ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 1 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (1 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2566) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 1 สิงหาคม – 7 สิงหาคม 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (1 สิงหาคม – 7 สิงหาคม 2566)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์

1 สิงหาคม  2 สิงหาคม  3 สิงหาคม  4 สิงหาคม  7 สิงหาคม 

เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)

GER40            21:55 
FRA40            21:55 
US30            21:55 
NAS100  0.1819        0.2448  21:55 
SPX500  0.1124  0.0442  0.0304  0.2070  0.1253  21:55 
ChinaA50        1.7115    18:55 
HK50            19:45 
AUS200            21:55 
SPAIN35      1.8706      18:55 
UK100      9.0604      21:55 
EURO50  0.8181        1.3171  21:55 
JAPAN225            21:55 
GER40min            21:55 
FRA40min            21:55 
US30min            21:55 
NAS100min  0.1819        0.2448  21:55 
SPX500min  0.1124  0.0442  0.0304  0.2070  0.1253  21:55 
ChinaA50min        1.7115    18:55 
HK50min            19:45 
การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 1 สิงหาคม 2 สิงหาคม 3 สิงหาคม 4 สิงหาคม 7 สิงหาคม เวลาจ่ายปันผล (GMT+1)
(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 1 สิงหาคม – 7 สิงหาคม 2566):

สัญลักษณ์   วันประกาศ
ผลประกอบการ
วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ (GMT+1)
เลเวอเรจที่ปรับ   วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+1)
 
เลเวอเรจเดิม   
PFE  01/08/2023  30/07/2023  1:5  02/08/2023  1:10 
SBUX  01/08/2023  30/07/2023  1:5  02/08/2023  1:10 
TM  01/08/2023  30/07/2023  1:5  02/08/2023  1:10 
QCOM  02/08/2023  31/07/2023  1:5  03/08/2023  1:10 
PYPL  02/08/2023  31/07/2023  1:5  03/08/2023  1:10 
AMZN  03/08/2023  01/08/2023  1:5  04/08/2023  1:10 
AAPL  03/08/2023  01/08/2023  1:5  04/08/2023  1:10 
MRNA  03/08/2023  01/08/2023  1:5  04/08/2023  1:10 
BABA  04/08/2023  02/08/2023  1:5  05/08/2023  1:10 
BRKB  05/08/2023  03/08/2023  1:5  06/08/2023  1:10