ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนตุลาคม 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนตุลาคม 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 21 ตุลาคม 2565 เวลา 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_X2 USOIL_Z2 14 ตุลาคม 2565 เวลา 21:55 13 ตุลาคม 2565 เวลา 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Z2 UKOIL_F3 27 ตุลาคม 2565 เวลา 21:55 27 ตุลาคม 2565 เวลา 01:01
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_X2 CoffeeR_F3 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17:30 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1. )