ช่วงเวลาหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สและแจ้งกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ในเดือนมีนาคม 2020 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ช่วงเวลาหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สและแจ้งกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ในเดือนมีนาคม 2020

สามารถดูรายละเอียดวันหมดอายุสัญญาฟิวเจอร์สและช่วงเวลาซื้อขายใหม่ในเดือนมีนาคม 2020 ที่ด้านล่างนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์/ตราสาร ที่ซื้อขาย สัญลักษณ์ที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันหมดอายุ วันที่ซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 19/3/2020 20/3/2020
WTI Oil (futures) USOIL_J0 USOIL_K0 18/3/2020 18/3/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_K0 UKOIL_M0 27/3/2020 30/3/2020
หมายเหตุ: สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากเทศกาลวันหยุด ลูกค้าจะต้องทำการปิดโพสิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญา หรือ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดนการ ระบบไม่รองรับการ Rollover ในปัจจุบัน ท่านจะต้องทำการเปิดโพสิชั่นใหม่เมื่อถึงกำหนดการซื้อขายใหม่หากจำเป็น (เวลาที่แสดงใช้เขตเวลา GMT+0)