A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / ดัชนี

ดัชนี CSI 300: ราคา การวิเคราะห์กราฟและคาดการณ์แนวโน้ม

ธันวาคม 21, 2021 18:28

ดัชนี CSI 300 เป็นโปรเจคที่ถูกพัฒนาโดยสองตลาดหุ้นในประเทศจีน โดยจะชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการจาก 300 บริษัทที่มีการเทรดบนตลาดหุ้นทั้งสองในประเทศจีน ซึ่งดัชนีนี้จะทำให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นชั้นนำของประเทศจีนได้ แต่ทั้งนี้ดัชนี CSI 300 คืออะไร และ เป็นการลงทุนที่น่าสนใจหรือไม่? เราจะได้เห็นข้อมูลของสินทรัพย์และวิธีการเทรดในบทความนี้ 

ดัชนี CSI 300 คืออะไร? 

เริ่มต้นที่การดูความหมายและต้นกำเนิดของดัชนี CSI 300 ดังนี้ 

ความหมายของดัชนี CSI 300 

ดัชนี CSI 300 เป็นดัชนีตลาดหุ้นถ่วงตามหนักตามมูลค่าแบบลอยตัว โดยจะติดตามผลการดำเนินการของหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด (A-Shares) ที่ถูกเทรดบนตลาดหุ้น Shanghai Stock Exchange  และ  Shenzhen Stock Exchange ดังนั้นจึงครอบคลุมถึง 60% ของมูลค่าตลาดหุ้นทั้งหมด โดย A-shares ในดัชนีมาจากธุรกิจหลายด้าน ทั้ง ธนาคาร, สินค้าโภคภัณฑ์, อาหาร, ขนส่ง, อสังหาริมทรัพย์ และ อื่นๆ จากการที่ CN300 ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงจึงทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับภาพรวมผลประกอบการของตลาด A-shares ในประเทศจีน 

องค์ประกอบของดัชนี CSI 300 จะถูกปรับเปลี่ยนปีละสองครั้ง โดยดัชนีมีมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ 1,000 จุด และ เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณและปรับเปลี่ยนมูลค่าตลาดของดัชนี ซึ่งวิธีการคำนวณจะใช้มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของหุ้นประกอบในช่วงเวลาที่ประเมิน หารด้วย จำนวนตัวหาร และนำผลลัพธ์มาคูณกับมูลค่าพื้นฐานคือ 1,000 

TH index trading

ดัชนี CSI 300 ในอดีตและปัจจุบัน 

CSI 300 ถูกใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2005 โดยอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานจากวันที่ 31 ธันวาคม 2004 ด้วยความมั่นคงและหลักการที่สะท้อนให้ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น CSI 300 ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการและกฎระเบียบหลายครั้ง ซึ่งรวมไปถึงกฎการเข้าร่วมแบบรวดเร็ว, กฎการนำรายชื่อออก, กฎการรวมและซื้อบริษัท 

ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม 2019 มีการเปลี่ยนเปลี่ยน 16 ครั้งสำหรับรายชื่อบริษัท และ ปรับเปลี่ยน 19 ครั้งตามผลการตรวจสอบของเดือนมิถุนายน ต่อมาในปี 2020 นั้น การตรวจสอบของ CSI 300 ทำให้เกิดการนำ 21 บริษัทออกจากดัชนี และ เพิ่ม 21 A-shares ใหม่เข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ควรทราบว่าตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งคือ 30 หรือ 10% ของรายชื่อทั้งหมด 

การเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนี CSI 300 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของดัชนี CSI 300 จะถูกติดตามแบบเรียลไทม์ในช่วงเวลาการเทรดภายใต้สัญลักษณ์ 000300, สัญลักษณ์ RIC คือ CSI300, และ สัญลักษณ์ BBG คือ SHSZ300/SHSN300 โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นนั้น ราคาดัชนี CSI 300 มีการขึ้นถึงจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญหลายครั้ง 

CSI 300 Index Chart กราฟดัชนี CSI 300 

กราฟ CSI 300 แสดงให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคานับตั้งแต่เริ่มต้นใช้อย่างเป็นทางการในปี 2005 


จากกราฟดัชนี CSI 300 แสดงให้เห็นว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2007 ที่ราคา 5,600 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2008 ทำให้ราคาของดัชนีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ในเดือนตุลาคม 2008 

