ประกาศแจ้งวันหมดอายุสัญญา WTI Oil Futures แจ้งกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2020 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งวันหมดอายุสัญญา WTI Oil Futures แจ้งกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2020

ประกาศแจ้งวันหมดอายุสัญญา WTI Oil Futures แจ้งกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2020

ชื่อผลิตภัณฑ์/ตราสาร ที่ซื้อขาย สัญลักษณ์ที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันหมดอายุ วันที่ซื้อขายใหม่
WTI Oil (futures) USOIL_M0 USOIL_N0 29/4/2020 29/4/2020
หมายเหตุ : กิจกรรมการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมัน WTI อาจจะมีเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าภายใต้สภาวะตลาดผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาใด ๆ ที่ถูกนำไปใช้กับการซื้อขายของคุณ ลูกค้าจะต้องทำการปิดโพสิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญา หรือ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดนการ ระบบไม่รองรับการ Rollover ในปัจจุบัน ท่านจะต้องทำการเปิดโพสิชั่นใหม่เมื่อถึงกำหนดการซื้อขายใหม่หากจำเป็น (เวลาที่แสดงใช้เขตเวลา GMT+1)