ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2566 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 (futures) CN300 CN300 15/06/2023, 08:00 16/06/2023, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_N3 USOIL_Q3 14/06/2023, 21:55 13/06/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Q3 UKOIL_U3 26/06/2023, 21:55 26/06/2023, 01:01
US30 (futures) US30_M3 US30_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M3 NAS100_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M3 SPX500_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
GER40 (futures) GER40_M3 GER40_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M3 JAPAN225_U3 06/06/2023, 21:55 05/06/2023, 23:01
UK100 (futures) UK100_M3 UK100_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
US Cotton (futures) Cotton_N3 Cotton_Z3 07/06/2023, 19:15 07/06/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_Q3 SugarWh_V3 08/07/2023, 17:55 08/07/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_N3 SugarRaw_V3 21/06/2023, 18:00 21/06/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_N3 CocoaUS_U3 10/06/2023, 18:30 10/06/2023, 09:45
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ
โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1.)