ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนกันยายน 2566 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนกันยายน 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 (futures) CN300 CN300 14/09/2023, 08:00 15/09/2023, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_V3 USOIL_X3 14/09/2023, 21:55 14/09/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_X3 UKOIL_Z3 25/09/2023, 21:55 26/06/2023, 01:01
US30 (futures) US30_U3 US30_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_U3 NAS100_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_U3 SPX500_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
GER40 (futures) GER40_U3 GER40_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_U3 JAPAN225_Z3 05/09/2023, 21:55 05/09/2023, 23:01
UK100 (futures) UK100_U3 UK100_Z3 13/09/2023, 21:00 13/09/2023, 23:01
Sugar White (futures) SugarWh_V3 SugarWh_Z3 06/09/2023, 17:55 07/09/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_V3 SugarRaw_H4 20/09/2023, 18:00 21/09/2023, 08:30
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ
โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1.)