ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่23 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (23 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม2566) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่23 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (23 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม2566)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 23 พฤษภาคม 24 พฤษภาคม 25 พฤษภาคม 26 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+1)
GER40           21:55
FRA40 1.053       0.617 21:55
US30           21:55
NAS100   0.272 0.532 0.193   21:55
SPX500 0.081 0.076 0.174 0.245   21:55
ChinaA50     4.276 5.344 13.384 18:55
HK50 39.484 8.715     5.724 19:45
AUS200 0.518   1.295 0.462   21:55
SPAIN35     4.531     18:55
UK100     2.763     21:55
EURO50           21:55
JAPAN225           21:55
GER40min           21:55
FRA40min 1.053       0.617 21:55
US30min           21:55
NAS100min   0.272 0.532 0.193   21:55
SPX500min 0.081 0.076 0.174 0.245   21:55
ChinaA50min     4.276 5.344 13.384 18:55
HK50min 39.484 8.715     5.724 19:45

สำหรับหุ้น CFD

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะขาย (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 23 พฤษภาคม 24 พฤษภาคม 25 พฤษภาคม 26 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+1)
            21:00

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFD ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFD สหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 23 พฤษภาคม – 29 พฤษภาคม 2566):

สัญลักษณ์ วันประกาศ
ผลประกอบการ
เวลา
ปรับเลเวอเรจ (GMT+1)
เลเวอเรจที่ปรับ เวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+1)
เลเวอเรจเดิม  
NVDA 24th May 2023 22nd May, 21:00 1:5 25th May, 21:00 1:10