33

ฟอเร็กซ์

10

ดัชนี

6

สินค้าโภคภัณฑ์

2

บุลเลี่ยน

35

หุ้น