หลังจากผ่านวิกฤตการเงินแล้ว มูลค่า CSI 300 เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีการปรับตัวลงและชะลอตัวอย่างชัดเจนในบางช่วง ทั้งนี้ราคาเพิ่มถึงจุดสูงสุดครั้งใหญ่หนึ่งครั้งในปี 2015 และ อีกสองครั้งในปี 2021 โดยมีการเพิ่มขึ้นไปที่ระดับราคากว่า 4,800 และ 5,300 ตามลำดับ แต่ดัชนีก็มีการลดลงไปต่ำสุดที่ราคาประมาณ 2,170 ในเดือนมกราคม 2014 และ 3,000 ในเดือนธันวาคม 2018 

ทางด้านผลตอบแทนนั้น บริษัท China Securities Index คาดการณ์ว่าดัชนี CSI 300 จะมีผลตอบแทนใน 3 ปีข้างหน้า เฉลี่ยปีละเกือบ 13% โดยคาดการณ์เฉลี่ยปีละ 7.63% ใน 5 ปีข้างหน้า ในปี 2018 นั้น ดัชนีมีผลตอบแทนติดลบประมาณ 25% ในขณะที่มีผลตอบแทนถึง 36.07% ในปี 2019 และ 27.21% ในปี 2020 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาดัชนี CSI 300 ?

มูลค่าของดัชนีได้รับผลกระทบจากปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยตัวอย่างของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า CSI 300 คือ 

 • อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน 
 • การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรสำคัญทางเศรษฐกิจ: อัตราดอกเบี้ย, เงินเฟ้อ, การว่างงาน, ระดับหนี้สินของรัฐบาลจีน เป็นต้น 
 • ความสัมพันธ์และสงครามการค้ากับคู่ค้าที่สำคัญ 
 • การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน 
 • อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหยวนเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ 
 • ความล้มเหลวของบริษัทสำคัญเช่น Evergrande Group 
 • การเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 
 • ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของหุ้นค้ำประกัน 
 • ผลประกอบการของแต่ละบริษัท / อุตสาหกรรมในดัชนี 
 • ความรู้สึกของนักลงทุนต่อดัชนี 

บริษัทและองค์ประกอบของดัชนี CSI 300 

A-shares 300 หุ้นในดัชนีมาจาก 10 ภาคธุรกิจหลัก โดยผลรวมของ 5 บริษัทแรกของดัชนีมีมูลค่าประมาณ 15% ทั้งนี้หุ้นที่มีน้ำหนักสูงสุดในดัชนี 3 ลำดับแรก คือ Kweichow Moutai Co Ltd, China Merchants Bank Co Ltd, และ Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 

เมื่อแยกตามตลาดหุ้นแล้ว พบว่ากว่าหุ้นกว่า 37% มาจาก  Shenzhen Stock Exchange ส่วนอีกประมาณ 63% มาจาก Shanghai Stock Exchange โดยจากทั้ง 10 ภาคธุรกิจ และ 300 A-shares นั้น 25% ของหุ้นทั้งหมดมาจากภาคการเงิน, 15.39% จากภาคอุตสาหกรรม และ 14.54% จากภาคการบริโภค 

สำหรับบริษัทที่จะเข้าสู่ดัชนีได้นั้น จะต้องเข้าเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีตัวอย่างดังนี้  

 •  บริษัทต้องมีผลประกอบการที่ดี 
 • A-shares จะต้องมีรายชื่ออยู่บนตลาดหุ้น Shanghai หรือ Shenzhen stock exchanges 
 • บริษัทต้องไม่มีปัญหาด้านการเงิน 
 • บริษัทจะต้องไม่มีประวัติการขัดแย้งต่อกฎหมาย 
 • ราคาหุ้นจะไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวน 
 • ไม่มีการควบคุมราคาหุ้น 
 • มีระยะเวลาอยู่ในตลาดหุ้นนานเพียงพอตามเงื่อนไขสำหรับสินทรัพย์บางกลุ่ม 

CSI 300 Index List of Stocks ราคาหุ้นในดัชนี CSI 300 

รายชื่อบริษัท 20 ลำดับแรกในดัชนี CSI 300 และควรทราบว่ารายชื่่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาการตรวจสอบรวมถึงลำดับมูลค่าตลาดของแต่ละบริษัท 

