ประกาศแจ้งตัวเลขการปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

เรียนลูกค้า

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลจากรายละเอียดด้านล่างนี้

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดดัชนีหุ้นแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์)

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อดัชนี้หุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อดัชนี้หุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

ตัวเลขการปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังนี้:

ตราสารการซื้อขาย/ผลิตภัณฑ์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 9 กุมภาพันธ์ 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาจ่ายเงินปันผล
(GMT+0)
GER30
FRA40
US30 10.725 23.423 21:55
NAS100 0.118 0.458 1.592 0.237 21:55
SPX500 0.087 0.67 0.097 0.833 0.161 21:55
ChinaA50
HK50
AUS200 0.062 1.394 21:55
SPAIN35
UK100 0.16 21:55
EURO50
JAPAN225
GER30min
FRA40min
US30min 10.725 23.423 21:55
NAS100min 0.118 0.458 1.592 0.237 21:55
SPX500min 0.087 0.67 0.097 0.833 0.161 21:55
ChinaA50min
HK50min

(Please note that the above information is indicative only, and may be subject to change.)