ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน มิถุนายน 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน มิถุนายน 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 16/06/2022, 07:00 17/06/2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_N2 USOIL_Q2 17/06/2022, 21:55 16/06/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Q2 UKOIL_U2 28/06/2022, 21:55 28/06/2022, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_N2 CoffeeAr_U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:15
Corn (futures) Corn_N2 Corn_U2 23/06/2022, 19:15 23/06/2022, 1:00
Cotton (futures) Cotton_N2 Cotton_V2 10/06/2022, 19:20 10/06/2022, 2:00
SugarRaw (futures) SugarRaw_N2 SugarRaw_V2 28/06/2022, 18:00 28/06/2022, 8:30
CoffeeR (futures) CoffeeR_N2 CoffeeR_U2 24/06/2022, 16:30 24/06/2022, 9:00
CocoaUS_N2 (futures) CocoaUS_N2 CocoaUS_x`U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:45
US30 (futures) US30_M2 US30_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M2 NAS100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M2 SPX500_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_M2 GER40_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M2 JAPAN225_U2 08/06/2022, 21:55 07/06/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_M2 UK100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1. )