ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 24 มกราคม - 30 มกราคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 24 มกราคม – 30 มกราคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 24 มกราคม 25 มกราคม 26 มกราคม 27 มกราคม 30 มกราคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
GER40
FRA40
US30
NAS100 1.13 21:55
SPX500 0.097 0.041 0.292 0.114 0.351 21:55
ChinaA50
HK50
AUS200
SPAIN35 1.463 18:55
UK100
EURO50 0.144 21:55
JAPAN225 1.781 21:55
GER40min
FRA40min
US30min
NAS100min 1.13 21:55
SPX500min 0.097  0.041 0.292 0.114 0.351 21:55
ChinaA50min
HK50min

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 24 มกราคม 25 มกราคม 26 มกราคม 27 มกราคม 30 มกราคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
PFE 0.41 21:00
(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นCFDsสหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566)

วันประกาศ
ผลประกอบการ
สัญลักษณ์ วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ (GMT+0)
เลเวอเรจ
ปรับลดเหลือ
วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ(GMT+0)
เลเวอเรจเดิม
1 กุมภาพันธ์ 2566 GOOG 30 มกราคม 2566, 21:00 1:5 2 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
1 กุมภาพันธ์ 2566 XOM 30 มกราคม 2566, 21:00 1:5 2 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
1 กุมภาพันธ์ 2566 PYPL 30 มกราคม 2566, 21:00 1:5 2 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
2 กุมภาพันธ์ 2566 META 31 มกราคม 2566, 21:00 1:5 3 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
2 กุมภาพันธ์ 2566 SBUX 31มกราคม 2566, 21:00 1:5 3 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
2 กุมภาพันธ์ 2566 QCOM 31 มกราคม 2566, 21:00 1:5 3 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
3 กุมภาพันธ์ 2566 AMZN 1 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:5 6 กุมภาพันธ์ 25666, 21:00 1:10