แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 5 เมษายน 2566 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 5 เมษายน 2566

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 5 เมษายน 2566 :

สัญลักษณ์ 5 เมษายน 2566
(GMT+1)
CN300 Closed
CN300min Closed
HK50 Closed
HK50min Closed
ChinaH Closed

ZFX / Zeal Capital Market