนตลาดหุ้นทั้งสองในประเทศจีน ซึ่งดัชนีนี้จะทำให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นชั้นนำของประเทศจีนได้ แต่ทั้งนี้ดัชนี CSI 300 คืออะไร และ เป็นการลงทุนที่น่าสนใจหรือไม่? เราจะได้เห็นข้อมูลของสินทรัพย์และวิธีการเทรดในบทความนี้ 

ดัชนี CSI 300 คืออะไร? 

เริ่มต้นที่การดูความหมายและต้นกำเนิดของดัชนี CSI 300 ดังนี้ 

ความหมายของดัชนี CSI 300 

ดัชนี CSI 300 เป็นดัชนีตลาดหุ้นถ่วงตามหนักตามมูลค่าแบบลอยตัว โดยจะติดตามผลการดำเนินการของหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด (A-Shares) ที่ถูกเทรดบนตลาดหุ้น Shanghai Stock Exchange  และ  Shenzhen Stock Exchange ดังนั้นจึงครอบคลุมถึง 60% ของมูลค่าตลาดหุ้นทั้งหมด โดย A-shares ในดัชนีมาจากธุรกิจหลายด้าน ทั้ง ธนาคาร, สินค้าโภคภัณฑ์, อาหาร, ขนส่ง, อสังหาริมทรัพย์ และ อื่นๆ จากการที่ CN300 ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงจึงทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับภาพรวมผลประกอบการของตลาด A-shares ในประเทศจีน 

องค์ประกอบของดัชนี CSI 300 จะถูกปรับเปลี่ยนปีละสองครั้ง โดยดัชนีมีมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ 1,000 จุด และ เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณและปรับเปลี่ยนมูลค่าตลาดของดัชนี ซึ่งวิธีการคำนวณจะใช้มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของหุ้นประกอบในช่วงเวลาที่ประเมิน หารด้วย จำนวนตัวหาร และนำผลลัพธ์มาคูณกับมูลค่าพื้นฐานคือ 1,000 

TH index trading

ดัชนี CSI 300 ในอดีตและปัจจุบัน 

CSI 300 ถูกใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2005 โดยอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานจากวันที่ 31 ธันวาคม 2004 ด้วยความมั่นคงและหลักการที่สะท้อนให้ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น CSI 300 ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการและกฎระเบียบหลายครั้ง ซึ่งรวมไปถึงกฎการเข้าร่วมแบบรวดเร็ว, กฎการนำรายชื่อออก, กฎการรวมและซื้อบริษัท 

ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม 2019 มีการเปลี่ยนเปลี่ยน 16 ครั้งสำหรับรายชื่อบริษัท และ ปรับเปลี่ยน 19 ครั้งตามผลการตรวจสอบของเดือนมิถุนายน ต่อมาในปี 2020 นั้น การตรวจสอบของ CSI 300 ทำให้เกิดการนำ 21 บริษัทออกจากดัชนี และ เพิ่ม 21 A-shares ใหม่เข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ควรทราบว่าตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งคือ 30 หรือ 10% ของรายชื่อทั้งหมด 

การเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนี CSI 300 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของดัชนี CSI 300 จะถูกติดตามแบบเรียลไทม์ในช่วงเวลาการเทรดภายใต้สัญลักษณ์ 000300, สัญลักษณ์ RIC คือ CSI300, และ สัญลักษณ์ BBG คือ SHSZ300/SHSN300 โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นนั้น ราคาดัชนี CSI 300 มีการขึ้นถึงจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญหลายครั้ง 

CSI 300 Index Chart กราฟดัชนี CSI 300 

กราฟ CSI 300 แสดงให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคานับตั้งแต่เริ่มต้นใช้อย่างเป็นทางการในปี 2005 


จากกราฟดัชนี CSI 300 แสดงให้เห็นว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2007 ที่ราคา 5,600 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2008 ทำให้ราคาของดัชนีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ในเดือนตุลาคม 2008 

