minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย
องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

ครั้งหนึ่งที่พายุโซนร้อน โพดุล” ได้พัดเข้าสู่ประเทศไทยด้วยความรุนแรง ส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งทำให้หลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยด้วยเรือหรือแพ ขณะนั้นมีผู้ประสบภัยมากกว่า 23,000 คน ยังติดอยู่ในบ้านเรือนซึ่งกำลังรอการช่วยเหลืออยู่ 

ก่อนที่พายุโซนร้อนโพดุล” จะเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายก่อให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  โดยคร่าชีวิตประชาชน 33 คน นับว่าเกินสองเท่าในรอบ 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของรัฐบาลที่เคยประสบ 

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย - Zeal Capital Market
ทุกประชาสังคมในประเทศไทยได้ร่วมมือกันทันที โดยบริษัท ZFX ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ได้ให้ความช่วยเหลือต่อเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยคมั่นที่ว่าส่งเสริมและตอบแทนต่อสังคม

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย - Zeal Capital Market

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 บริษัท ZFX (สาขาประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ Forex ขึ้นในประเทศไทย โดยได้การช่วยเหลือจากคุณ บุนิน ลือกฤต ซึ่งเป็นหนึ่งในประชาสังคม รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดงานมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม กิจกรรมดังกล่าวของ  ZFX ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น แต่ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท้องถิ่นในระดับหนึ่งอีกด้วย 

หนึ่งในสมาชิก ZFX กล่าวความต้องการต่อสื่อท้องถิ่นว่า เราทุกคนควรช่วยกันภาวนาให้ประเทศไทยและผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด 

องค์กร ZFX ได้ให้ความช่วยเหลือrพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย - Zeal Capital Market

องค์กรจะยังคงอุทิศความพยายามต่อสวัสดิการสาธารณะต่างๆโดยไม่ลืมคำขวัญของเราในอนาคต” สมาชิกได้กล่าวขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมปรัชญาการกุศลขององค์กรให้กับเพื่อนร่วมงาน   
กรณีเช่นนี้  ZFX ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลุ่มองค์กรที่มีประสิทธิภาพในระดับโลก