ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 5 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 11 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2565) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 5 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 11 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2565)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 5 กรกฎาคม 6 กรกฎาคม 7 กรกฎาคม 8 กรกฎาคม 11 กรกฎาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
GER40
FRA40 3.363 1.41 21:55
US30 9.095 4.218 21:55
NAS100 3.018 0.055 21:55
SPX500 0.688 0.07 0.446 0.314 0.06 21:55
ChinaA50
HK50 9.81 52.201 19:45
AUS200 1.052 0.08 21:55
SPAIN35 18.176 1.942 33.07 18:55
UK100 5.926 21:55
EURO50 0.428 2.123 21:55
JAPAN225
GER30min
FRA40min 3.363 1.41 21:55
US30min 9.095 4.218 21:55
NAS100min 3.018 0.055 21:55
SPX500min 0.688 0.07 0.446 0.314 0.06 21:55
ChinaA50min
HK50min 9.81 52.201 19:45

สำหรับ หุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)
การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 5 กรกฎาคม 6 กรกฎาคม 7 กรกฎาคม 8 กรกฎาคม 11 กรกฎาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
JPM 1 21:00
CSCO 0.38 21:00
VZ 0.64 21:00
MA 0.49 21:00
T 0.278 21:00
ORCL 0.32 21:00

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการ  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นCFDsสหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 11 กรกฎาคม –  15 กรกฎาคม):

วันประกาศผลประกอบการ สัญลักษณ์ วันและเวลาปรับเลเวอเรจ (GMT+1) เลเวอเรจ
ปรับลดเหลือ
วันและเวลาปรัเลเวอเรจ
กลับคืนตามปกติ (GMT+1)
เลเวอเรจเดิม
14 กรกฎาคม JPM 12 กรกฎาคม, 21:00 1:5 14 กรกฎาคม, 21:00 1:10
15 กรกฎาคม WFC 13 กรกฎาคม, 21:00 1:5 15 กรกฎาคม, 21:00 1:10
18 กรกฎาคม IBM 14 กรกฎาคม, 21:00 1:5 18 กรกฎาคม, 21:00 1:10
19 กรกฎาคม JNJ 15 กรกฎาคม, 21:00 1:5 19 กรกฎาคม, 21:00 1:10
19 กรกฎาคม KO 15 กรกฎาคม, 21:00 1:5 19 กรกฎาคม, 21:00 1:10