แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 26 และ 29 พฤษภาคม 2566 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 26 และ 29 พฤษภาคม 2566

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 26 และ 29 พฤษภาคม 2566 :

สัญลักษณ์ 26 พฤษภาคม 2566 (GMT+1)

29 พฤษภาคม 2566 (GMT+1)

HK50 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 09:25
ChinaH ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 09:30
ZFX / Zeal Capital Market