ภาพรวมของตลาด
DAILY TECHNICAL ANALYSIS 13/04/2020 - ZFX

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 13/04/2020

13-04-2020 10:03

XAU/USD(Gold)

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 13/04/2020 - ZFX

ส่วนทางด้านภาพทางเทคนิคสำหรับทอง

ยังคงสถานะ Bullish แต่เนื่องจากการทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังการพักตัว วันนี้ตามสถิติ แนวโน้มที่ราคาทองจะปรับขึ้นต่อกับถอยลงมีใกล้เคียงกัน จึงน่าจะยากแก่การเข้าลงทุนพอสมควร

กรอบแนวรับ แนวต้านประจำวันนี้(15:55น.)
กรอบแนวต้านสำคัญ (Resistance)
R3 1705+/-
R2 1700+/-
R1 1692-1695

กรอบแนวรับสำคัญ (Support)
S1 1685+/-
S2 1680+/-
S3 1675-1670*

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
นาย ธนพล แสงรังษี