ช่วงเวลาการซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาออมแสง (DST)ของยุโรปและอเมริกาเหนือ - ZFX

ประกาศ

ช่วงเวลาการซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาออมแสง (DST)ของยุโรปและอเมริกาเหนือ

การซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของเวลาออมแสง (DST)สำหรับยุโรป จะสิ้นสุดในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 และอเมริกาเหนือ จะสิ้นสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 

ผลิตภัณฑ์  หลังจาก 29/10/2566  หลังจาก 05/11/2566 
FX  21:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์  22:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์ 
XAUUSD  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
XAUCNH  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
XAGUSD  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
XPTUSD  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
XPDUSD  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
USOIL  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
UKOIL  00:01 วันจันทร์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 00:01)  01:01 วันจันทร์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 01:01) 
USOIL_F4  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
UKOIL_F4  00:01 วันจันทร์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 00:01)  01:01 วันจันทร์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 01:01) 
NG  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
COPPER  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
AUS200  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
ChinaA50  01:00 – 08:25, 09:15 – 17:55 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  02:00 – 09:25, 10:15 – 18:55 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ChinaH  01:15 – 04:00, 05:00 – 08:30, 09:15 – 18:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  02:15 – 05:00, 06:00 – 09:30, 10:15 – 18:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
CN300  01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  02:31 – 04:30, 06:01 – 08:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
EURO50  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
FRA40  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
GER40  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
HK50  01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25. 09:15 – 18:45 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  02:15 – 05:00, 06:00 – 09:25. 10:15 – 19:45 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
JAPAN225  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
NAS100  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
SPX500  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
UK100  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
US30  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
USDX  00:01 – 20:40 (วันจันทร์ – วันศุกร์)  01:01 – 21:40 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 
GER40_Z3  22:05 วันอาทิตย์ – 20:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 00:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) 
JAPAN225_Z3  22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05)  23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
NAS100_Z3  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
SPX500_Z3  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
US30_Z3  22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01)  23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01) 
CocoaUS  09:45 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:30 – 09:45 วันถัดไป)  09:45 วันจันทร์ – 18:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:30 – 09:45 วันถัดไป) 
CocoaUS_Z3  09:45 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:30 – 09:45 วันถัดไป)  09:45 วันจันทร์ – 18:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:30 – 09:45 วันถัดไป) 
CoffeeAr  09:15 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:30 – 09:15 วันถัดไป)  09:15 วันจันทร์ – 18:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:30 – 09:15 วันถัดไป) 
CoffeeR  09:00 วันจันทร์ – 16:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 16:30 – 09:00 วันถัดไป)  09:00 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:30 – 09:00 วันถัดไป) 
Cotton  01:00 วันจันทร์ – 18:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:20 – 01:00)  02:00 วันจันทร์ – 19:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 19:20 – 02:00) 
Cotton_Z3  01:00 วันจันทร์ – 18:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:20 – 01:00)  02:00 วันจันทร์ – 19:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 19:20 – 02:00) 
SugarRaw  08:30 วันจันทร์ – 17:00 วันศุกร์  08:30 วันจันทร์ – 18:00 วันศุกร์ 
SugarRaw_H4  08:30 วันจันทร์ – 17:00 วันศุกร์  08:30 วันจันทร์ – 18:00 วันศุกร์ 
SugarWh  08:45 วันจันทร์ – 16:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 16:55 – 08:45 วันถัดไป)  08:45 วันจันทร์ – 17:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:55 – 08:45 วันถัดไป) 
SugarWh_Z3  08:45 วันจันทร์ – 16:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 16:55 – 08:45 วันถัดไป)  08:45 วันจันทร์ – 17:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:55 – 08:45 วันถัดไป) 
US Share CFD  13:31 – 20:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์)  14:31 – 21:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 
Crypto  00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 ทุกวัน (ยกเว้น 01:30 – 01:35 วันอาทิตย์)  00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 ทุกวัน (ยกเว้น 01:30 – 01:35 วันอาทิตย์) 
USDKRW  วันจันทร์ 01:01 – วันศุกร์ 19:59, (ยกเว้น 19:59 – 01:01)  วันจันทร์ 02:01 – วันศุกร์ 20:59, (ยกเว้น 20:59- 02:01) 
USDINR  วันจันทร์ 02:31 – วันศุกร์ 19:59, (ยกเว้น 19:59 – 02:31)  วันจันทร์ 03:31 – วันศุกร์ 20:59, (ยกเว้น 20:59- 03:31) 
USDBRL  วันจันทร์ 12:31 – วันศุกร์ 20:00, (ยกเว้น 20:00 – 12:31)  วันจันทร์ 13:31 – วันศุกร์ 21:00, (ยกเว้น 21:00 – 13:31) 
VFS.US  13:35 – 19:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์)  14:35 – 20:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 

โปรดทราบว่าจะมีการหยุดงานเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงทางเทคนิคสำหรับเครื่องมือ Cryptocurrency ตั้งแต่เวลา 01:00 น. จนถึง 03:00 น. เวลาสหราชอาณาจักรในวันที่ 29 ตุลาคม 2566.