ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 16 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (16 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2566) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 16 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (16 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2566)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์

16 พฤษภาคม

17 พฤษภาคม

18 พฤษภาคม

19 พฤษภาคม

22 พฤษภาคม

เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)

GER40

8.706

34.090

21:55

FRA40

4.162

24.019

21:55

US30

18.520

23.002

7.843

21:55

NAS100

0.131

5.051

0.704

0.582

21:55

SPX500

0.220

0.807

0.770

0.136

0.489

21:55

ChinaA50

0.700

18:55

HK50

2.327

2.560

11.046

6.596

19:45

AUS200

0.254

21:55

SPAIN35

3.556

3.642

18:55

UK100

12.773

21:55

EURO50

0.957

0.842

10.473

21:55

JAPAN225

21:55

GER40min

8.706

34.090

21:55

FRA40min

4.162

24.019

21:55

US30min

18.520

23.002

7.843

21:55

NAS100min

0.131

5.051

0.704

0.582

21:55

SPX500min

0.220

0.807

0.770

0.136

0.489

21:55

ChinaA50min

0.700

18:55

HK50min

2.327

2.560

11.046

6.596

19:45

 
 
การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 16 พฤษภาคม 17 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม 19 พฤษภาคม 22 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+1)
            21:00
            21:00
            21:00
             
 
(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 16 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2566):

สัญลักษณ์

วันประกาศ
ผลประกอบการ 

วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ (GMT+1)

วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ

วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+1)

เลเวอเรจเดิม   

BIDU

16 พฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:5

17 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:10

CSCO

17 พฤษภาคม 2566

15 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:5

18 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:10

WMT

17 พฤษภาคม 2566

15 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:5

18 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:10

BABA

18 พฤษภาคม 2566

16 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:5

19 พฤษภาคม 2566, 21:00

1:10