A-to-Z Academy
A-to-Z Academy / สินค้าโภคภัณฑ์

ก๊าซธรรมชาติ: ภาพรวม ราคา กราฟ และวิธีการลงทุน

ธันวาคม 24, 2021 12:09

ก๊าซธรรมชาติ ได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เพื่อการเทรดเกร็งกำไร เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้หลากหลาย ลักษณะบางอย่างที่ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากก็คือความผันผวนสูงของสินทรัพย์ชนิดนี้ที่อาจทำให้นักลงทุนได้รับผลกำไรที่สูงขึ้นและมีสภาพคล่องที่เหมาะสม

แม้ว่าการเทรด natural gas ในรูปแบบทางกายภาพจะมีราคาแพงและซับซ้อน แต่ก็มีวิธีที่ทำได้จริงและง่ายกว่าในการทำกำไรจากสินทรัพย์นี้ ตามที่บทความนี้จะอธิบาย เราจะพิจารณาถึงปัจจัยที่ผลักดันให้ราคา natural gas ขึ้นหรือลง รวมถึงอธิบายวิธีซื้อขาย natural gas และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมและความหมายของ ก๊าซธรรมชาติ

Natural gas หรือก๊าซธรรมชาติมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการค้า อุตสาหกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน มันเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหลักที่ใช้สำหรับทำความร้อน การผลิตไฟฟ้า และเชื้อเพลิงรถยนต์เนื่องจากการปล่อยมลพิษต่ำ ตามโครงสร้างและลักษณะเฉพาะ Natural gas ถือเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ ‘สะอาดที่สุด’ ก๊าซประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอน และผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ของมันคือไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์

Natural gas เกิดจากการทับถมเป็นชั้นของพืชและสัตว์ที่พบในเปลือกโลกและใต้พื้นมหาสมุทร แรงกดดันและความร้อนจัดเป็นเวลาหลายล้านปีได้เปลี่ยนส่วนหนึ่งของวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายให้เป็น Natural gas

Natural gas ประกอบด้วยมีเทนเป็นหลัก แต่ก็มีส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น โพรเพน บิวเทน อีเทน และเพนเทนที่เรียกว่า ของเหลว Natural gas ในรูปแบบธรรมชาติ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไวไฟสูง ก่อนที่ก๊าซจะพร้อมใช้งานในวงกว้าง Natural gas ดิบจะถูกแปรรูปและทำให้บริสุทธิ์เป็นก๊าซมีเทน ในที่สุด Natural gas ถูกแปลงให้อยู่ในรูปของเหลวที่เรียกว่า Natural gas เหลวเพื่อการขนส่งที่ง่ายขึ้น

ก๊าซธรรมชาติ |ภาพรวม ราคา กราฟ และวิธีการลงทุน

ราคา ก๊าซธรรมชาติ ในอดีตและราคาวันนี้

Natural Gas ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “NG” และในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มีการซื้อขายในช่วงตั้งแต่ราคาต่ำกว่า 2 ดอลลาร์จนถึงราคามากกว่า 15 ดอลลาร์

ราคา ก๊าซธรรมชาติ ย้อนหลัง

ราคา Natural Gas มีการแกว่งตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ และมันแสดงให้เห็นแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากกว่า 100% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตัวอย่างเช่น ก่อนจะแตะราคา ATH ในเดือนธันวาคม ในปี 2005 ราคาพุ่งขึ้นไปมากกว่า 140% ซึ่งนั่นเป็นเวลาน้อยกว่า 7 เดือน และในเดือนมิถุนายน 2008 ราคาก็ได้แตะระดับสูงสุดเป็นอันดับสองที่ประมาณ 13.7 ดอลลาร์ ราคาต่ำสุดที่บันทึกตั้งแต่ปี 2000 เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2020 เมื่อราคาลดลงเหลือน้อยกว่า 1.5 ดอลลาร์ต่อล้าน BTU (British Thermal Unit)

ทั้งนี้ราคามักพุ่งทะยานขึ้นเป็นประจำ และ Natural Gas อาจมีราคาพุ่งขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนที่ราคาจะยิ่งเพิ่มขึ้นต่อไปอีก ราคาของ Natural Gas แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 20% ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่คุณทำการซื้อขาย และเราควรสังเกตว่าราคา Natural Gas มักจะมีการก่อตัวของแนวโน้มระยะสั้นที่เป็นขาขึ้นและขาลงอยู่บ่อย ๆ และแต่ละครั้งอาจจะอยู่ได้นานถึงสองเดือน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคา ก๊าซธรรมชาติ?

