ภาพรวมของตลาด
DAILY TECHNICAL ANALYSIS 29/05/2020 - ZFX

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 29/05/2020

29-05-2020 11:27

XAU/USD(Gold)

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 29/05/2020 - ZFX

ส่วนทางด้านภาพทางเทคนิคสำหรับทอง
ยังคงสถานะ Neutral โดยมีภาพรวมที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงต้องรอถ้อยแถลงของทรัมป์ รวมถึงผลของถ้อยแถลงต่อค่าเงิน USD/CNH ด้วย