หลังจากผ่านวิกฤตการเงินแล้ว มูลค่า CSI 300 เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีการปรับตัวลงและชะลอตัวอย่างชัดเจนในบางช่วง ทั้งนี้ราคาเพิ่มถึงจุดสูงสุดครั้งใหญ่หนึ่งครั้งในปี 2015 และ อีกสองครั้งในปี 2021 โดยมีการเพิ่มขึ้นไปที่ระดับราคากว่า 4,800 และ 5,300 ตามลำดับ แต่ดัชนีก็มีการลดลงไปต่ำสุดที่ราคาประมาณ 2,170 ในเดือนมกราคม 2014 และ 3,000 ในเดือนธันวาคม 2018 

ทางด้านผลตอบแทนนั้น บริษัท China Securities Index คาดการณ์ว่าดัชนี CSI 300 จะมีผลตอบแทนใน 3 ปีข้างหน้า เฉลี่ยปีละเกือบ 13% โดยคาดการณ์เฉลี่ยปีละ 7.63% ใน 5 ปีข้างหน้า ในปี 2018 นั้น ดัชนีมีผลตอบแทนติดลบประมาณ 25% ในขณะที่มีผลตอบแทนถึง 36.07% ในปี 2019 และ 27.21% ในปี 2020 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาดัชนี CSI 300 ?

มูลค่าของดัชนีได้รับผลกระทบจากปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยตัวอย่างของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า CSI 300 คือ 

 • อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน 
 • การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรสำคัญทางเศรษฐกิจ: อัตราดอกเบี้ย, เงินเฟ้อ, การว่างงาน, ระดับหนี้สินของรัฐบาลจีน เป็นต้น 
 • ความสัมพันธ์และสงครามการค้ากับคู่ค้าที่สำคัญ 
 • การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน 
 • อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหยวนเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ 
 • ความล้มเหลวของบริษัทสำคัญเช่น Evergrande Group 
 • การเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 
 • ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหุ้นค้ำประกัน 
 • ผลประกอบการของแต่ละบริษัท / อุตสาหกรรมในดัชนี 
 • ความรู้สึกของนักลงทุนต่อดัชนี 

บริษัทและองค์ประกอบของดัชนี CSI 300 

A-shares 300 หุ้นในดัชนีมาจาก 10 ภาคธุรกิจหลัก โดยผลรวมของ 5 บริษัทแรกของดัชนีมีมูลค่าประมาณ 15% ทั้งนี้หุ้นที่มีน้ำหนักสูงสุดในดัชนี 3 ลำดับแรก คือ Kweichow Moutai Co Ltd, China Merchants Bank Co Ltd, และ Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 

เมื่อแยกตามตลาดหุ้นแล้ว พบว่ากว่าหุ้นกว่า 37% มาจาก  Shenzhen Stock Exchange ส่วนอีกประมาณ 63% มาจาก Shanghai Stock Exchange โดยจากทั้ง 10 ภาคธุรกิจ และ 300 A-shares นั้น 25% ของหุ้นทั้งหมดมาจากภาคการเงิน, 15.39% จากภาคอุตสาหกรรม และ 14.54% จากภาคการบริโภค 

สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ดัชนีได้นั้น จะต้องเข้าเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีตัวอย่างดังนี้  

 •  บริษัทต้องมีผลประกอบการที่ดี 
 • A-shares จะต้องมีรายชื่ออยู่บนตลาดหุ้น Shanghai หรือ Shenzhen stock exchanges 
 • บริษัทต้องไม่มีปัญหาด้านการเงิน 
 • บริษัทจะต้องไม่มีประวัติการขัดแย้งต่อกฎหมาย 
 • ราคาหุ้นจะไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวน 
 • ไม่มีการควบคุมราคาหุ้น 
 • มีระยะเวลาอยู่ในตลาดหุ้นนานเพียงพอตามเงื่อนไขสำหรับสินทรัพย์บางกลุ่ม 

CSI 300 Index List of Stocks ราคาหุ้นในดัชนี CSI 300 

รายชื่อบริษัท 20 ลำดับแรกในดัชนี CSI 300 และควรทราบว่ารายชื่่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาการตรวจสอบรวมถึงลำดับมูลค่าตลาดของแต่ละบริษัท 

