ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 17 มกราคม - 23 มกราคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 23 มกราคม - 27 มกราคม 2566) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 17 มกราคม – 23 มกราคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 23 มกราคม – 27 มกราคม 2566)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 17 มกราคม 18 มกราคม 19 มกราคม 20 มกราคม 23 มกราคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
GER40
FRA40
US30 7.909 21:55
NAS100
SPX500 0.009  0.488  0.01  0.047  21:55
ChinaA50
HK50
AUS200 0.261
SPAIN35 18:55
UK100 1.504  21:55
EURO50 2.079  21:55
JAPAN225
GER40min
FRA40min 1.485
US30min 7.909  21:55
NAS100min
SPX500min 0.009  0.488  0.01  0.047  21:55
ChinaA50min
HK50min

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 17 มกราคม 18 มกราคม 19 มกราคม 20 มกราคม 23 มกราคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
CAT 1.2 21:00
PG 0.913 21:00
(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นCFDsสหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 23 – 27 มกราคม 2566):

วันประกาศ
ผลประกอบการ
สัญลักษณ์ วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ (GMT+0)
เลเวอเรจ
ปรับลดเหลือ
วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ(GMT+0)
เลเวอเรจเดิม
25 มกราคม 2566 IBM 23 มกราคม 2566, 21:00 1:5 26 มกราคม 2566, 21:00 1:10
25 มกราคม 2566 MSFT 23 มกราคม 2566, 21:00 1:5 26 มกราคม 2566, 21:00 1:10
25 มกราคม 2566 LMT 23 มกราคม 2566, 21:00 1:5 26 มกราคม 2566, 21:00 1:10
26 มกราคม 2566 INTC 24 มกราคม 2566, 21:00 1:5 27 มกราคม 2566, 21:00 1:10
26 มกราคม 2566 TSLA 24 มกราคม 2566, 21:00 1:5 27 มกราคม 2566, 21:00 1:10
26 มกราคม 2566 T 24 มกราคม 2566, 21:00 1:5 27 มกราคม 2566, 21:00 1:10
26 มกราคม 2566 BA 24 มกราคม 2566, 21:00 1:5 27 มกราคม 2566, 21:00 1:10
27 มกราคม 2566 AAPL 25 มกราคม 2566, 21:00 1:5 30 มกราคม 2566, 21:00 1:10
27 มกราคม 2566 V  25 มกราคม 2566, 21:00 1:5 30 มกราคม 2566, 21:00 1:10
27 มกราคม 2566 CAT 25 มกราคม 2566, 21:00 1:5 30 มกราคม 2566, 21:00 1:10
27 มกราคม 2566 CVX 25 มกราคม 2566, 21:00 1:5 30 มกราคม 2566, 21:00 1:10
27 มกราคม 2566 MA 25 มกราคม 2566, 21:00 1:5 30 มกราคม 2566, 21:00 1:10
27 มกราคม 2566 MCD 25 มกราคม 2566, 21:00 1:5 30 มกราคม 2566, 21:00 1:10