64

ฟอเร็กซ์

15

ดัชนี

10

สินค้าโภคภัณฑ์

2

ทองคำ / เงินแท่ง

35

หุ้น