ชื่อบริษัท

สัญลักษณ์

หมวดธุรกิจ

Kweichow Moutai  600519  สินค้าบริโภค
ICBC  601398  การเงิน
China Merchants Bank  600036  การเงิน
China Construction Bank Co  601939  การเงิน
Ping An Insurance  601318  การเงิน
Wuliangye A  000858  สินค้าบริโภค
Bank of China A  601988  การเงิน
PetroChina A  601857  พลังงาน
China Life Insurance A  601628  การเงิน
China Petrol A  600028  พลังงาน
China Yangtze Power  600900  สาธารณูปโภค
China Shenhua Energy SH  601088  พลังงาน
Shanxi Xinghuacun Fen Wine  600809  สินค้าที่จำเป็น
Industrial Bank  601166  การเงิน
Ping An Bank A  000001  การเงิน
Wanhua Chemical  600309  วัสดุ
Lao Jiao A  000568  สินค้าที่จำเป็น
Jiangsu Hengrui  600276  สาธารณสุข
Bank of Communications Co Ltd  601328  การเงิน
CITIC Securities  600030  การเงิน

ฉันควรเทรดดัชนี CSI 300 หรือไม่? สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน 

เหตุผลบางส่วนที่ทำให้ดัชนี CSI เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีดังนี้ 

 • การที่ CSI 300 เป็นดัชนีหุ้นของจีนทำให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของประเทศจีนได้ 
 • บริษัท China Securities Index ประมาณมูลค่าความผันผวนต่อปี ดังนี้ ความผันผวน 19% ใน 1 ปี, มากกว่า 21% สำหรับ 3 ปีข้างหน้า และ มากกว่า 18% สำหรับ 5 ปีข้างหน้า 
 • CSI 300 มีผลตอบแทนต่อปีที่สูงเมื่ออ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี 
 • นักเทรดสามารถเพิ่มความหลากหลายในการลงทุนผ่านดัชนีได้  
 • นักเทรดสามารถใช้เลเวอเรจในการลงทุนตราสารอนุพันธ์ CSI 300 แบบ CFDs ได้ 

TH index trading

ฉันจะเทรด CSI 300 (CN300) ได้อย่างไร?

หลังจากที่คุณคุ้นเคยกับดัชนีแล้ว อาจจะสงสัยว่า จะทำการลงทุนดัชนี CSI 300 ได้อย่างไร? นักเทรดจะต้องเลือกโบรคเกอร์ที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย, มีความปลอดภัย และ มีค่าธรรมเนียมต่ำ โดยโบรคเกอร์ ZFX เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเทรดดัชนี CSI 300 เพราะมีครบทุกข้อที่กล่าวมารวมถึงยังมีข้อดีอื่นๆสำหรับลูกค้า เช่น 

 • ต้นทุนและค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำ 
 • แพลตฟอร์มการเทรดที่ยอดเยี่ยม และ ใช้งานง่ายสำหรับนักลงทุนมือใหม่ 
 • เลเวอเรจที่สูง 
 • ลงทุนได้ด้วยเงินทุนที่ต่ำ 
 • โอกาสในการซื้อและขาย CN300 
 • นักเทรดสามารถใช้บัญชีทดลองได้ก่อนเริ่มต้นเทรดจริง 

วิธีการสมัครเพื่อเริ่มใช้งานมีดังนี้ 

1 – เปิดบัญชีกับ ZFX 

คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” หรือ “เปิดบัญชีซื้อขายจริง” ในหัวข้อ “บัญชี” เพื่อที่จะเปิดบัญชีกับ ZFX และเทรด CSI 300 (CN300) 

และคุณจะพบว่าทาง ZFX สามารถให้นักเทรดเปิดบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนการเทรดก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยเงินจริง โดยการใช้งานบัญชีเดโม่จะช่วยให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม MT4 ทั้งนี้หลังจากเลือกปุ่มเปิดบัญชีจะพบหน้าต่างตามรูปด้านล่างนี้ 

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อที่จะลงทะเบียนบัญชีให้สมบูรณ์ และ ดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

2 – ฝากเงินเข้าบัญชี

ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดจริงของคุณ โดยเข้าสู่ระบบบัญชี ZFX และไปที่หัวข้อ “ฝากเงิน” ซึ่งทาง ZFX มีตัวเลือกการฝากเงินที่หลากหลาย รวมทั้งบัตรเครดิต และ โอนผ่านธนาคาร แบบไม่มีค่าธรรมเนียมถ้าการฝากและถอน  

