แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 7 เมษายน 2566 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 7 เมษายน 2566

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 7 เมษายน 2566 :

สัญลักษณ์

6 เมษายน 2566
(GMT+1)

7 เมษายน 2566
(GMT+1)

9 เมษายน 2566
(GMT+1)
10 เมษายน 2566
(GMT+1)

11 เมษายน 2566
(GMT+1)

US30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NAS100 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SPX500 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USDX เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:40 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USOIL เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USOIL_K3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UKOIL เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UKOIL_M3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NG เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XAUUSD เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:05 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XAGUSD เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XPTUSD เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XPDUSD เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
COPPER เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:55 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
JAPAN225 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:05 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
GER40 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:15
EURO50 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:15
FRA40 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 07:00
AUS200 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 15:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00
SPAIN35 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UK100 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00
HK50 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
ChinaH เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
ChinaA50 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
US30_M3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NAS100_M3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SPX500_M3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
GER40_M3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขาย 01:15
JAPAN225_M3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 เปิดการซื้อ-ขาย 23:05 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UK100_M3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขาย 01:00
CoffeeAr ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย 12:30 ปิดการซื้อ-ขาย
CoffeeR ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
Cotton เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Cotton_N3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarRaw เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขาย 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarRaw_K3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขาย 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarWh เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarWh_Q3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
ZFX / Zeal Capital Market