ราคา Natural Gas มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน Natural Gas ทั้งนี้ข้อจำกัดด้านอุปทานหรือการลดลงของการผลิตอาจทำให้ราคา natural gas พุ่งสูงขึ้น แม้ความต้องการจะไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านอุปทานที่อาจทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต
 • ปริมาณ natural gas ในคลังกักเก็บ
 • ระดับการนำเข้าและส่งออกก๊าซธรรมชาติ
 • สภาพอากาศที่รุนแรง – สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจขัดขวางการจ่ายก๊าซธรรมชาติตามปกติ

ความต้องการ natural gas ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเมื่อระดับการผลิตยังคงเท่าเดิม ปัจจัยบางประการที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ natural gas ได้แก่

 • สภาพอากาศ – ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในเดือนที่อากาศหนาวเย็น ในขณะที่ฤดูร้อนที่ร้อนอาจทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นจากความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ – ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระดับการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
 • ราคาของพลังงานชนิดอื่น– ราคาเชื้อเพลิงและพลังงานทางเลือกที่ต่ำลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
 • การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ

วิเคราะห์กราฟราคา ก๊าซธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของราคา ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ตั้งแต่ปี 2000 แสดงในกราฟดังต่อไปนี้

กราฟราคา Natural Gas แสดงให้เห็นว่าราคาของสินค้าโภคภัณฑ์นี้ไม่สามารถระดับราคาให้คงเส้นคงวาในแนวโน้มระยะยาวได้ ในทางกลับกัน ราคาของมันเคลื่อนไหวในลักษณะวัฏจักร โดยจะแสดงการเคลื่อนไหวขึ้นซ้ำๆ ตามด้วยจุดสูงสุดและเริ่มเป็นขาลง ขนาดและความระยะเวลาของวงจรราคาแต่ละรอบจะแตกต่างกันไป และความแตกต่างของวงจรราคาล่างสุด-ยอด-ล่างสุดอาจสูงถึง 100 % ในขณะที่ช่วงที่เล็กกว่านั้นพบได้บ่อยกว่า

นอกจากนี้ กราฟ Natural Gas แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาที่มักเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ในอดีต ขนาดของการเพิ่มขึ้นของราคาเหล่านี้มีขนาดที่สูงกว่า

ทำไมควรลงทุนใน Natural Gas ตอนนี้

ต่อไปนี้คือประเด็นที่ทำให้คุณควรพิจารณาก่อนเริ่มลงทุนใน Natural Gas:

 • ความน่าดึงดูดใจของภาคพลังงาน – ลักษณะและความสามารถในการใช้งานของ Natural Gas มีเสน่ห์ดึงดูดใจของนักลงทุนและเหล่านักเทรด
 • สภาพคล่องสูง – ความนิยมของภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซ รวมถึงการใช้งานที่หลากหลายของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นหมายความว่าจะมีระดับสภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อเราลงทุนในตลาดพลังงาน
 • มีการพึ่งพา Natural Gas สูง – การผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ Natural Gas อย่างมากเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
 • ความผันผวนที่สูงขึ้น – ราคา Natural Gas มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ความผันผวนที่สูงขึ้นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาของ Natural Gas อาจทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 • สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดว่าความต้องการ Natural Gas จะเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ภายในปี 2040 ดังนั้น อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ของความต้องการ Natural Gas อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับอุปทาน
 • ในฐานะที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาด Natural Gas จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีการคาดการณ์ราคาขึ้น – ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Natural Gas จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีอุปสงค์เป็นปัจจัยหลัก

อะไรคือความแตกต่างของ Natural Gas Futures และNatural Gas CFD ?