ราคาหุ้น Visa

3 – ยืนยันบัญชี

จะแจ้งให้คุณทำการยืนยันตัวตนโดยอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น คือ บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ เพียงแค่อัพโหลดสำเนาของเอกสารตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนของ ZFX เท่านั้น และคุณจะต้องทำการยืนยันบัญชีธนาคารโดยอัพโหลดสำเนารายการเดินบัญชี หรือ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 

ราคาหุ้น Intel

4 – เริ่มต้นเทรด CN 300

ราคา CSI 300 แสดงแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์ ZFX ตามที่เห็นจากรูปด้านล่าง รวมถึงบนแพลตฟอร์ม MT4 

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม ZFX MT4 ตามอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อเริ่มต้นเทรด CN300 จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล โดยเลือกเซิฟเวอร์ให้ถูกต้องตามประเภทบัญชีทดลองหรือบัญชีเทรดจริง 

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คุณค้นหาดัชนี CSI 300 ในชื่อ CN 300 ในหัวข้อ “Market Watch” ทางมุมบนซ้าย จากนั้นเลือก CN300 เพื่อแสดงกราฟรวมถึงตัวเลือกต่างๆบนหน้าจอ ซึ่งคุณสามารถซื้อหรือขายดัชนี CSI 300 ได้ที่นี่ 

ข้อแนะนำและสิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนในดัชนี CSI 300 

สิ่งที่ควรทราบก่อนที่จะวางแผนลงทุนในดัชนี CSI 300 มีดังนี้ 

 • ช่วงเวลาการเทรดของ CSI 300 คือ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09:31 – 11:30, 13:01 – 15:00 (Beijing time) 
 • ความผันผวนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาการเทรดจะเพิ่มโอกาสในการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายเพื่อทำกำไร 
 • ควรที่จะทราบวันที่มีการตรวจสอบและวันที่ประกาศดัชนี 
 • นักลงทุนส่วนมากให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของดัชนี CSI และ ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนักเทรดสามารถใช้บทวิเคราะห์นี้เป็นคู่มือเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนี 
 • สามารถทำการติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวและการประกาศที่เกี่ยวของกับตลาดหุ้นจีน 
 • ทำการเทรด CSI 300 ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับคุณ 

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของดัชนี CSI 300 

การคาดการณ์จากปัจจัยพื้นฐานและผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึง การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นของมูลค่าดัชนี CSI ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่ารัฐบาลจีนจะยังคงผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ซึ่งจะเป็นผลต่ออย่างมากต่อตลาดหุ้นจีน และยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นคาดการณ์ว่าเราจะได้เห็นช่วงเวลาฟื้นตัวของหุ้นวัฏจักรและเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 โดยนักวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่าหุ้นวัฏจักรจะสามารถทะลุระดับราคาสูงสุดเดิมได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและดัชนี CSI 300 

และจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดจะไปในทิศทางที่ดี รวมถึงการผ่อนนโยบายการคลังจะทำให้ CSI 300 อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น โดย UBS securities คาดการณ์ว่าการทิศทางของปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้ราคาดัชนี CSI เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 6,100 ซึ่งมากกว่าระดับสูงสุดเดิมที่ 5,600 อย่างมาก ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคก็แสดงให้เห็นทิศทางที่ดีในอนาคตของมูลค่าดัชนี CSI 300 โดยจากค่าการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย (Moving Average) สำหรับ 20, 50, 100 และ 200 ช่วงเวลาบนกราฟรายเดือน แสดงให้เห็นถึงขาขึ้นของดัชนีนี้ 

สรุป: ในเวลานี้ CSI 300 เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่? 

CSI 300 เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมและใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงในหลายตราสารและกองทุน ดังนั้นจึงเป็นตราสารที่มีข้อมูลและบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์มากมาย โดยเมื่อรวมจุดเด่นของดัชนีและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวเชิญและเชิงเทคนิคแล้ว ดัชนี CSI 300 ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่จะถึงนี้ 

สนใจที่จะเทรด CSI 300 ใช่หรือไม่? คุณสามารถเทรดได้โดยไปที่เว็บไซต์ ZFX ตามที่เราได้แนะนำข้างต้น ซึ่งโบรคเกอร์ ZFX ได้รับการรับรองทางกฎหมายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน รวมถึงให้บริการสินทรัพย์จำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถกระจายการลงทุนได้ 

TH index trading

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา