ลูกค้าใหม่เพลิดเพลินกับเครดิตโบนัส $30

ลูกค้าที่ลงทะเบียนและฝากเงิน $50 ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะได้รับโบนัสต้อนรับ $30! เครดิตโบนัส $30 สามารถถอนเป็นเงินสด เมื่อเทรด 6 ล็อต!

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 1 และ 8 พฤษภาคม 2566 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 1 และ 8 พฤษภาคม 2566

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 1 และ 8 พฤษภาคม 2566 :

สัญลักษณ์ 1 พฤษภาคม 2566 (GMT+1)

8 พฤษภาคม 2566 (GMT+1)

EURO50 ปิดการซื้อ-ขาย ตามช่วงเวลาปกติ
FRA40 ปิดการซื้อ-ขาย ตามช่วงเวลาปกติ
GER40 ปิดการซื้อ-ขาย ตามช่วงเวลาปกติ
HK50 ปิดการซื้อ-ขาย ตามช่วงเวลาปกติ
ChinaH ปิดการซื้อ-ขาย ตามช่วงเวลาปกติ
SPAIN35 ปิดการซื้อ-ขาย ตามช่วงเวลาปกติ
UK100 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
CocoaUK ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
CoffeeR ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
SugarWh ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
CocoaUS เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30
CoffeeAr เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30
SugarRaw เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30
CocoaUS_N3 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30
SugarRaw_N3 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30
SugarWh_Q3 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
ZFX / Zeal Capital Market