ภาพรวมของตลาด
DAILY TECHNICAL ANALYSIS 10/09/2020 - ZFX

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 10/09/2020

10-09-2020 09:40

XAU/USD(Gold)

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 10/09/2020 - ZFX

ส่วนทางด้านภาพทางเทคนิคสำหรับทอง

ได้ถูกปรับสถานะขึ้นเป็น Neutral โดยราคาได้เคลื่อนไหวเกาะอยู่ที่บริเวณเส้น 200 และเป็นลักษณะค่อนข้างขนานหรือทางเทคนิคเรียกว่า flat ซึ่งบ่งชี้ว่า ราคามีแนวโน้มที่พร้อมจะไปได้ทั้งสองทางใกล้เคียงกัน โดยมีกรอบแนวต้านเมืองหน้าด่านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1950+* ส่วนทางด้านล่างที่บริเวณ 1942-1940 ครับ

กรอบแนวรับ แนวต้านประจำวันนี้(15:45น.)

กรอบแนวต้านสำคัญ (Resistance)

R3 1962-1965
R2 1955-1960
R1 1950+*

กรอบแนวรับสำคัญ (Support)

S1(1942-1940)*
S2 1934+/-
S3 1920+/-*

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์

นาย ธนพล แสงรังษี