ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนกันยายน 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนกันยายน 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 15/09/2022, 08:00 16/09/2022, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_V2 USOIL_X2 16/09/2022, 21:55 15/09/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_X2 UKOIL_Z2 28/09/2022, 21:55 28/09/2022, 01:01
US30 (futures) US30_U2 US30_Z2 15/09/2022, 21:55 14/09/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_U2 NAS100_Z2 15/09/2022, 21:00 14/09/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_U2 SPX500_Z2 15/09/2022, 21:55 14/09/2022, 23:01
GER40 (futures) SPX500_U2 SPX500_Z2 15/09/2022, 21:00 14/09/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_U2 JAPAN225_Z2 07/09/2022, 21:55 06/09/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_U2 UK100_Z2 15/09/2022, 21:00 15/09/2022, 01:00
Sugar White (futures) SugarWh_V2 SugarWh_Z2 08/09/2022, 17:00 08/09/2022, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_V2 SugarRaw_H3 29/09/2022, 18:00 29/09/2022, 08:30
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1. )