แม้ว่า CFDs และ Futures ของ Natural Gas จะเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Natural Gas ทั้งคู่ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญ

Future ของ Natural Gas

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Natural Gas เป็นสัญญาที่สร้างข้อกำหนดผูกพันในการซื้อ natural gas ตามปริมาณที่ระบุ ณ วันที่และราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ราคาฟิวเจอร์สแสดงต่อหน่วย BTU หนึ่งล้านหน่วย ฟิวเจอร์สพร้อมให้ซื้อขายใน Intercontinental Exchange (ICE) หรือ Multi Commodity Exchange (MCX) ฟิวเจอร์สถือเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ซับซ้อนเนื่องจากกฎการบังคับใช้ที่เข้มงวด วันที่หมดอายุ และวิธีการชำระเงิน นอกจากนี้ Natural Gas Futures อาจเพียงพอและคุ้มค่าสำหรับนักเทรดที่มีปริมาณเงินทุนมากเนื่องจากขนาดของสัญญา

CFDs ของ Natural Gas

นักเทรดใช้ CFD เพื่อเก็งกำไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคา natural gas เนื่องจากเครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและไม่ได้กำหนดภาระผูกพันให้กับนักเทรด นักเทรดสามารถซื้อหรือขาย CFD และทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา natural gas ได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไป การซื้อขาย CFD จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเทรด Futures เนื่องจากโบรกเกอร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ สิ่งที่ไม่เหมือน Futures ก็คือ CFD ของ natural gas ต้องการมาร์จิ้นที่ต่ำกว่า และการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ CFD นั้นเป็นไปได้ด้วยระดับเงินทุนที่ต่ำกว่า และไม่ซับซ้อนเท่ากับการเปิดบัญชีสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส

คุณสามารถเทรด ก๊าซธรรมชาติ ได้ที่ไหน?

นักลงทุนและนักเทรดสามารถซื้อขาย natural gas ผ่านโบรกเกอร์ออนไลน์ เช่น ZFX เพราะ ZFX เสนอการเทรด CFD ที่เชื่อมโยงกับ natural gas และมีข้อดีมากมายสำหรับเทรดเดอร์ นักลงทุนสามารถรับประโยชน์จากคุณสมบัติที่จะหาไม่ได้จากการซื้อก๊าซโดยตรงหรือแม้แต่เมื่อทำการซื้อขาย natural gas แบบฟิวเจอร์ส ทั้งนี้ ZFX ยังมีข้อดีเพิ่มเติมเหล่านี้:

 • ควบคุมด้วยกฎระเบียบสูง
 • ค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้
 • สินทรัพย์การซื้อขายที่หลากหลาย
 • เลเวอเรจสูง
 • สามารถใช้ทุนเริ่มต้นต่ำ
 • แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เข้าใจง่ายสำหรับนักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์
 • มีบัญชีซื้อขายทดลอง
 • เสนอแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกค้า

ก๊าซธรรมชาติ |ภาพรวม ราคา กราฟ และวิธีการลงทุน

วิธีเริ่มลงทุนใน Natural Gas ตอนนี้เลย

การรู้จักลักษณะของ Natural Gas ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทำให้เกิดคำถามว่า จะซื้อขาย Natural Gas ได้อย่างไร  เรียกได้ว่าด้วยมุมมองแง่บวกของ CFDs ทำให้การลงทุนวิธีนี้จัดให้อยู่ในตัวเลือกที่ดีที่สุด และกระบวนการในการซื้อขาย NG CFDs กับโบรกเกอร์ ZFX ประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเพื่อดูว่าคุณสามารถซื้อขาย Natural Gas ได้อย่างไร

1. ลงทะเบียนกับ ZFX

ในการซื้อและขาย CFD ของ Natural Gas คุณต้องสร้างบัญชี ZFX โดยไปที่เว็บไซต์ของ ZFX และเลือกไอคอนดังภาพต่อไปนี้

Trade Exxon Mobil stock price - Step 1

อย่างที่คุณเห็น ZFX จะให้ตัวเลือกแก่คุณในการเปิดบัญชีทดลอง ซึ่งเป็นวิธีช่วยในการฝึกฝนการเทรดก่อนที่คุณจะลงทุนจริงได้ดีมาก เลือกตัวเลือกบัญชีที่ต้องการ จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังหน้าต่างต่อไปนี้

เพื่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ เพียงกรอกข้อมูลที่จำเป็น หลังจากที่คุณลงทะเบียนบัญชี คุณต้องทำการยืนยันตัวตนของคุณ

2. ทำการฝากเงินครั้งแรก

คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและไปที่ส่วน ” Deposit” เพื่อฝากเงิน ZFX มีตัวเลือกการฝากเงินหลายวิธี ดังนั้นคุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ ZFX จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากหรือถอนเงิน

ราคาหุ้น Visa

3. ตรวจสอบตัวตนเพื่อยืนยันบัญชี

ZFX พัฒนาระบบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบบัญชีนั้นง่ายและสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง – บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ คุณจะถูกขอให้อัปโหลดหน้าเฉพาะจากเอกสารของคุณ คุณต้องยืนยันบัญชีธนาคารของคุณด้วยการอัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารหรือหน้าที่กำหนดไว้จากบัญชีธนาคารของคุณ

ราคาหุ้น Intel

4. ซื้อขาย Natural Gas

ขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อขาย Natural Gasคือการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม ZFX MT4 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ ZFX

หลังจากติดตั้ง MT4 แล้ว ให้คุณเปิดและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วย user name และ password ส่งไปยังอีเมลของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ให้เลือก natural gas (NG) จากแถบ “Market Watch” ทางด้านซ้าย กราฟที่ปรากฏจะแสดงราคาแบบเรียลไทม์ของ natural gas มีอยู่ในเว็บไซต์ ZFX

เคล็ดลับและสิ่งที่ควรรู้ก่อนเทรด Natural Gas

เมื่อพิจารณาจากความเป็นที่นิยมของ Natural Gas ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีประเด็นบางประการที่ควรพิจารณาก่อนการซื้อขาย ได้แก่:

 • ช่วงการซื้อขาย Natural Gas คือวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ตามเวลานิวยอร์ก การซื้อขายถูกพักเพียงหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวัน ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 18.00 น. EST
 • อัพเดทและติดตาม่าวสาร Natural Gas ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีสำหรับความเคลื่อนไหวของราคา Gas – การผลิตไฟฟ้า การเติบโตทางเศรษฐกิจ…
 • คอยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
 • การซื้อขาย Natural Gas จริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่หลากหลายเนื่องจากมีราคาผันผวน การซื้อขายแบบ Swing กลยุทธ์การซื้อขายแบบ day trading กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์หรือช่วง การซื้อขาลง เทคนิคซื้อขายตอน breakout… ให้คุณเลือกตามจุดประสงค์และความชอบของคุณ
 • จำไว้ว่าแม้ว่าคุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้เนื่องจากความผันผวนสูงของ Natural Gas แต่ก็หมายความว่าอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของ Natural Gas

นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานของ Natural Gas และผ่านอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ต่างๆ สรุปได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจากการคาดการณ์ Natural Gas นั้นมีเป้าหมายเชิงบวกในอนาคต

 • Fitch Ratings ได้เพิ่มตัวเลขคาดการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคา Natural Gas อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มในอุปสงค์และอุปทาน
 • CNBC ชี้ไปที่การเติบโตของราคาที่เป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อถึงช่วงเวลาที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ด้วยอุปทาน อาจไม่ได้เพิ่มตามมาด้วย
 • เป็นที่คาดการณ์ว่าราคา Natural Gas อาจพุ่งเกิน 8 ดอลลาร์ต่อล้าน BTU ในระยะกลาง การคาดการณ์ราคา natural gas อื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคา natural gas จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอนาคตอันใกล้

คาดการณ์ราคา natural gas โดยอิงตามอินดิเคเตอร์และการวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาในขาขึ้นที่เป็นไปได้ เมื่อพล็อตตามกรอบเวลารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลหลายรายการจะสอดคล้องกัน ทำให้สินทรัพย์อยู่ในเรทของการ “การเข้าซื้อทันที” อินดิเคเตอร์ยอดนิยมอื่น ๆ ตรวจจับสัญญาณขาขึ้นเมื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิควิเคราะห์ดูการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของราคา natural gas

สรุปประเด็นสำคัญ: ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?

natural gas มีเสน่ห์อย่างมากสำหรับนักลงทุนเนื่องจากระดับความผันผวนที่เปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการลงทุนทั่วไป แม้ว่าอาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าของ Natural Gas แต่จากการวิเคราะห์พบว่าสินค้าโภคภัณฑ์นี้เป็นการลงทุนที่ดี เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่นำโดยอุปทานและอุปสงค์ นักวิเคราะห์คาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตอันใกล้นี้

หากคุณต้องการเริ่มเทรด Natural Gas คุณสามารถเปิดบัญชีกับ ZFX ได้ทันที ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน จากนั้น คุณจะสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีอื่น ๆ อีกมากมายบนแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมอย่างสูงและมีประสิทธิภาพการบริหารงานที่สูง

ก๊าซธรรมชาติ |ภาพรวม ราคา กราฟ และวิธีการลงทุน

ความรู้คือพลัง
ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา
ติดต่อเรา