ภาพรวมของตลาด
DAILY TECHNICAL ANALYSIS 10/08/2020 - ZFX

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 10/08/2020

10-08-2020 10:50

DAILY TECHNICAL ANALYSIS 10/08/2020 - ZFX

ส่วนทางด้านภาพทางเทคนิคสำหรับทอง

ถูกปรับลดสถานะลงอีกหนึ่งขั้นเป็น Slightly Bullish หลังการรูดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังผลของตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯและ $ ที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาทองคำได้มีการปรับลงก่อนผู้ทีได้เข้าซื่อไว้จึงอาจควรพิจารณาตัดทอนกำไรด้วยอย่างน้อยบางส่วน เพราะถ้ายังคงไม่สามารถฝ่าแนวต้านดังกล่าวกลับขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่ง ความเสี่ยงทางด้านล่างยังคงมีถึงแม้จะมีแนวรับจิตวิทยาสำคัญอยู่ที่บริเวณ 2000* ก็ตาม โดย $ ทีแข่งแกร่งขึ้นจากปัจจัยทางเทคนิคด้วยได้กดดันราคาทองด้วย

กรอบแนวรับ แนวต้านประจำวันนี้(15:39น.)

กรอบแนวต้านสำคัญ (Resistance)

R3 2060-2065

R2 2045-2050

R1 2036+/-*

กรอบแนวรับสำคัญ (Support)

S1 2027-2025

S2 2020-2015*

S3 2010-2000*

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์

นาย ธนพล แสงรังษี