ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนตุลาคม 2023  - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนตุลาคม 2023 

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนตุลาคม 2023 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
/ ตราสาร 

สัญลักษณ์เดิม 
ที่หมดอายุ 

สัญลักษณ์ใหม่ 

วันและเวลาหมดอายุ 

วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ 

CSI 300 (futures) 

CN300 

CN300 

19/10/2023, 08:00 

20/10/2023, 02:31 

WTI Oil (futures) 

USOIL_X3 

USOIL_Z3 

16/10/2023, 21:55 

16/10/2023, 23:01 

Brent Oil (futures) 

UKOIL_Z3 

UKOIL_F4 

25/10/2023, 21:55 

26/10/2023, 01:01 

หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1)