องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย
องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

ครั้งหนึ่งที่พายุโซนร้อน โพดุล” ได้พัดเข้าสู่ประเทศไทยด้วยความรุนแรง ส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งทำให้หลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยด้วยเรือหรือแพ ขณะนั้นมีผู้ประสบภัยมากกว่า 23,000 คน ยังติดอยู่ในบ้านเรือนซึ่งกำลังรอการช่วยเหลืออยู่ 

ก่อนที่พายุโซนร้อนโพดุล” จะเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายก่อให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  โดยคร่าชีวิตประชาชน 33 คน นับว่าเกินสองเท่าในรอบ 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของรัฐบาลที่เคยประสบ 

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย - ZFX
ทุกประชาสังคมในประเทศไทยได้ร่วมมือกันทันที โดยบริษัท ZFX ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ได้ให้ความช่วยเหลือต่อเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยคมั่นที่ว่าส่งเสริมและตอบแทนต่อสังคม

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย - ZFX

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 บริษัท ZFX (สาขาประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ Forex ขึ้นในประเทศไทย โดยได้การช่วยเหลือจากคุณ บุนิน ลือกฤต ซึ่งเป็นหนึ่งในประชาสังคม รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดงานมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม กิจกรรมดังกล่าวของ  ZFX ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น แต่ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท้องถิ่นในระดับหนึ่งอีกด้วย 

หนึ่งในสมาชิก ZFX กล่าวความต้องการต่อสื่อท้องถิ่นว่า เราทุกคนควรช่วยกันภาวนาให้ประเทศไทยและผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย - ZFX

องค์กรจะยังคงอุทิศความพยายามต่อสวัสดิการสาธารณะต่างๆโดยไม่ลืมคำขวัญของเราในอนาคต” สมาชิกได้กล่าวขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมปรัชญาการกุศลขององค์กรให้กับเพื่อนร่วมงาน   
กรณีเช่นนี้  ZFX ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลุ่มองค์กรที่มีประสิทธิภาพในระดับโลก