ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 25-31 ตุลาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 25-31 ตุลาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
GER40
FRA40
US30
NAS100 0.194 0.435 1.235 21:55
SPX500 0.017 0.059 0.067 0.37 0.133 21:55
ChinaA50
HK50
AUS200 0.749 21:55
SPAIN35 26.961 21:55
UK100 0.14 21:55
EURO50 1.987 21:55
JAPAN225
GER30min
FRA40min
US30min 21:55
NAS100min 0.194 0.435 1.235
SPX500min 0.017 0.059 0.067 0.37 0.133 21:55
ChinaA50min
HK50min

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 25 ตุลาคม 2565 26 ตุลาคม 2565 27 ตุลาคม 2565 28 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
(none) 21:00

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นCFDsสหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565):

วันประกาศ
ผลประกอบการ
สัญลักษณ์ วันและเวลาปรับเลเวอเรจ (GMT+1) เลเวอเรจ
ปรับลดเหลือ
วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+1)
เลเวอเรจเดิม
2 พฤศจิกายน 2565 QCOM 31 ตุลาคม 2565, 21:00 1:5 3 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:10
3 พฤศจิกายน 2565 SBUX 1 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:5 4 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:10
3 พฤศจิกายน 2565 PYPL 1 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:5 4 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:10
4 พฤศจิกายน 2565 MRNA 2 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:5 5 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:10
7 พฤศจิกายน 2565 BRKB 3 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:5 8 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:10
8 พฤศจิกายน 2565 DIS 4 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:5 9 พฤศจิกายน 2565, 21:00 1:10