แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 29 พฤษภาคม 2566 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 29 พฤษภาคม 2566

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 29 พฤษภาคม 2566 :

สัญลักษณ์

29 พฤษภาคม 2566 (GMT+1)

30 พฤษภาคม 2566 (GMT+1)

XAUUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XAGUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XPTUSD ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XPDUSD ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USOIL ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USOIL_N3 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UKOIL ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UKOIL_N3 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NG ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
US30 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NAS100 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SPX500 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USDX ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
JAPAN225 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UK100 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00
US30_M3 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NAS100_M3 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกคิ
SPX500_M3 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
JAPAN225_M3 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UK100_M3 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00
CoffeeAr ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Cotton ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Cotton_N3 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarRaw ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarRaw_N3 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarWh ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarWh_Q3 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CocoaUS ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CocoaUS_N3 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
COPPER ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00, เปิดการซื้อ-ขายอีกครั้งเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
US Share CFDs ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ

ZFX / Zeal Capital Market