ชื่อบริษัท

สัญลักษณ์

หมวดธุรกิจ

Kweichow Moutai  600519  สินค้าบริโภค
ICBC  601398  การเงิน
China Merchants Bank  600036  การเงิน
China Construction Bank Co  601939  การเงิน
Ping An Insurance  601318  การเงิน
Wuliangye A  000858  สินค้าบริโภค
Bank of China A  601988  การเงิน
PetroChina A  601857  พลังงาน
China Life Insurance A  601628  การเงิน
China Petrol A  600028  พลังงาน
China Yangtze Power  600900  สาธารณูปโภค
China Shenhua Energy SH  601088  พลังงาน
Shanxi Xinghuacun Fen Wine  600809  สินค้าที่จำเป็น
Industrial Bank  601166  การเงิน
Ping An Bank A  000001  การเงิน
Wanhua Chemical  600309  วัสดุ
Lao Jiao A  000568  สินค้าที่จำเป็น
Jiangsu Hengrui  600276  สาธารณสุข
Bank of Communications Co Ltd  601328  การเงิน
CITIC Securities  600030  การเงิน

ฉันควรเทรดดัชนี CSI 300 หรือไม่? สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน 

เหตุผลบางส่วนที่ทำให้ดัชนี CSI เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีดังนี้ 

 • การที่ CSI 300 เป็นดัชนีหุ้นของจีนทำให้นักลงทุนและนักเทรดสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของประเทศจีนได้ 
 • บริษัท China Securities Index ประมาณมูลค่าความผันผวนต่อปี ดังนี้ ความผันผวน 19% ใน 1 ปี, มากกว่า 21% สำหรับ 3 ปีข้างหน้า และ มากกว่า 18% สำหรับ 5 ปีข้างหน้า 
 • CSI 300 มีผลตอบแทนต่อปีที่สูงเมื่ออ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี 
 • นักเทรดสามารถเพิ่มความหลากหลายในการลงทุนผ่านดัชนีได้  
 • นักเทรดสามารถใช้เลเวอเรจในการลงทุนตราสารอนุพันธ์ CSI 300 แบบ CFDs ได้ 

TH index trading

ฉันจะเทรด CSI 300 (CN300) ได้อย่างไร?

หลังจากที่คุณคุ้นเคยกับดัชนีแล้ว อาจจะสงสัยว่า จะทำการลงทุนดัชนี CSI 300 ได้อย่างไร? นักเทรดจะต้องเลือกโบรคเกอร์ที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย, มีความปลอดภัย และ มีค่าธรรมเนียมต่ำ โดยโบรคเกอร์ ZFX เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเทรดดัชนี CSI 300 เพราะมีครบทุกข้อที่กล่าวมารวมถึงยังมีข้อดีอื่นๆสำหรับลูกค้า เช่น 

 • ต้นทุนและค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำ 
 • แพลตฟอร์มการเทรดที่ยอดเยี่ยม และ ใช้งานง่ายสำหรับนักลงทุนมือใหม่ 
 • เลเวอเรจที่สูง 
 • ลงทุนได้ด้วยเงินทุนที่ต่ำ 
 • โอกาสในการซื้อและขาย CN300 
 • นักเทรดสามารถใช้บัญชีทดลองได้ก่อนเริ่มต้นเทรดจริง 

วิธีการสมัครเพื่อเริ่มใช้งานมีดังนี้ 

1 – เปิดบัญชีกับ ZFX 

คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” หรือ “เปิดบัญชีซื้อขายจริง” ในหัวข้อ “บัญชี” เพื่อที่จะเปิดบัญชีกับ ZFX และเทรด CSI 300 (CN300) 

และคุณจะพบว่าทาง ZFX สามารถให้นักเทรดเปิดบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนการเทรดก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยเงินจริง โดยการใช้งานบัญชีเดโม่จะช่วยให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม MT4 ทั้งนี้หลังจากเลือกปุ่มเปิดบัญชีจะพบหน้าต่างตามรูปด้านล่างนี้ 

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อที่จะลงทะเบียนบัญชีให้สมบูรณ์ และ ดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

2 – ฝากเงินเข้าบัญชี

ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดจริงของคุณ โดยเข้าสู่ระบบบัญชี ZFX และไปที่หัวข้อ “ฝากเงิน” ซึ่งทาง ZFX มีตัวเลือกการฝากเงินที่หลากหลาย รวมทั้งบัตรเครดิต และ โอนผ่านธนาคาร แบบไม่มีค่าธรรมเนียมถ้าการฝากและถอน  

