minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
ภาพรวมของตลาด
DAILY TECHNICAL ANALYSIS 18/10/2021 - Zeal Capital Market

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 18/10/2021

18-10-2021 05:57

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 18/10/2021 - Zeal Capital Market

กลยุทธ์ GBP/USD

ราคาปิดวันด้วยแท่งเทียน Bullish ที่ชัดเจนในวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกอบกับราคาสามารถขึ้นมาปิดเหนือเส้นแนวต้านค่าเฉลี่ย 200 ใน Time Frame H4 ได้อีกครั้ง ทำให้ในภาพรวมแล้วราคายังรักษาทรงขาขึ้นได้ดี จึงมองว่าราคามีโอกาสขึ้นต่อ น่าสนใจพิจารณา Follow Buy แต่ควรรอราคาย่อลงมาก่อนเนื่องจาก RSI ใน Time Frame H4 อยู่ในบริเวณ Over Bought ดังนั้นควรรอเข้าที่บริเวณ 1.37139 – 1.36647 แล้วรอจนกว่าจะพบสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้นในบริเวณดังกล่าวจึงค่อยเริ่มเข้าออเดอร์ สำหรับเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นอยู่ที่ 1.37739 และ 1.38281 ตามลำดับ แต่หากราคาปิดต่ำกว่า 1.36465 ควรพิจารณาตัดขาดทุน

ทั้งนี้หากนักลงทุนมีกำไรพอใจแล้วสามารถปิดออเดอร์ก่อนได้เลยโดยไม่ต้องรอตามเป้าหมายราคาที่เราให้ไว้ เพราะระดับราคาที่เราให้ไว้คือเป้าราคาที่มองว่ามีโอกาสไปถึงแต่ไม่ได้รับรองว่าจะถึงทันทีในวันนี้ และนักลงทุนควรทำการ Money Management ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ก่อนการเทรดเสมอ

แนวต้าน : 1.37739 , 1.38281
แนวรับ : 1.37139 , 1.36647

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 18/10/2021 - Zeal Capital Market

กลยุทธ์ AUD/USD

หลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและมาพักตัวในวันศุกร์ก่อนปิดตลาด แต่เมื่อมองภาพรวมพิจารณาจาก Time Frame H1 , H4 และ D1 แล้วราคายังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ดี และราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 200 ใน Time Frame H4 ประกอบกับเกิดสัญญาณ Golden Cross ขึ้นในTime Frame H4 ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น วันนี้จึงน่าสนใจพิจารณา Buy แต่อาจเกิดการย่อลึกของราคาเพราะ RSI ใน Time Frame D1 อยู่ในบริเวณ Over Bought ดังนั้นควรรอราคาย่อลงมาที่บริเวณ 0.73831 – 0.73484 แล้วรอจนกว่าจะพบสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้นในบริเวณดังกล่าวจึงค่อยเริ่มเข้าออเดอร์ สำหรับเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นอยู่ที่ 0.74398 และ 0.74678 ตามลำดับ แต่หากราคาปิดต่ำกว่า 0.73329 ควรพิจารณาตัดขาดทุน

ทั้งนี้หากนักลงทุนมีกำไรพอใจแล้วสามารถปิดออเดอร์ก่อนได้เลยโดยไม่ต้องรอตามเป้าหมายราคาที่เราให้ไว้ เพราะระดับราคาที่เราให้ไว้คือเป้าราคาที่มองว่ามีโอกาสไปถึงแต่ไม่ได้รับรองว่าจะถึงทันทีในวันนี้ และนักลงทุนควรทำการ Money Management ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ก่อนการเทรดเสมอ

แนวต้าน : 0.74398 , 0.74678
แนวรับ : 0.73831 , 0.73484