ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 17 พฤศจิกายน 2565, 07:00 18 พฤศจิกายน 2565, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_Z2 USOIL_F3 15 พฤศจิกายน 2565, 21:55 14 พฤศจิกายน 2565, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_F3 UKOIL_G3 28 พฤศจิกายน 2565, 21:55 28 พฤศจิกายน 2565, 01:01
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_Z2 CoffeeAr_H3 09 พฤศจิกายน 2565, 18:30 09 พฤศจิกายน 2565, 09:15
US Corn (futures) Corn_Z2 Corn_H3 22 พฤศจิกายน 2565, 19:20 22 พฤศจิกายน 2565, 01:00
US Cotton (futures) Cotton_Z2 Cotton_H3 10 พฤศจิกายน 2565, 19:20 10 พฤศจิกายน 25652, 02:00
US Cocoa (futures) CocoaUS_Z2 CocoaUS_H3 09 พฤศจิกายน 2565, 18:30 09 พฤศจิกายน 2565, 09:45
Sugar White (futures) SugarWh_Z2 SugarWh_H3 08 พฤศจิกายน 2565, 17:55 08 พฤศจิกายน 2565, 08:45
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0)