ราคาหุ้น Visa

3 – ยืนยันบัญชี

จะแจ้งให้คุณทำการยืนยันตัวตนโดยอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น คือ บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ เพียงแค่อัพโหลดสำเนาของเอกสารตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนของ ZFX เท่านั้น และคุณจะต้องทำการยืนยันบัญชีธนาคารโดยอัพโหลดสำเนารายการเดินบัญชี หรือ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 

ราคาหุ้น Intel

4 – เริ่มต้นเทรด CN 300

ราคา CSI 300 แสดงแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์ ZFX ตามที่เห็นจากรูปด้านล่าง รวมถึงบนแพลตฟอร์ม MT4 

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม ZFX MT4 ตามอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อเริ่มต้นเทรด CN300 จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล โดยเลือกเซิฟเวอร์ให้ถูกต้องตามประเภทบัญชีทดลองหรือบัญชีเทรดจริง 

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คุณค้นหาดัชนี CSI 300 ในชื่อ CN 300 ในหัวข้อ “Market Watch” ทางมุมบนซ้าย จากนั้นเลือก CN300 เพื่อแสดงกราฟรวมถึงตัวเลือกต่างๆบนหน้าจอ ซึ่งคุณสามารถซื้อหรือขายดัชนี CSI 300 ได้ที่นี่ 

ข้อแนะนำและสิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนในดัชนี CSI 300 

สิ่งที่ควรทราบก่อนที่จะวางแผนลงทุนในดัชนี CSI 300 มีดังนี้ 

 • ช่วงเวลาการเทรดของ CSI 300 คือ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09:31 – 11:30, 13:01 – 15:00 (Beijing time) 
 • ความผันผวนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาการเทรดจะเพิ่มโอกาสในการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายเพื่อทำกำไร 
 • ควรที่จะทราบวันที่มีการตรวจสอบและวันที่ประกาศดัชนี 
 • นักลงทุนส่วนมากให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของดัชนี CSI และ ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนักเทรดสามารถใช้บทวิเคราะห์นี้เป็นคู่มือเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนี 
 • สามารถทำการติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวและการประกาศที่เกี่ยวของกับตลาดหุ้นจีน 
 • ทำการเทรด CSI 300 ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับคุณ 

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของดัชนี CSI 300 

การคาดการณ์จากปัจจัยพื้นฐานและผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึง การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นของมูลค่าดัชนี CSI ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่ารัฐบาลจีนจะยังคงผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ซึ่งจะเป็นผลต่ออย่างมากต่อตลาดหุ้นจีน และยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นคาดการณ์ว่าเราจะได้เห็นช่วงเวลาฟื้นตัวของหุ้นวัฏจักรและเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 โดยนักวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่าหุ้นวัฏจักรจะสามารถทะลุระดับราคาสูงสุดเดิมได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและดัชนี CSI 300 

และจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดจะไปในทิศทางที่ดี รวมถึงการผ่อนนโยบายการคลังจะทำให้ CSI 300 อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น โดย UBS securities คาดการณ์ว่าการทิศทางของปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้ราคาดัชนี CSI เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 6,100 ซึ่งมากกว่าระดับสูงสุดเดิมที่ 5,600 อย่างมาก ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคก็แสดงให้เห็นทิศทางที่ดีในอนาคตของมูลค่าดัชนี CSI 300 โดยจากค่าการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย (Moving Average) สำหรับ 20, 50, 100 และ 200 ช่วงเวลาบนกราฟรายเดือน แสดงให้เห็นถึงขาขึ้นของดัชนีนี้ 

สรุป: ในเวลานี้ CSI 300 เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่? 

CSI 300 เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมและใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงในหลายตราสารและกองทุน ดังนั้นจึงเป็นตราสารที่มีข้อมูลและบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์มากมาย โดยเมื่อรวมจุดเด่นของดัชนีและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวเชิญและเชิงเทคนิคแล้ว ดัชนี CSI 300 ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่จะถึงนี้ 

สนใจที่จะเทรด CSI 300 ใช่หรือไม่? คุณสามารถเทรดได้โดยไปที่เว็บไซต์ ZFX ตามที่เราได้แนะนำข้างต้น ซึ่งโบรคเกอร์ ZFX ได้รับการรับรองทางกฎหมายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน รวมถึงให้บริการสินทรัพย์จำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถกระจายการลงทุนได้ 

อ่านบทความ ความรู้ ราคา และการคาดการณ์ดัชนีต่างๆ ได้ที่นี่

ดัชนี FTSE China A50 คืออะไร อ่านที่นี่

TH index trading

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา