ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมีนาคม 2566 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมีนาคม 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 16 มีนาคม 2566, 07:00 17 มีนาคม 2566, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_J3 USOIL_K3 16 มีนาคม 2566, 21:55 15 มีนาคม 2566, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_K3 UKOIL_M3 28 มีนาคม 2566, 21:55 28 มีนาคม 2566, 01:01
US30 (futures) US30_H3 US30_M3 16 มีนาคม 2566, 21:00 15 มีนาคม 2566, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_H3 NAS100_M3 16 มีนาคม 2566, 21:00 15 มีนาคม 2566, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_H3 SPX500_M3 16 มีนาคม 2566, 21:00 15 มีนาคม 2566, 23:01
GER40 (futures) GER40_H3 GER40_M3 16 มีนาคม 2566, 21:00 15 มีนาคม 2566, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_H3 JAPAN225_M3 8 มีนาคม 2566, 21:55 7 มีนาคม 2566, 23:01
UK100 (futures) UK100_H3 UK100_M3 16 มีนาคม 2566, 21:00 15 มีนาคม 2566, 23:01
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ
มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0)